نویسنده = شقایق زهرایی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و اعتبار‌یابی مقدماتی برنامۀ کنترل بازداری رفتارهای خود‌آسیب‌رسان عمدی نوجوان*

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 17-25

پریسا پدرام؛ سیده منور یزدی؛ شکوه‌السادات بنی‌جمالی؛ شقایق زهرایی