Journal Metrics

تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 310
تعداد نویسندگان 721
تعداد مشاهده مقاله 209,747
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 163,475
نسبت مشاهده بر مقاله 676.6
نسبت دریافت فایل بر مقاله 527.34
تعداد مقالات ارسال شده 843
درصد پذیرش 20
زمان پذیرش (روز) 60
تعداد پایگاه های نمایه شده 7
تعداد داوران 33

نشریه علمی پژوهشی توانمند سازی کودکان استثنایی فصلنامه ای  است که از روش داوری دوسو ناشناس استفاده می کند  و مقالاتی با کیفیت بالا در زمینۀ آموزش و پرورش و توانمندسازی کودکان و نوجوانان استثنایی و مسائل مرتبط با خانواده های ایشان و از سوی انجمن علمی کودکان استثنایی منتشر می‌کند. نشریه علمی پژوهشی توانمند سازی کودکان استثنایی یک نشریه با دسترسی باز است که انواع مقالات علمی پژوهشی و کاربردی را منتشر می کند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود. (مطالعه بیشتر...) 

 

       

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 2، شهریور 1402 

ابر واژگان