نویسنده = احمد غضنفری
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انعطاف‏ناپذیری رفتاری لکاوالیر در کودکان اوتیسم

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 91-101

10.22034/ceciranj.2022.303994.1592

نفیسه خدادادی؛ احمد غضنفری؛ شهرام مشهدی زاده؛ طیبه شریفی


اثربخشی بسته آموزشی تعامل والد- فرزند بر کیفیت دلبستگی کودکان دارای تعامل مادر-کودک ناکارآمد

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 237-249

10.22034/ceciranj.2019.95993

سارا علی قنواتی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ محمدرضا عابدی؛ اعظم تقوی