داوران

این دستورالعمل برای متخصصانی است که داوری مقالات را برای نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی پذیرفته‌اند و ملاحظات اساسی نشریه را برای بررسی استاندارد مقالات اعلام می کند. در مورد اهداف، چشم‌انداز و استانداردهای نشریه توضیحات کاملی در بخش راهنمای نویسندگان آورده شده است. تمام نسخه‌های ارسال شده برای داوری ارسال می‌شود، مگر آنکه مقاله ارسالی خارج از اهداف نشریه بوده و یا آنکه سوء رفتار نویسنده (سرقت ادبی) محرز شود.

تمام مقالات ارسال شده توسط دو یا سه داور متخصص در آن حوزه بررسی می‌گردد و نظرات براساس پذیرش، تجدید نظر و یا رد اعلام می‌گردد. انتظار می‌رود داوران رفتار سوء نویسنده مانند سرقت ادبی و یا هر رفتار غیر اخلاقی دیگر را به سردبیر اطلاع دهند.

مراحل داوری:

1- با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه شخصی خود شوید.

2- در پنل نقش کاربر، واژه داور را انتخاب کنید تا وارد صفحه داوری شوید.

3- روی کد مقاله کلیک کنید تا مشخصات فایل اصلی مقاله را دریافت کنید.

4-در بخش داوری امکان ارسال نظرات برای سردبیر و نویسنده وجود دارد. لطفا از ذکر نام خود در بخش نظرات به نویسنده خودداری نمایید.

5- در مرحله بعد پرسش‌های کلی و امتیازدهی به مقاله است که لطفا آن را کامل نمایید.

6- در نهایت با انتخاب گزینه مناسب و مورد نظر خود و ارسال نتیجه داوری، فرآیند داوری را پایان دهید.

 

میانگین زمان داوری:  2 ماه

 

نام و نام خانوادگی

سمت

سازمان ORCiD publons

علی اکبر ارجمندنیا

دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

0000-0001-8030-8416

AAD-9372-2022

احمد به پژوه

استاد گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

0000-0002-0843-8942

 

شهلا پاکدامن

دانشیار گروه روانشناسی تربیتی تحولی

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

0000-0003-2735-7766

 

سیده سمیه جلیل آبکنار

دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

0000-0003-0496-8273

AAD-9076-2022

سعید حسن زاده

دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

0000-0001-9986-0120

AAD-9067-2022

مرجان حسنی راد 

دکتری روان شناسی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی  دانشگاه تهران

0000-0001-5229-7510

AAD-9055-2022 

سیمین حسینیان

استاد گروه مشاوره و روان شناسی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا (س)

0000-0003-1852-3953

W-7532-2019

الهام حکیمی راد

استادیار گروه روان شناسی و مشاوره

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

 0000-0001-6761-5147

AAD-8922-2022

شقایق زهرایی

استادیار گروه روان شناسی و مشاوره

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا (س)

0000-0002-3911-0616

 

لیلا سالک ابراهیمی

استادیار روانشناسی بالینی گروه روانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 0000-0002-8785-0045

AAW-4007-2020

میترا حکیم شوشتری

دانشیار روانشناسی گروه روانپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

/0000-0002-4892-5446

AAF-2534-2020

منصوره شهریاری احمدی

استادیار گروه روان شناسی، استثنایی، تربیتی،

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

0000-0002-6876-9196

 

کیوان صالحی

استادیار گروه روش ها و برنامه های آموزشی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

0000-0001-8673-4248

L-4565-2019

محمد عاشوری

دانشیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه اصفهان

0000-0002-1685-2932

ABD-4909-2020

باقر غباری بناب

استاد گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

0000-0002-0627-8236

 

سالار فرامرزی

دانشیار روانشناسی و آموزش کودکان با نیاز های خاص

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه اصفهان

0000-0002-0140-0335

ABG-0085-2022

فروزان فرنیا

استادیار گروه توسعه منابع انسانی

دانشگاه مرکر آمریکا

0000-0002-7315-2991

AEU-3143-2022

سوگند قاسم زاده

استادیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

0000-0003-0897-1568

AAA-9238-202

لیلا کاشانی وحید

استادیار گروه روان شناسی

دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی علوم تحقیقات

0000-0002-5070-5186

AAT-9473-2021

کیوان کاکابرایی

دانشیار گروه روان شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

 0000-0002-9970-4854

AAE-4256-2022

علی مشهدی 

استاد گروه روان شناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

 0000-0002-6212-1372

G-6544-2017

سیده الناز موسوی

استادیار گروه روان شناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

0000-0003-2816-3277

 

زهرا نقش

استادیار گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

0000-0001-7162-9429

AAD-9378-2022

فاطمه نیکخو

استادیار گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)

0000-0001-7162-9429

AAD-9378-2022

سمیرا وکیلی

استادیار گروه روان شناسی کودکان استثنایی

دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی علوم تحقیقات

0000-0002-2419-5995

AAE-6342-2022

سیده منور یزدی

استاد گروه روان شناسی و مشاوره

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا (س)

0000-0002-8112-3816

ABB-3732-2020