اهداف و چشم انداز

هدف نشریه علمی-پژوهشی «توانمندسازی کودکان استثنایی» انتشار بهترین و به روز ترین تحقیقات مرتبط با تمام جنبه ­های آموزشی، تحولی و به­ طور خاص توانمندی افراد استثنایی است. مقالات منتشر شده در  این نشریه در برگیرندۀ تحقیق، تمرین و یا خط مشی در حوزه توانمندسازی افراد استثنایی می‌باشد.  

 

اهداف موضوعی نشریه

نشریه علمی-پژوهشی «توانمندسازی کودکان استثنایی»  محورهای موضوعی زیر را پوشش می دهد. 

 • ناتوانی­‌های شناختی
 • اختلال‌های ارتباطی
 • اختلال طیف اوتیسم
 • اختلال‌های حرکتی
 • ناتوانی های یادگیری
 • اختلال کمبود توجه و بیش فعالی
 • اختلال ­های اخلال‌­گرانه، کنترل تکانه، سلوک
 • اختلال­ های رفتاری در کودکان
 • اختلال های عاطفی در کودکان
 • کودکان تیزهوش
 • آموزش و پرورش ویژه
 • تشخیص و سنجش افراد استثنایی
 • خانواده و کودکان استثنایی
 • توانبخشی و مداخلات درمانی برای کودکان و نوجوانان استثنایی