دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه ویژگی های روانشناختی دانش آموزان و دانشجویان ,و دانش آموختگان نخبه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401

10.22034/ceciranj.2022.281154.1538

عزت الله نادری؛ غلامعلی افروز؛ مجید ملکشاهی


اثر بخشی الگوی تدریس E5 بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1401

10.22034/ceciranj.2022.343489.1663

رضا ایل بیگی؛ معصومه قلی‌نیا عدالتی


مقایسه فصل تولد و میانگین سن تقویمى و زیستى والدین دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون با والدین دانش آموزان عادی به هنگام تولد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1401

10.22034/ceciranj.2022.332086.1659

زهرا ربیعی؛ احمد علی پور؛ غلامعلی افروز


اثربخشی بازی‌های شناختی رایانه‌ای بر تصمیم‌گیری پرخطر کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی‌شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1401

10.22034/ceciranj.2022.271229.1526

مهشید اوجانی؛ لیلا کاشانی وحید؛ هادی مرادی؛ محمود رضا هاشمی


مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده با سکوت خود در مادران کودکان آهسته‌گام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22034/ceciranj.2023.374411.1715

شقایق Shaghayegh؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ محمدهادی صافی


اثربخشی بازی‌درمانی به شیوه گروهی بر مهارت‌های اجتماعی‌کودکان اوتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22034/ceciranj.2023.321536.1627

مریم عیسی زاده؛ فائزه شکری جوان؛ مریم دانش فر؛ ناصر نیک افشار