کلیدواژه‌ها = کارکردهای اجرایی
تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 98-87

10.22034/ceciranj.2021.264495.1512

آزاده اسمعیل‌زاده روزبهانی؛ ناصر بهروزی؛ مرتضی امیدیان؛ غلامحسین مکتبی


اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ‌اختلال اُتیسم با عملکرد بالا

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 52-41

10.22034/ceciranj.2020.221774.1351

سحر بدری بگه جان؛ عاطفه محمدی فیض آبادی؛ پرویز شریفی درآمدی؛ روح الله فتح آبادی


مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و دانش‌آموزان عادی

دوره 5، شماره 2، تیر 1393

محسن رفیع خواه؛ عباس شیخ محمدی؛ اعظم برهان؛ محمد مهاجرانی