دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1399 
4. اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ‌اختلال اُتیسم با عملکرد بالا

صفحه 52-41

سحر بدری بگه جان؛ عاطفه محمدی فیض آبادی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ روح الله فتح آبادی