دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1399 
2. مقایسه ناگویی‌خُلقی در کودکان با و بدون اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی

صفحه 13-22

یوسف دهقانی؛ نزهت الزمان مرادی؛ عایشه پابرزی؛ سارا خیراندیش


4. مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل

صفحه 37-49

علی حسین زاده اسکوئی؛ فاطمه صفرپور؛ زهرا کمندلو؛ مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ محمد صادق زمانی زارچی


5. اثربخشی مداخلات کوئیک‌تیپس بر پردازش حسی و مشارکت اجتماعی کودکان با اختلال طیف اُتیسم

صفحه 51-61

سمیرا کیوانی؛ سیدعلی حسینی؛ اصغر دادخواه؛ مسعود غلامعلی لواسانی