به پایگاه نشریه توانمند سازی کودکان استثنایی خوش آمدید.

هدف از راه‌اندازی این پایگاه، تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد نشریه، گسترش خدمات‌رسانی به پژوهشگران رشته‌های مرتبط و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین محققین این رشته بوده است .

نویسندگان محترم به منظور تسریع در روند ارزیابی مقاله لطفاً توجه داشته باشید که: 

 

- براساس قوانین ناظر بر نشریات وزارت علوم، در پذیرش مقالات دارای نویسندگانی که عضو هیئت تحریریه نشریه می باشند با محدودیت مواجه هستیم.

 

-انجام همه مراحل صرفاً از طریق سامانه انجام می شود بنابراین وارد کردن اطلاعات تمامی نویسندگان توسط نویسنده مسئول به طور کامل و صحیح در زمان بارگذاری مقالات ضروری می باشد. بدیهی ست پس از گذر از مرحله بارگذاری امکان ویرایش اسامی وجود ندارد.

-- ضروری است در زمان ارسال مقالات، فایل اسکن شده تعهدنامه که توسط همه نویسندگان امضاء شده باشد، بارگذاری شود و به مقالاتی که فایل تعهدنامه نداشته باشند، ترتیب اثر داده نمی شود.

-ضروری است جهت بالا بردن سطح کیفی نشریه نویسنده مسئول مقالات حتما یک عضو هیئت علمی دانشگاه باشد .

-رعایت کلیه بندهای راهنمای نویسندگان در نگارش مقاله لازم است.

 

 

 

شماره جاری: دوره 10، شماره 4، زمستان 1398 

4. تاثیر یوگای مغز بر هوش سیال، ادراک بینایی فضایی، پیشرفت تحصیلی و تعادل کودکان آهسته‌گام

صفحه 25-36

سیدکاظم موسوی ساداتی؛ عبدالرسول دانشجو؛ مرجان جیرسرایی بازارگرد


11. طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده‌محور بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان

صفحه 89-102

هدی پوررضائیان؛ محمدعلی بشارت؛ لیلی کوچک زاده؛ حجت اله فراهانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
انجمن علمی کودکان استثنایی ایران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2588-3488
شاپا الکترونیکی
2645-3630

بانک ها و نمایه نامه ها