اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش مهارت­های زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک در دانش­آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر اصفهان بود. به ­این­ منظور 30 نفر از دانش­آموزان پسر دارای علایم اختلال سلوک به شیوه نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب و به­صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. چگونگی شناسایی دانش­آموزان دارای اختلال سلوک به­وسیله استفاده از پرسشنامه علایم مرضی کودکان و نوجوانان صورت گرفت. این پرسشنامه دارای دو فرم معلم و والدین است و قدرت بالایی در تشخیص علایم اختلال سلوک دارد (شجاعی،1384). گروه آزمایشی در قالب 10 هفته، هر هفته 3 جلسه 90 دقیقه­ای برنامه آموزش مهارت­های زندگی دریافت نمودند. در این مدت گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. یافته­های به­دست آمده در این پژوهش،  با استفاده از SPSS و آزمون کوواریانس حاکی از اثربخشی آموزش مهارت­های زندگی بر کاهش علایم اختلال سلوک در پس­آزمون و پیگیری بوده است (01/0>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک

نویسندگان [English]

  • Abdolrahim Kasayi 1
  • Mehdi Khanbani 2