نویسنده = عبداله قاسمی
تعداد مقالات: 3
1. اثربخشی بازی‌های حرکتی بر شدت نشانه های بالینی در کودکان با اختلال طیف اُتیسم

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-11

محبوبه کربلایی؛ معصومه شجاعی؛ عبداله قاسمی


2. اثربخشی فعالیت‌های حرکتی با و بدون موسیقی بر چالاکی دست‌های کودکان با اختلال طیف اُتیسم

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-53

سلمان سلطانی نژاد؛ علی کاشی؛ مهشید زارع زاده؛ عبداله قاسمی


3. تأثیر بازی‌درمانی بر مهارت‌های حرکتی و یکپارچگی دیداری- حرکتی نوپایان دارای تولد زودرس

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 21-32

مونا رضایی؛ عبداله قاسمی؛ علی کاشی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی