تماس با ما

ایمیل نشریه:

info@ceciranj.ir

ایمیل کارشناس نشریه:

emp.exc.ch.j@gmail.com

پاسخگویی به نویسندگان محترما صرفاً از طریق مکاتبه با نشانی الکترونیک نشریه خواهد بود.

  کلیه مکاتبات صرفا از طریق اطلاع رسانی در صفحه شخصی نویسنده مسئول هر مقاله انجام می شود و نشریه راه ارتباطی دیگری مانند پیامک یا تماس تلفنی با نویسندگان محترم را ندارد. هیچ شماره تماسی در سایت مشخص نشده است و لازم است فقط از طریق صفحه شخصی نویسنده مسئول مراحل پیگیری شود .


CAPTCHA Image