کلیدواژه‌ها = اثربخشی
مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 88-97

سعیده شاه حسینی تازیک؛ آزاده فروزانفر؛ فاطمه هاشمی گلپایگانی؛ نجمه طاهری


بررسی تحلیلی اثربخشی آموزش برنامه محور تاب‌آوری در کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان دانش‌آموز جزیره کیش

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 91-106

ساناز اشکان؛ غلامرضا منشئی؛ غلامعلی افروز؛ هوشنگ طالبی؛ احمد فروغی