دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار 1397 
3. مقایسۀ سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال رفتاری

صفحه 33-40

المیرا اعزازی بجنوردی؛ طاهره قزاقی؛ میثم رادفر؛ فاطمه شریفی؛ احمد علی اسدپور


4. تأثیر آموزش بخشایش‌گری بر سلامت روانی مادران کودکان با اختلال رفتاری

صفحه 41-50

زهرا مهدی پور پیله ورد؛ سهیلا پایان؛ صدرا علی پور؛ سحر امین الشریعه؛ ثمینه بهادری جهرمی