انجمن های علمی و ضرورت هم اندیشی در واژه گزینی های تخصصی و تعاریف علمی

سخن سردبیر

نویسنده

استاد ممتاز دانشگاه تهران، رئیس فدراسیون آسیایی شورای جهانی رواندرمانی


عنوان مقاله [English]

Scientific associations and the necessity of unision in professional word choice and scientific definitions

نویسنده [English]

  • Gholam-Ali Afrooz