اثربخشی آموزش مهارت‌های‌ ارتباطی در نظم‌جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهارت­های­ ارتباطی در نظم­جویی شناختی هیجاننوجوانان دختر دارای اختلال سلوک، طراحی شده­است. نخست به مدارس راهنمایی دخترانه استان البرز که در دسترس بوده، مراجعه نموده و در مقطع راهنمایی (محدوده سنی 12 تا 15 سال)، پرسشنامه اختلال سلوک اجرا شد. پس از این­که افراد دارای نمرات بالا در پرسشنامه اختلال سلوک (افرادی که پس از محاسبه­ی نمرات تمام مقیاس­ها و رسم نیمرخ CBCL، قله­ی نیمرخ­شان در طیف بالینی قرار گرفت)، از بین مجموع 90 شرکت­کننده انتخاب گشته و تحت مصاحبه ساختار یافته براساس DSM-IV-TR قرار گرفتند، درنهایت 30 نفر که ملاک‌های ورود به مطالعه را تأمین کردند، به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. سپس این 30 نفر به­طور تصادفی به دو گروه پانزده‌تایی آزمایش و کنترل تقسیم گشته و هر دو گروه به نسخه­ی فارسی پرسشنامه­ی نظم­جویی شناختی هیجان (CERQ) پاسخ دادند. گروه آزمایش، آموزش مهارت­های ارتباطی را به شکل گروهی دریافت نموده و گروه کنترل هیچ مداخله­ای را دریافت نکرد. مداخلات آزمایشی طی 10 جلسه برای گروه آزمایش به اجرا درآمد. در پایان جلسه دهم، مجدداً هر 30 شرکت­کننده به پرسشنامه­ی نظم­جویی شناختی هیجان مرحله نخست، پاسخ ­دادند. نتایج به­دست آمده نشان داد که در سطح معناداری 5% خطا، آموزش مهارت­های ارتباطی در نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک، تغییرات محسوسی در زمینه­ی بهبود راهبردهای سازش­نایافته نظم­جویی شناختی هیجان و یا افزایش راهبردهای سازش­یافته نظم­جویی شناختی هیجان ایجاد نمی­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اثربخشی آموزش مهارت‌های‌ ارتباطی در نظم‌جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک

نویسندگان [English]

  • Saede sadeghi 1
  • mohamad hatami 2
  • jafar hasani 2