Journal Metrics

تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 283
تعداد نویسندگان 658
تعداد مشاهده مقاله 108,414
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 110,765
نسبت مشاهده بر مقاله 383.09
نسبت دریافت فایل بر مقاله 391.4
تعداد مقالات ارسال شده 694
درصد پذیرش 21
زمان پذیرش (روز) 60
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 30

نشریه علمی پژوهشی توانمند سازی کودکان استثنایی فصلنامه ای  است که از روش داوری دوسو ناشناس استفاده می کند  و مقالاتی با کیفیت بالا در زمینۀ آموزش و پرورش و توانمندسازی کودکان و نوجوانان استثنایی و مسائل مرتبط با خانواده های ایشان و از سوی انجمن علمی کودکان استثنایی منتشر می‌کند. نشریه علمی پژوهشی توانمند سازی کودکان استثنایی یک نشریه با دسترسی باز است که انواع مقالات علمی پژوهشی و کاربردی را منتشر می کند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود. (مطالعه بیشتر...) 

 

       

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 38، خرداد 1401 

ابر واژگان