نویسنده = محمد عاشوری
اثربخشی آموزش برنامۀ اوقات فراغت عرش بر سلامت روانی مادران کودکان آهسته‌گام

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 75-86

10.22034/ceciranj.2018.82139

آتنا یوسف زاده؛ سمیه جلیلی آبکنار؛ محمد عاشوری


بررسی مقایسه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در افراد نابینا و عادی

دوره 8، شماره 4، دی 1396، صفحه 71-80

10.22034/ceciranj.2017.70925

محمد عاشوری؛ سحر شجاعی؛ فاطمه فتاحیان


رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 68-77

سیده سمیه جلیلی آبکنار؛ محمد عاشوری