به پایگاه نشریه توانمند سازی کودکان استثنایی خوش آمدید.

هدف از راه‌اندازی این پایگاه، تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

نویسندگان محترم لطفاً توجه داشته باشید که: 

-وارد کردن اطلاعات تمامی نویسندگان توسط نویسنده مسئول به طور کامل و صحیح در زمان بارگذاری مقالات ضروری می باشد. بدیهی ست پس از گذر از مرحله بارگذاری امکان ویرایش اسامی وجود ندارد.

-به علت تعدد مقالات دریافتی، از پذیرش مقالات دارای نویسندگانی که عضو هیئت تحریریه نشریه می باشند معذور هستیم.

-ضروری است جهت بالا بردن سطح کیفی نشریه نویسنده مسئول مقالات حتما یک عضو هیئت علمی دانشگاه باشد .

شماره جاری: دوره 10، شماره 2، تابستان 1398 

8. اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان

صفحه 227-236

محسن شکوهی یکتا؛ سعید اکبری زردخانه؛ محمد عطاری؛ مجتبی مهدوی


9. اثربخشی بسته آموزشی تعامل والد- فرزند بر کیفیت دلبستگی کودکان دارای تعامل مادر-کودک ناکارآمد

صفحه 237-249

سارا علی قنواتی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ محمدرضا عابدی؛ اعظم تقوی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی کودکان استثنایی ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2588-3488
شاپا الکترونیکی
2645-3630

بانک ها و نمایه نامه ها