کلیدواژه‌ها = نارساخوانی
طراحی و اعتباریابی بسته‌ی آموزشی مبتنی بر محرک‌های هیجانی مثبت برای آموزش دانش‌آموزان دارای اختلال نارساخوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1402

10.22034/ceciranj.2023.384404.1744

مهدی امیراحمدی؛ صغرا ابراهیمی قوام؛ فریبرز درتاج؛ کامران شیوندی چلیچه؛ علی دلاور


مقایسۀ حرکات چشم دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی در تکالیف ادراک بینایی

دوره 9، شماره 4، دی 1397، صفحه 29-40

10.22034/ceciranj.2018.91189

گلفام میرطاهری؛ جلیل فتح آبادی؛ مسعود شریفی؛ وحید صادقی فیروزآبادی


ادراک شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی

دوره 7، شماره 4، دی 1395، صفحه 19-23

معصومه قاسمی؛ علی اکبر طاهایی؛ پروین جعفری