کلیدواژه‌ها = برنامه آموزش رایانه‌ای
تأثیر برنامه آموزش رایانه‌ای در بهبود حافظه کوتاه‌مدت کودکان دارای ناتوانی یادگیری

دوره 6، شماره 2، تیر 1394، صفحه 38-43

زهرا جعفری سرو جهانی؛ مجتبی امیری مجد؛ اصغر جعفری