نمایه نویسندگان

ا

 • احدی، سمیرا مقایسه احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و نوجوانان عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-7]
 • اخوان تفتی، مهناز اثربخشی شناختی-رفتاری گروهی بر عملکرد نوشتن دیکته دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری دیکته [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]
 • ارجمندنیا، علی اکبر ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی ریاضیات دانش آموزان آهسته گام پایه ششم دبستان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]
 • ارجمندنیا، علی اکبر بررسی تأثیر مداخله بازیهای زبان شناختی بر عمکلرد حافظه فعال کلامی دانش آموزان با اختلال خواندن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 79-87]
 • ارجمندنیا، علی اکبر امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش مجازی مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان نابینا (با تاکید بر نیروی انسانی) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 30-40]
 • ارجمندنیا، علی اکبر اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی- عاطفی دانش آموزان با اختلال در یادگیری حساب [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 8-16]
 • ارجمندنیا، علی اکبر اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 6-18]
 • ارجمندنیا، علی اکبر مقایسه مهارت‌‌های ادراک دیداری و توجه انتخابی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلال خواندن [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 24-33]
 • استکی، مهناز اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر علایم اختلال خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 95-106]
 • اسماعیلی، سمیه رابطه ساختار هدفی کلاس درس با خلاقیت و با واسطه گری سبکهای تفکر در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان اسلامشهر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 107-116]
 • اسماعیلی، سمیه اثربخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 96-102]
 • اسمعیلی، نیلوفر اثربخشی شناختی-رفتاری گروهی بر عملکرد نوشتن دیکته دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری دیکته [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]
 • اصغری نکاح، سید محسن بررسی تأثیر مداخله بازیهای زبان شناختی بر عمکلرد حافظه فعال کلامی دانش آموزان با اختلال خواندن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 79-87]
 • افتخاری، سمیرا طراحی برنامه آموزش مهارت‌های هیجان خوانی مبتنی بر نظریه ذهن و اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های همدلی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 34-41]
 • افروز، ستوده تأثیر استفاده از فعالیتها و بازیهای بدون ساختار پیش از ورود به کلاس درس بر توجه و سازگاری دانش آموزان آهسته گام [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • افروز، غلامعلی بررسی خودکارآمدی در خواهران و برادرانِ کودکان آهسته گامِ با و بدون نشانگان بالینی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • افروز، غلامعلی طراحی سامانه هوشمند حمایتگر تصمیم بالینی جهت تشخیص کودکان پیش دبستانی مستعد نارساخوانی یا دیسلکسیا [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 88-95]
 • افروز، غلامعلی کاربرد پذیری مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان( ویسک ـ آر) در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دو زبانه عربی ـ فارسی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 68-78]
 • افروز، غلامعلی امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش مجازی مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان نابینا (با تاکید بر نیروی انسانی) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 30-40]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی- عاطفی دانش آموزان با اختلال در یادگیری حساب [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 8-16]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 60-75]
 • افضلی، لیلا رابطه ساختار هدفی کلاس درس با خلاقیت و با واسطه گری سبکهای تفکر در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان اسلامشهر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 107-116]
 • افضلی، لیلا اثربخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 96-102]
 • افضلی، لیلا اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 87-94]
 • اکبری، مریم اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی- عاطفی دانش آموزان با اختلال در یادگیری حساب [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 8-16]
 • امیری مجد، مجتبی اثربخشی آموزش ادبیات کودک بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 41-49]

ب

 • بابک، ندا ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • باقری، فریبرز مقایسه مهارت‌‌های ادراک دیداری و توجه انتخابی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلال خواندن [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 24-33]
 • باقری، نسرین پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبکهای مقابلهای و سخت رویی در مادران کودکان آهسته گام [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 85-94]
 • بخشی زاده، شهرزاد اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 60-75]
 • بلوطی، علیرضا کاربرد پذیری مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان( ویسک ـ آر) در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دو زبانه عربی ـ فارسی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 68-78]
 • به پژوه، احمد اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 60-75]
 • بهروز جشمه، سعیده تاثیر آموزش مهارت‌ زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 60-67]
 • بیاتی، بهارک پیش بینی کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلابه دیابت بر مبنای مؤلفه های راهبردهای مقابلهای [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 88-93]

پ

 • پاکدامن، شهلا رابطه ابعاد فرزندپروری ادراک‌شده با سبک‌های مقابله‌ای و مقایسه آن بین دختران نوجوان تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 30-40]

ت

 • تازیکی، طیبه اثربخشی برنامه آموزشی شناختی رفتاری بر رضامندی زوجیت و سلامت روان مادران دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 19-29]
 • تکمینی، سمیه بررسی رابطه مشکلات یادگیری و حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه اول [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 68-78]

ج

 • جباریان، فرزانه اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 42-51]
 • جعفری، پروین ادراک شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 19-23]
 • جلیل آبکنار، سیده سمیه تاثیر آموزش مهارت‌ زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 60-67]
 • جلیل ابکنار، سیده سمیه رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 52-59]

ح

 • حاتمی، محمد اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 53-67]
 • حاتمی، محمد اثربخشی اقدامات موسیقی‌درمانی در افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 79-87]
 • حاج حسینی، منصوره اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 42-51]
 • حسن زاده، سعید بررسی خودکارآمدی در خواهران و برادرانِ کودکان آهسته گامِ با و بدون نشانگان بالینی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • حسن زاده، سعید ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی ریاضیات دانش آموزان آهسته گام پایه ششم دبستان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]
 • حسنی، جعفر اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 53-67]
 • حسنی راد، مرجان مقایسه مهارت‌‌های ادراک دیداری و توجه انتخابی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلال خواندن [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 24-33]
 • حسینی، جعفر بررسی ارتباط کارکردهای اجرایی با ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 76-86]
 • حسینیان، سیمین ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • حسینیان، سیمین اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 95-106]
 • حسینی نژاد، سیده ناهید اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽرﻓﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﺎب آوری و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران دارای ﮐﻮدک آﻫﺴﺘﻪﮔﺎم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • حکیمی راد، الهام مقایسه احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و نوجوانان عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-7]

خ

 • خانجانی، مهدی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روان درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎدران دارای ﮐﻮدک ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﺗﯿﺴﻢ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-52]
 • خیرخواه، محمدتقی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]

د

 • داوری آشتیانی، رزیتا بررسی تأثیر مداخله بازیهای زبان شناختی بر عمکلرد حافظه فعال کلامی دانش آموزان با اختلال خواندن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 79-87]
 • داوری آشتیانی، رزیتا اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 6-18]
 • دلاوریان، مونا طراحی سامانه هوشمند حمایتگر تصمیم بالینی جهت تشخیص کودکان پیش دبستانی مستعد نارساخوانی یا دیسلکسیا [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 88-95]

ر

 • رشادت زمان اباد، مختار بررسی عملکرد شناختی مبتلایان به اختلال یادگیری ریاضی و خواندن بر اساس آزمون واکنش سنج زمان و آزمون استروپ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 17-28]
 • رضائی، سعید اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روان درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎدران دارای ﮐﻮدک ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﺗﯿﺴﻢ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-52]
 • رضایی، سعید طراحی برنامه آموزش مهارت‌های هیجان خوانی مبتنی بر نظریه ذهن و اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های همدلی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 34-41]

ز

 • زادخوت، لیلی اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر علایم اختلال خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 95-106]
 • زربخش بحری، محمدرضا بررسی رابطه مشکلات یادگیری و حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه اول [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 68-78]
 • زرندی، علیرضا بررسی ارتباط کارکردهای اجرایی با ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 76-86]

س

 • سلیمانی، اسماعیل بررسی عملکرد شناختی مبتلایان به اختلال یادگیری ریاضی و خواندن بر اساس آزمون واکنش سنج زمان و آزمون استروپ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 17-28]

ش

 • شاه حسینی تازیک، سعیده مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 50-59]
 • شریفی، گلایل ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی ریاضیات دانش آموزان آهسته گام پایه ششم دبستان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]
 • شکوهی یکتا، محسن اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 6-18]
 • شکوهی یکتا، محسن اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 60-75]
 • شه پناه، میترا اثربخشی اقدامات موسیقی‌درمانی در افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 79-87]
 • شهیدی انصاری، مجتبی تاثیر آموزش مهارت‌ زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 60-67]

ص

 • صابری، هایده پیش بینی اختلالات رفتاری هیجانی کودکان مبتلابه صرع بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و خوش بینی والدین [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 63-72]
 • صادقی، نرگس پیش بینی اختلالات رفتاری هیجانی کودکان مبتلابه صرع بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و خوش بینی والدین [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 63-72]
 • صادقی راد، سعیده اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 53-67]
 • صدوقی، مجید طراحی برنامه آموزش مهارت‌های هیجان خوانی مبتنی بر نظریه ذهن و اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های همدلی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 34-41]

ط

 • طاهایی، علی اکبر ادراک شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 19-23]

ظ

 • ظاهری، نجمه مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 50-59]

ع

 • عاشوری، محمد رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 52-59]
 • عاشوری، محمد بررسی ارتباط کارکردهای اجرایی با ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 76-86]
 • عضد الملکی، سودابه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودیاری بر تعاملات اجتماعی و ارتباط کودکان اختلالات طیف اتیسم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 9-18]
 • علیزاده، حمید مقایسه احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و نوجوانان عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-7]

غ

 • غباری بناب، باقر اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 60-75]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 42-51]

ف

 • فتح آبادی، جلیل اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 6-18]
 • فتحی، داود اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽرﻓﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﺎب آوری و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران دارای ﮐﻮدک آﻫﺴﺘﻪﮔﺎم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • فروزانفر، آزاده مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 50-59]

ق

 • قاسم زاده، سوگند بررسی خودکارآمدی در خواهران و برادرانِ کودکان آهسته گامِ با و بدون نشانگان بالینی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • قاسم زاده، سوگند تأثیر استفاده از فعالیتها و بازیهای بدون ساختار پیش از ورود به کلاس درس بر توجه و سازگاری دانش آموزان آهسته گام [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • قاسم زاده، سوگند پیش بینی کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلابه دیابت بر مبنای مؤلفه های راهبردهای مقابلهای [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 88-93]
 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 87-94]
 • قاسمی، معصومه ادراک شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 19-23]
 • قرائی، نفیسه اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 6-18]

ک

 • کامکاری، کامبیز اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی- عاطفی دانش آموزان با اختلال در یادگیری حساب [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 8-16]
 • کرمی، جهانگیر اثربخشی برنامه آموزشی شناختی رفتاری بر رضامندی زوجیت و سلامت روان مادران دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 19-29]
 • کریمی، علیرضا بررسی خودکارآمدی در خواهران و برادرانِ کودکان آهسته گامِ با و بدون نشانگان بالینی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • کریمی، مسعود تاثیر آموزش مهارت‌ زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 60-67]
 • کریمی، مهری اثربخشی آموزش ادبیات کودک بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 41-49]
 • کوچک انتظار، رویا اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر علایم اختلال خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 95-106]
 • کوهی مفتخری اصفهانی، منصوره راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و ﺳﺒﮏﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 23-36]

گ

 • گلشنی، فاطمه راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و ﺳﺒﮏﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 23-36]

م

 • محمدی، محمدرضا ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • محمدی فر، زهرا رابطه ابعاد فرزندپروری ادراک‌شده با سبک‌های مقابله‌ای و مقایسه آن بین دختران نوجوان تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 30-40]
 • محمودی، غلامرضا راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و ﺳﺒﮏﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 23-36]
 • محمودی، فریده تاثیر آموزش مهارت‌ زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 60-67]
 • مختاری، سمیه امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش مجازی مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان نابینا (با تاکید بر نیروی انسانی) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 30-40]
 • مدنی، یاسر اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽرﻓﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﺎب آوری و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران دارای ﮐﻮدک آﻫﺴﺘﻪﮔﺎم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • مرادی امین، فرزانه مقایسه احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و نوجوانان عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-7]
 • ملکی، سمانه بررسی تأثیر مداخله بازیهای زبان شناختی بر عمکلرد حافظه فعال کلامی دانش آموزان با اختلال خواندن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 79-87]
 • مهدی زاده هنجنی، هانیه اثربخشی شناختی-رفتاری گروهی بر عملکرد نوشتن دیکته دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری دیکته [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]
 • موسوی، سید محمد موسی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽرﻓﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﺎب آوری و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران دارای ﮐﻮدک آﻫﺴﺘﻪﮔﺎم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]

ن

 • نسیم سبحان، فاطمه پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبکهای مقابلهای و سخت رویی در مادران کودکان آهسته گام [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 85-94]
 • نظری، سمیه کاربرد پذیری مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان( ویسک ـ آر) در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دو زبانه عربی ـ فارسی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 68-78]
 • نقدی، نیره تأثیر استفاده از فعالیتها و بازیهای بدون ساختار پیش از ورود به کلاس درس بر توجه و سازگاری دانش آموزان آهسته گام [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • نوری، ربابه اثربخشی اقدامات موسیقی‌درمانی در افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 79-87]
 • نوری پور لیاولی، رقیه بررسی عملکرد شناختی مبتلایان به اختلال یادگیری ریاضی و خواندن بر اساس آزمون واکنش سنج زمان و آزمون استروپ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 17-28]
 • نوری پور لیاولی، رقیه اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 95-106]

و

 • واحدی مطلق، معصومه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودیاری بر تعاملات اجتماعی و ارتباط کودکان اختلالات طیف اتیسم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 9-18]

ه

 • هاشمی بخشی، مریم امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش مجازی مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان نابینا (با تاکید بر نیروی انسانی) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 30-40]
 • هاشمی بخشی، مریم اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 87-94]
 • هاشمی گلپایگانی، فاطمه مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 50-59]