تماس با ما

نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی

http://www.ceciranj.ir/

ایمیل نشریه:

info@ceciranj.ir

ایمیل سردبیر نشریه:

afrooz@ut.ac.ir

ایمیل کارشناس نشریه:

emp.exc.ch.j@gmail.com

ناشر:  انجمن علمی کودکان استثنایی ایران

نشانی: بزرگراه شهید چمران- خیابان جلال آل احمد- مقابل کوی نصر، خیابان دکتر کاردان- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران 

پاسخگویی به نویسندگان محترما صرفاً از طریق مکاتبه با نشانی الکترونیک نشریه با ذکر دقیق کد مقاله خواهد بود.

  کلیه مکاتبات صرفا از طریق اطلاع رسانی در صفحه شخصی نویسنده مسئول هر مقاله انجام می شود و نشریه راه ارتباطی دیگری مانند پیامک یا تماس تلفنی با نویسندگان محترم را ندارد. هیچ شماره تماسی در سایت مشخص نشده است و لازم است فقط از طریق صفحه شخصی نویسنده مسئول مراحل پیگیری و مکاتبات انجام شود .


CAPTCHA Image