اثربخشی درمان با استفاده از اسب بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودک اتیسم و تأثیر آن بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ممتاز روانشناسی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترای روانشناسی دانشگاه تهران

چکیده

اتیسم اختلال عصبی ـ تحولی است که به­وسیله نقص در تعامل اجتماعی، ارتباط کلامی و غیر کلامی و بروز رفتارهای محدود شده و تکراری مشخص، آشکار می­شود. هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان با استفاده از اسب بر بهبود مهارت­های اجتماعی کودک اتیسم و تأثیر آن بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادر، بوده است. این پژوهش به­صورت یک مطالعه موردی بر روی پسری هفت ساله اتیستیک انجام پذیرفته است. برای ارزیابی مهارت­های اجتماعی کودک از دفترچه ارزشیابی آمادگی نوآموزان آهسته­گام و مقیاس درجه­بندی مهارت­های اجتماعی و استفاده شد. سلامت روان مادر با پرسشنامه سلامت عمومی، و کیفیت زندگی مادر با مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت اندازه­گیری شدند. برنامه مداخله طی 15 هفته، با تأکید بر بازی با اسب و سواری با اسب اجرا شد، سپس داده­های حاصل از ارزیابی­ها پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری با تحلیل کواریانس بررسی شد. نتایج به­دست آمده نشان داد، درمان با استفاده از  اسب منجر به بهبود مهارت­های زبانی و اجتماعی، افزایش آگاهی حسی و شناختی، کاهش رفتارهای مشکل­ساز و  کلیشه­ای، و افزایش سلامت جسمانی کودک، هم­چنین  موجب بهبود  سلامت روان، عملکرد اجتماعی و کیفیت زندگی مادر، کاهش  خلق منفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Horse-assisted therapy on improving the social skills of child with autism and its impact on mother's quality of life and mental

نویسندگان [English]

  • G.Ali Afroz 1
  • Tayebeh Taziki 2
  • Sogand Ghasemzadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

Autism is a disorder of neural development, characterized by impaired social interaction, verbal and nonverbal communication, restricted and repetitive behavior. The main purpose of this study was to determine the effectiveness of Horse-assisted therapy on developing social skills for a child with autism and its impact on mother's quality of life and mental health. This was designed as a single subject study on a 7 year old boy with autism. Assessment tools were "the special booklet of social skills of mental retarded pre school students, “Social Skills Rating System (SSRS)”, “General Health Questionnaire GHQ”, and also “World Health Organization Quality of Life Brief Scale" for measuring the mother's quality of life. The intervention program included Activities, playing with horses and riding a horse during fifteen weeks. Collected data from pre-test, post-test and follow-up assessment were analysed by ancova. The results showed that the Horse-assisted therapy could facilitate the development of Language skills, social skills, sensory and cognitive awareness, reduce problematic and stereotyped behaviors, and increase child's physical health, it can also improve mother's mental health, social functioning, quality of life, and reduces negative mood

کلیدواژه‌ها [English]

  • Horse-assisted therapy
  • autism
  • social skills
  • mental health
  • Quality of Life