طراحی برنامه جامع غنی سازی روابط درون خانوادگی با تأکید بر مشارکت والدین در اصلاح مشکلات رفتاری فرزندان: پیش مطالعه پژوهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه تهران

2 استاد ممتاز دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تهران

4 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

خانواده اولین محیطی است که شخصیت کودکان در آن شکل گرفته و الگوهای جسمی، عاطفی و رفتاری فرد در آن پی­ریزی می­شود. هدف پژوهش حاضر طراحی برنامه جامع غنی­سازی روابط درون خانوادگی و ارزیابی اثربخشی آن بر نشانه­های بالینی کودکان با اختلال­های رفتاری و رضامندی زوجیت والدین آن­ها می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف جزو پژوهش­های بنیادی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها از نوع شبه آزمایشی با طرح اندازه­گیری­های مکرر با سه اندازه­گیری (پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری) است. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ دانش‌آموزان با اختلال­های رفتاری در پایه­های اول تا ششم دبستان­های مدارس شهر تهران و والدین آن­ها می­باشند. در این پژوهش پس از انتخاب مدرسه به صورت نمونه­گیری خوشه­ای از میان داوطلبین شرکت در پژوهش، که با توجه به نتایج پرسشنامۀ سیاهۀ رفتاری کودک دارای اختلال رفتاری تشخیص داده شده­اند، 8 نفر آزمودنی انتخاب و خانواده آن­ها به مدت شش جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. ابزار­های پژوهش شامل: سیاهه رفتاری کودک، فهرست علائم بالینی و مقیاس رضامندی زوجیت می­باشد. یافته­های پژوهش نشان دادند که مداخله بر اساس برنامه غنی سازی روابط درون خانوادگی، موجب افزایش رضا‏مندی زوجیت والدین و کاهش مشکلات رفتاری فرزندان شده است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که برنامه غنی سازی روابط درون خانوادگی برنامۀ مناسبی جهت ارتقای سلامت خانواده می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Comprehensive program on family interpersonal relationships with an emphasis on parental involvement in children's problem behavior modification: a pilot study

نویسندگان [English]

  • Sogand Ghasemzadeh 1
  • Gholamali Afrooz 2
  • Ahmad Behpazoh 3
  • Mohsen Shokohi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Family is the first environment in which children’s personality is shaped and also their physical, emotional and behavioral patterns are established. The aim of the present study was designing a Comprehensive program on family internal relationships enrichment and assessing its effectiveness on clinical symptoms of children with behavioral disorders and their parents’ marital satisfaction. The present study is a basic research and data collection method was through a quasi- experimental design with repeated measures method of three measurements (pre-test, post-test and follow-up). After selecting the school via cluster sampling, parents of eight volunteer students who were diagnosed with a behavioral disorder by Child Behavior Checklist were trained for six sessions. Research tools were Child Behavior Checklist, Clinical Symptom Checklist system and Afrooz Marital Satisfaction scale. The findings showed that the intervention based on family interpersonal relationships enrichment, could increase marital satisfaction among parents and reducing children behavioral problems. Thus, we can conclude that the family interpersonal relationships enrichment is a useful program to improve family health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family Interpersonal relationships
  • marital satisfaction
  • Behavioral problems