به پایگاه نشریه توانمند سازی کودکان استثنایی خوش آمدید.

نویسندگان محترم به منظور تسریع در روند ارزیابی مقاله لطفاً توجه داشته باشید که: 

 

1- براساس قوانین ناظر بر نشریات وزارت علوم، در پذیرش مقالات دارای نویسندگانی که عضو هیئت تحریریه نشریه می باشند با محدودیت مواجه هستیم.

 

 2- انجام همه مراحل صرفاً از طریق سامانه انجام می شود بنابراین وارد کردن اطلاعات تمامی نویسندگان توسط نویسنده مسئول به طور کامل و صحیح در زمان بارگذاری اولیه مقاله ضروری می باشد. بدیهی است پس از گذر از مرحله بارگذاری امکان ویرایش اسامی وجود ندارد.

 

3-  کلیه مکاتبات صرفا از طریق اطلاع رسانی در صفحه شخصی نویسنده مسئول هر مقاله انجام می شود و نشریه راه ارتباطی دیگری مانند پیامک یا تماس تلفنی با نویسندگان محترم را ندارد. هیچ شماره تماسی در سایت مشخص نشده است و لازم است فقط از طریق صفحه شخصی نویسنده مسئول مراحل پیگیری شود .

 

4-  مقالاتی که مطابق فرمت راهنمای نویسندگان نشریه تنظیم نشده باشند و فرم تعهدنامه به طور کامل تکمیل و  ارسال نشده باشد به نویسنده بازگردانده شده و در فرایند ارزیابی قرار نخواهد گرفت .

 

5- ضروری است در زمان ارسال مقالات فایل اسکن شده تعهدنامه که توسط همه نویسندگان امضا شده باشد بارگذاری شود ، به مقالاتی که فایل تعهدنامه نداشته باشند ترتیب اثر داده نمی شود .

 

6- ضروری است جهت بالا بردن سطح کیفی نشریه نویسنده مسئول مقالات حتما یک عضو هیئت علمی دانشگاه باشد .

 

 

 

شماره جاری: دوره 11، شماره 3، پاییز 1399 

2. مقایسه ناگویی‌خُلقی در کودکان با و بدون اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی

صفحه 13-22

یوسف دهقانی؛ نزهت الزمان مرادی؛ عایشه پابرزی؛ سارا خیراندیش


4. مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل

صفحه 37-49

علی حسین زاده اسکوئی؛ فاطمه صفرپور؛ زهرا کمندلو؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ محمد صادق زمانی زارچی


5. اثربخشی مداخلات کوئیک‌تیپس بر پردازش حسی و مشارکت اجتماعی کودکان با اختلال طیف اُتیسم

صفحه 51-61

سمیرا کیوانی؛ سیدعلی حسینی؛ اصغر دادخواه؛ مسعود غلامعلی لواسانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی کودکان استثنایی ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2588-3488
شاپا الکترونیکی
2645-3630

بانک ها و نمایه نامه ها