به پایگاه نشریه توانمند سازی کودکان استثنایی خوش آمدید.

هدف از راه‌اندازی این پایگاه، تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

نویسندگان محترم لطفاً توجه داشته باشید که: 

-وارد کردن اطلاعات تمامی نویسندگان توسط نویسنده مسئول به طور کامل و صحیح در زمان بارگذاری مقالات ضروری می باشد. بدیهی ست پس از گذر از مرحله بارگذاری امکان ویرایش اسامی وجود ندارد.

-به علت تعدد مقالات دریافتی، از پذیرش مقالات دارای نویسندگانی که عضو هیئت تحریریه نشریه می باشند معذور هستیم.

-ضروری است جهت بالا بردن سطح کیفی نشریه نویسنده مسئول مقالات حتما یک عضو هیئت علمی دانشگاه باشد .

شماره جاری: دوره 10، شماره 3، پاییز 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی کودکان استثنایی ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2588-3488
شاپا الکترونیکی
2645-3630

بانک ها و نمایه نامه ها