تعداد مقالات: 187
152. اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 54-60

صدیقه حسین ابادی؛ مه سیما پور شهریاری؛ طیبه زندی پور


153. اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهن

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 96-107

قادر نعیمی؛ کیانوش زهرا کار؛ فرشاد محسن زاده؛ فهیمه پیرساقی


156. اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی- عاطفی دانش آموزان با اختلال در یادگیری حساب

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 8-16

مریم اکبری؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز؛ کامبیز کامکاری


157. اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 87-94

لیلا افضلی؛ سوگند قاسم زاده؛ مریم هاشمی بخشی


158. بررسی رابطه رشد اجتماعی با هوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 85-93

مسعود کریمی؛ محمد عاشوری؛ علیرضا سالمی خامنه


160. اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 107-118

غلامعلی افروز؛ علی اکبر اجمندنیا؛ فریده حمیدی؛ اعظم برهان


161. مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 88-97

سعیده شاه حسینی تازیک؛ آزاده فروزانفر؛ فاطمه هاشمی گلپایگانی؛ نجمه طاهری


163. اثربخشی آموزش حل‌مسألۀ خلّاقانه بر رضایت از زندگی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان پسر تیزهوش

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 105-119

کریم نیکنام؛ باقر غباری بناب؛ سعید حسن زاده


164. اثربخشی برنامۀ توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظۀ آینده‌نگر بر مشکلات رفتاری و حافظۀ فعال کودکان با اختلال کاستی توجه بیش‌فعالی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 99-110

حدیث موسی زاده مقدم؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری بناب


165. مقایسۀ سبک‌های هویّتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی در نوجوانان عادی و نوجوانان با اختلال رفتاری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 99-109

علیرضا گلستان؛ علیرضا سالمی خامنه؛ الهام ضرغامی


168. اثربخشی بسته آموزشی تعامل والد- فرزند بر کیفیت دلبستگی کودکان دارای تعامل مادر-کودک ناکارآمد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 237-249

سارا علی قنواتی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ محمدرضا عابدی؛ اعظم تقوی


171. مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، اضطراب و استرس مادران کودکان کاشت حلزونی، دارای سمعک و شنوایی عادی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-25

فریده محمودی؛ محمد عاشوری؛ مجتبی انصاری شهیدی


173. اثربخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 96-102

لیلا افضلی؛ سمیه اسماعیلی