اثر‌بخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت نفس دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان اسلامشهر، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر‌بخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی اسلامشهر، اجراء شده‌است. برای این منظور 120 نفر (60 نفر گروه آزمایشی و 60 نفر گروه کنترل) از دانش آموزان مقطع ابتدایی به روش نمونه گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است.  ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه عزت‌نفس روزنبرگ (1965) و آزمون تصویری خلاقیت تورنس (1969) می باشند. داده های‌ جمع آوری شده با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش خلاقیت تأثیر مثبت بر خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان دارد. آموزش خلاقیت به دانش آموزان منجر به ارتقای معنادار ابعاد سیالی، ابتکار و بسط در این گروه شده است. اما در بعد انعطاف پذیری، رشد معناداری حاصل نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اثر‌بخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت نفس دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی

نویسندگان [English]

  • Leyla Afzali 1
  • somaye esmaili 2