نمایه نویسندگان

ا

 • اجمندنیا، علی اکبر اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 107-118]
 • ارجمندنیا، علی اکبر طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثر‌بخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 13-23]
 • ارجمندنیا، علی اکبر اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • استکی، مهناز اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر علایم اختلال خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 27-41]
 • اسدی، راضیه رابطۀ رضایت زناشویی والدین با میزان محبوبیت آنان در نزد فرزندان با و بدون آسیب شنوایی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 82-90]
 • اسماعیلی، سمیه اثر‌بخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت نفس دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 42-54]
 • اشکان، ساناز بررسی تحلیلی اثربخشی آموزش برنامه محور تاب‌آوری در کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان دانش‌آموز جزیره کیش [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 91-106]
 • افروز، غلامعلی اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان درخودمانده [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 9-15]
 • افروز، غلامعلی نقص ایگو و نابسامدی فکر در دختران نوجوان دچار آسیب در حرکت انتقالی: تبیینی برمبنای نظریه روابط ابژه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 22-28]
 • افروز، غلامعلی طراحی و تهیّۀ برنامۀ آموزش حلّ‌مسألۀ بین‌فردی با رویکرد خلّاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت حل‌مسأله دانش‌آموزان سرآمد [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 55-43]
 • افروز، غلامعلی اثر بخشی برنامه مداخلات روان‌شناختی خانواده محور بر سلامت روان، رضامندی زوجیت و وزن تولد نوزادان مادران باردار شهر قزوین [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 67-74]
 • افروز، غلامعلی سامانه حمایتگر تشخیص بالینی جهت تشخیص دقیق نوع اختلال کودکان با نشانۀ بیش فعالی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • افروز، غلامعلی طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثر‌بخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 13-23]
 • افروز، غلامعلی بررسی مقایسه‌ای وضعیت زیستی، اقتصادی- اجتماعی والدین و هوش کودکان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 24-36]
 • افروز، غلامعلی مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 52-66]
 • افروز، غلامعلی رابطۀ رضایت زناشویی والدین با میزان محبوبیت آنان در نزد فرزندان با و بدون آسیب شنوایی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 82-90]
 • افروز، غلامعلی بررسی تحلیلی اثربخشی آموزش برنامه محور تاب‌آوری در کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان دانش‌آموز جزیره کیش [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 91-106]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 107-118]
 • افروز، غلامعلی بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده بر رضامندی زوجیت مادران و پدران کودکان خودمانده [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 119-132]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]
 • افضلی، لیلا اثر‌بخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت نفس دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 42-54]
 • امیری مجد، مجتبی تأثیر برنامه آموزش رایانه‌ای در بهبود حافظه کوتاه‌مدت کودکان دارای ناتوانی یادگیری [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 38-43]
 • امیری مجد، مجتبی مقایسه کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، و بهزیستی روانی مادران کودکان آهسته‌گام، درخودمانده و عادی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 37-51]

ب

 • بخشی زاده، شهرزاد اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]
 • برهان، اعظم اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 107-118]
 • به پژوه، احمد اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]

پ

 • پناهنده وانسفلی، خدیجه اثربخشی مداخله نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]

ت

 • تقوی‌زاده، محمدرضا اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان درخودمانده [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 9-15]
 • توحیدخواه، فرزاد سامانه حمایتگر تشخیص بالینی جهت تشخیص دقیق نوع اختلال کودکان با نشانۀ بیش فعالی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]

ج

 • جعفری، اصغر تأثیر برنامه آموزش رایانه‌ای در بهبود حافظه کوتاه‌مدت کودکان دارای ناتوانی یادگیری [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 38-43]
 • جعفری سرو جهانی، زهرا تأثیر برنامه آموزش رایانه‌ای در بهبود حافظه کوتاه‌مدت کودکان دارای ناتوانی یادگیری [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 38-43]
 • جلیلی آبکنار، سیده سمیه رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]

ح

 • حاتمی، محمد اثربخشی آموزش مهارت‌های‌ ارتباطی در نظم‌جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 51-67]
 • حاتمی، محمد اثربخشی اقدامات موسیقی‌درمانی در افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 78-87]
 • حسن زاده، سعید طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثر‌بخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 13-23]
 • حسنی، جعفر اثربخشی آموزش مهارت‌های‌ ارتباطی در نظم‌جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 51-67]
 • حسنی راد، مرجان مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 52-66]
 • حسینیان، سیمین اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با ناتوانی جسمی‌-‌حرکتی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 29-37]
 • حسینیان، سیمین اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 111-98]
 • حمیدی، فریده اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با ناتوانی جسمی‌-‌حرکتی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 29-37]
 • حمیدی، فریده اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 107-118]

خ

 • خرازی، کمال طراحی و تهیّۀ برنامۀ آموزش حلّ‌مسألۀ بین‌فردی با رویکرد خلّاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت حل‌مسأله دانش‌آموزان سرآمد [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 55-43]
 • خضرایی، فروغ اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با ناتوانی جسمی‌-‌حرکتی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 29-37]

د

 • داوری آشتیانی، رزیتا اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • دلاوریان، مونا سامانه حمایتگر تشخیص بالینی جهت تشخیص دقیق نوع اختلال کودکان با نشانۀ بیش فعالی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]

ر

 • رحمانی، نرگس مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 52-66]
 • رضایی، سعید رضایت زناشویی و اشتیاق جنسی والدین دارای کودک با اختلال اتیسم و فلج مغزی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 16-21]
 • رضایی میرقائد، ملیحه مقایسه نیرومندی من و استقامت ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس تیزهوشان با دانش‌آموزان دختر مدارس عادی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 54-59]

ز

 • زادخوت، لیلی اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر علایم اختلال خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 27-41]
 • زاده محمدی، علی بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده بر رضامندی زوجیت مادران و پدران کودکان خودمانده [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 119-132]
 • زینعلی، نرگس بررسی مقایسه‌ای وضعیت زیستی، اقتصادی- اجتماعی والدین و هوش کودکان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 24-36]

س

 • سمیعی، مونا مقایسه نیرومندی من و استقامت ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس تیزهوشان با دانش‌آموزان دختر مدارس عادی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 54-59]
 • سیفی، رقیه اثربخشی مداخله نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]

ش

 • شاه حسینی تازیک، سعیده مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 88-97]
 • شریفی درآمدی، پرویز اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان درخودمانده [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 9-15]
 • شریفی درامدی، پرویز بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده بر رضامندی زوجیت مادران و پدران کودکان خودمانده [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 119-132]
 • شکوهی، محسن اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]
 • شکوهی یکتا، محسن طراحی و تهیّۀ برنامۀ آموزش حلّ‌مسألۀ بین‌فردی با رویکرد خلّاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت حل‌مسأله دانش‌آموزان سرآمد [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 55-43]
 • شکوهی یکتا، محسن اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • شه پناه، میترا اثربخشی اقدامات موسیقی‌درمانی در افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 78-87]

ص

 • صادقی راد، سعیده اثربخشی آموزش مهارت‌های‌ ارتباطی در نظم‌جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 51-67]
 • صالحی عمران، ابراهیم اثربخشی مداخله نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]

ط

 • طالبی، هوشنگ بررسی تحلیلی اثربخشی آموزش برنامه محور تاب‌آوری در کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان دانش‌آموز جزیره کیش [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 91-106]
 • طاهری، نجمه مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 88-97]

ع

 • عاشوری، محمد رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]
 • عزیزی، محمدپارسا طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثر‌بخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 13-23]
 • عزیزی، مهدیه مقایسه نیرومندی من و استقامت ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس تیزهوشان با دانش‌آموزان دختر مدارس عادی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 54-59]

غ

 • غباری بناب، باقر طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثر‌بخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 13-23]
 • غباری بناب، باقر رابطۀ رضایت زناشویی والدین با میزان محبوبیت آنان در نزد فرزندان با و بدون آسیب شنوایی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 82-90]
 • غباری بناب، باقر اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]

ف

 • فتح آبادی، جلیل اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • فروزانفر، آزاده مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 88-97]
 • فروغی، احمد بررسی تحلیلی اثربخشی آموزش برنامه محور تاب‌آوری در کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان دانش‌آموز جزیره کیش [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 91-106]

ق

 • قاسم زاده، سوگند رابطۀ رضایت زناشویی والدین با میزان محبوبیت آنان در نزد فرزندان با و بدون آسیب شنوایی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 82-90]
 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 111-98]
 • قرائی، نفیسه اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • قربانی، نیما نقص ایگو و نابسامدی فکر در دختران نوجوان دچار آسیب در حرکت انتقالی: تبیینی برمبنای نظریه روابط ابژه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 22-28]

ک

 • کاشانی وحید، لیلا طراحی و تهیّۀ برنامۀ آموزش حلّ‌مسألۀ بین‌فردی با رویکرد خلّاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت حل‌مسأله دانش‌آموزان سرآمد [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 55-43]
 • کامکاری، کامبیز نیمرخ هوشی دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان استثنایی در مراکز کم‌توان ذهنی شهر و شهرستان‌های تهران [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 67-81]
 • کوچک انتظار، رویا اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر علایم اختلال خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 27-41]

م

 • محسنی نژاد، سعیده نقص ایگو و نابسامدی فکر در دختران نوجوان دچار آسیب در حرکت انتقالی: تبیینی برمبنای نظریه روابط ابژه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 22-28]
 • معنمد یگانه، نگین تأثیر جهت‌گیری مذهبی (درونی – بیرونی) و مکانیسم‌های دفاعی بر میزان تاب‌آوری مادران دارای کودکان آهسته گام [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 67-75]
 • مقدم، کاوه بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده بر رضامندی زوجیت مادران و پدران کودکان خودمانده [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 119-132]
 • منشئی، غلامرضا بررسی تحلیلی اثربخشی آموزش برنامه محور تاب‌آوری در کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان دانش‌آموز جزیره کیش [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 91-106]
 • مینو، فاطمه سادات اثر بخشی برنامه مداخلات روان‌شناختی خانواده محور بر سلامت روان، رضامندی زوجیت و وزن تولد نوزادان مادران باردار شهر قزوین [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 67-74]

ن

 • ناظمی، مریم مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 52-66]
 • نایبی، الهه سامانه حمایتگر تشخیص بالینی جهت تشخیص دقیق نوع اختلال کودکان با نشانۀ بیش فعالی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • نوری، ربابه اثربخشی اقدامات موسیقی‌درمانی در افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 78-87]
 • نوری پور، راضیه اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 111-98]

و

 • ویسی، نصرالله تأثیر جهت‌گیری مذهبی (درونی – بیرونی) و مکانیسم‌های دفاعی بر میزان تاب‌آوری مادران دارای کودکان آهسته گام [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 67-75]

ه

 • هاشم زاده، امیر مقایسه کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، و بهزیستی روانی مادران کودکان آهسته‌گام، درخودمانده و عادی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 37-51]
 • هاشمی گلپایگانی، فاطمه مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 88-97]