اثربخشی آموزش مهارت‌های خودیاری بر تعاملات اجتماعی و ارتباط کودکان اختلالات طیف اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد برنامه‌ریزی‌درسی، دانشگاه آزاد‌اسلامی، واحد تهران جنوب

2 استادیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش اثربخشی آموزش مهارت‌های خودیاری بر تعاملات اجتماعی و ارتباط کودکان با اختلالات طیف اتیسم بود. برای این منظور، 28 کودک پسر 6 تا 10 ساله دارای اختلال طیف اتیسم با بهره‌گیری از نمونه در دسترس در مدرسه استثنایی بشارت انتخاب شدند. این تعداد به‌صورت تصادفی در دو گروه 14 نفری آزمایش و گواه جایگزین شده و با استفاده مقیاس گارس (نسخه دوم) هر دو گروه مورد ارزیابی (پیش‌آزمون) قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش ﺑﻪ ﻣﺪت شش ماه و ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ یک جلسه 45 دقیقه‌ای تحت آموزش مهارت‌های خودیاری قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. نتایج آزمون تی و تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت‌های خودیاری موجب بهبود تعاملات اجتماعی و ارتباط کودکان با اختلال طیف اتیسم بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of training self-help skills on social interaction and communication of children with autism spectrum disorders

نویسندگان [English]

  • Masomeh Vahedi Motlagh 1
  • Sodabeh Azedolmaleki 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this research is the effectiveness of training self-help skills on social interactions and communication of children with autism spectrum disorders. In this regard, 28 autism boy, 6 -10 years old, were selected thorough accessible sample from Besharat special school. They were randomly assigned to intervention and comparison groups, each group consist 14 children. GARS2: Gilliam Autism Rating Scale second editions (Samadi, 2013) were used for measuring autism symptoms, respectively. The intervention group received teaching self-help skills during 6 months (a 45-minute session per week) while comparison group received no teaching. Pretest and the posttest values of communication problems and social interactions cores were significantly different. (P < 0. 005).

کلیدواژه‌ها [English]

  • self–help skills
  • Social Interactions
  • communication
  • autism spectrum disorders