دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، دی 1394 
اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری

صفحه 1-14

محسن شکوهی یکتا؛ نفیسه قرائی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ جلیل فتح آبادی؛ رزیتا داوری آشتیانی


مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

صفحه 88-97

سعیده شاه حسینی تازیک؛ آزاده فروزانفر؛ فاطمه هاشمی گلپایگانی؛ نجمه طاهری