دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، فروردین 1397 
مقایسۀ سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال رفتاری

صفحه 33-40

10.22034/ceciranj.2018.68955

المیرا اعزازی بجنوردی؛ طاهره قزاقی؛ میثم رادفر؛ فاطمه شریفی؛ احمد علی اسدپور


تأثیر آموزش بخشایش‌گری بر سلامت روانی مادران کودکان با اختلال رفتاری

صفحه 41-50

10.22034/ceciranj.2018.68956

زهرا مهدی پور پیله ورد؛ سهیلا پایان؛ صدرا علی پور؛ سحر امین الشریعه؛ ثمینه بهادری جهرمی