دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1395 
اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری

صفحه 6-18

محسن شکوهی یکتا؛ نفیسه قرائی؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ جلیل فتح آبادی؛ رزیتا داوری آشتیانی