اهداف و چشم انداز

  •  هدف نشریه علمی-پژوهشی «توانمندسازی کودکان استثنایی» انتشار بهترین و به روزترین تحقیقات مرتبط با تمام جنبۀ­های آموزشی، تحولی و به­ طور خاص توانمندی افراد استثنایی است. مقالات منتشر شده در  این نشریه در برگیرندۀ تحقیق، تمرین و یا خط مشی در حوزه توانمندسازی کودکان استثنایی می‌باشد.