نمایه نویسندگان

آ

 • آقا یوسفی، علیرضا اثربخشی برنامه ایمن‌سازی روانی بر سلامت عمومی و پرخاشگری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش‌فعالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 95-103]
 • آقایی پور، هاجر اثربخشی آموزش تحرک و جهت یابی بر مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان نابینا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-83]

ا

 • ابراهیمی، الناز ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر در افزایش رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 79-87]
 • ابوالمعالی، خدیجه پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان آهسته گام بر اساس ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 16-24]
 • ابوالمعالی، خدیجه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی رضامندی زوجیت براساس ویژگی‌های شخصیتی و نیازهای بنیادین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان‌شناختی با میانجیگری سلامت‌روان درمادران دختران تیزهوش* [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 81-94]
 • احدی، حسن مقایسه سلامت عمومی و پرخاشگری در مادران کودکان مبتلابه آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 70-78]
 • احمدی براتی، اکرم مقایسه اثربخشی مداخلات بازی‌های حرکتی، ذهنی و ترکیبی بر بهبود ادراک فضایی دانش‌‌آموزان کم‌بینا [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 38-47]
 • احمدی براتی، سعید مقایسه اثربخشی مداخلات بازی‌های حرکتی، ذهنی و ترکیبی بر بهبود ادراک فضایی دانش‌‌آموزان کم‌بینا [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 38-47]
 • ارجمند نیا، علی اکبر تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و بررسی تأثیر آن بر کیفیت زندگی مادران و سازش یافتگی اجتماعی دختران آهستهگام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-33]
 • ارجمندنیا، علی اکبر ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر در افزایش رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 79-87]
 • ارجمندنیا، علی اکبر تاثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 65-73]
 • ارجمندنیا، علی اکبر پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی رضامندی زوجیت براساس ویژگی‌های شخصیتی و نیازهای بنیادین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان‌شناختی با میانجیگری سلامت‌روان درمادران دختران تیزهوش* [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 81-94]
 • اطهاری، سید شمس الدین مقایسه سلامت عمومی و پرخاشگری در مادران کودکان مبتلابه آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 70-78]
 • اعزازی بجنوردی، المیرا اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 61-69]
 • اعزازی بجنوردی، المیرا تأثیر آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 55-65]
 • افروز، ستوده اثربخشی ارتقای کیفیت زندگی بر رضامندی زوجیت والدین دارای کودک مبتلابه دیابت نوع یک و میزان هموگلوبین گلیکوزیله کودک [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 6-16]
 • افروز، غلامعلی تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و بررسی تأثیر آن بر کیفیت زندگی مادران و سازش یافتگی اجتماعی دختران آهستهگام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-33]
 • افروز، غلامعلی ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر در افزایش رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 79-87]
 • افروز، غلامعلی مقایسه‌ رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خودمانده و کودک عادی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 16-25]
 • افروز، غلامعلی تاثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 65-73]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران و مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته‎گام [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 95-103]
 • افضلی، لیلا وضعیت اجتماعی-اقتصادی و عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری: بررسی نقش واسطه‌ای درگیری والدین [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 6-14]
 • افضلی، لیلا تحلیل چند سطحی رابطۀ خلّاقیّت، جهت‌گیری هدفی دانش‌آموزان و ساختار کلاس [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 7-15]
 • اکبری، هدی اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر خودنظارتی بر مشکلات تغذیه‌ای کودکان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 75-84]
 • اکبری پور، روح اله اعتبارسنجی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم در ردۀ سنی دوم شهر تهران [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 121-127]
 • امین اشریعه، سحر پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]
 • انصاری شهیدی، مجتبی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 6-15]
 • انصاری شهیدی، مجتبی مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، اضطراب و استرس مادران کودکان کاشت حلزونی، دارای سمعک و شنوایی عادی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 15-25]
 • اهنگری، الهه اثربخشی آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران و مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته‎گام [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 95-103]

ب

 • بابائی، راضیه بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی و عزت نفس نوجوانان فلج مغزی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-49]
 • بابایی، نسرین تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و بررسی تأثیر آن بر کیفیت زندگی مادران و سازش یافتگی اجتماعی دختران آهستهگام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-33]
 • براتی، فخرالسادات اثربخشی آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران و مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته‎گام [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 95-103]
 • بمانا، سیمین تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 47-55]
 • بهادری جهرمی، ثمینه اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 61-69]
 • بهادری جهرمی، ثمینه تأثیر آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 55-65]
 • بهادری جهرمی، ثمینه پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]
 • بهادری خسروشاهی، جعفر رابطه خودکارآمدی والدینی و خودبخشایشگری با تعامل مادر- کودک در مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 26-36]
 • بهروز سرچشمه، سعیده تأثیر آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 55-65]
 • بیاتی، بهارک اثربخشی ارتقای کیفیت زندگی بر رضامندی زوجیت والدین دارای کودک مبتلابه دیابت نوع یک و میزان هموگلوبین گلیکوزیله کودک [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 6-16]

پ

 • پور شهریاری، مه سیما اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 54-60]
 • پیرساقی، فهیمه اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهن [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 96-107]

ت

 • تازیکی، طیبه اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والد ـ فرزند و تنیدگی والدینی دانشآموزان دارای نارسایی توجه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-93]

ح

 • حاجی یخچالی، علیرضا طراحی، تدوین و روایی‌یابی برنامۀ آموزشی – روان‌شناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی (مدل مک‌کلوسکی) برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 17-33]
 • حجازی، الهه تحلیل چند سطحی رابطۀ خلّاقیّت، جهت‌گیری هدفی دانش‌آموزان و ساختار کلاس [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 7-15]
 • حسن زاده، سعید اثربخشی آموزش حل‌مسألۀ خلّاقانه بر رضایت از زندگی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان پسر تیزهوش [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 105-119]
 • حسین ابادی، صدیقه اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 54-60]
 • حمیدی، فریده اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری والدین کودکان بیشفعال بر اختلالات رفتاری فرزندان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 50-60]

د

 • دانشفر، افخم اعتبارسنجی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم در ردۀ سنی دوم شهر تهران [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 121-127]
 • درتاج، فریبرز اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 25-38]
 • دلاور، علی اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 25-38]

ذ

 • ذبیحی حصاری، نرجس خاتون تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر حرمت خود و سلامت روان نوجوانان آهسته گام [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 88-95]

ر

 • رضایی، سنا پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]
 • رنجبران، رضا اثربخشی برنامه ایمن‌سازی روانی بر سلامت عمومی و پرخاشگری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش‌فعالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 95-103]

ز

 • زندی پور، طیبه اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 54-60]
 • زهرا کار، کیانوش اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهن [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 96-107]
 • زینالی، علی مقایسۀ افسردگی و اضطراب در دانش‌آموزان ابتدایی آهسته‌گام، نابینا، ناشنوا و کم‌توان جسمی حرکتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 59-69]

س

 • سالمی خامنه، علیرضا بررسی رابطه رشد اجتماعی با هوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 85-93]
 • سرابی، صدیقه اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 25-38]
 • سعدی پور، اسماعیل اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 25-38]
 • سقایی پورسیفی، مهدیه مقایسه گرایش به مصرف مواد و مشکلات روانشناختی در نوجوانان عادی و آهسته گام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 35-43]
 • سلیمی، شهلا مقایسه اثربخشی مداخلات بازی‌های حرکتی، ذهنی و ترکیبی بر بهبود ادراک فضایی دانش‌‌آموزان کم‌بینا [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 38-47]

ش

 • شاهنده، آمنه اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 61-69]
 • شجاعی، سحر بررسی مقایسه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در افراد نابینا و عادی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 71-80]
 • شجاعی، معصومه اعتبارسنجی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم در ردۀ سنی دوم شهر تهران [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 121-127]
 • شقاقی، پروانه بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی و عزت نفس نوجوانان فلج مغزی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-49]
 • شمس سیحانی، سمیرا پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]
 • شهنی ییلاق، منیجه طراحی، تدوین و روایی‌یابی برنامۀ آموزشی – روان‌شناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی (مدل مک‌کلوسکی) برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 17-33]

ص

 • صادقی سیاح، علی تاثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 65-73]
 • صالح، جبار مقایسه‌ رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خودمانده و کودک عادی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 16-25]

ض

 • ضرغامی، الهام مقایسه سلامت عمومی و پرخاشگری در مادران کودکان مبتلابه آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 70-78]

ط

 • طحان، محمد اثربخشی آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران و مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته‎گام [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 95-103]
 • طریفی حسینی، حمید طراحی، تدوین و روایی‌یابی برنامۀ آموزشی – روان‌شناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی (مدل مک‌کلوسکی) برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 17-33]

ع

 • عاشوری، محمد مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، اضطراب و استرس مادران کودکان کاشت حلزونی، دارای سمعک و شنوایی عادی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 15-25]
 • عاشوری، محمد بررسی رابطه رشد اجتماعی با هوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 85-93]
 • عاشوری، محمد بررسی مقایسه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در افراد نابینا و عادی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 71-80]
 • عاشوری، ﻣﺤﻤﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 6-15]
 • عالی پور بیرگانی، سیروس طراحی، تدوین و روایی‌یابی برنامۀ آموزشی – روان‌شناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی (مدل مک‌کلوسکی) برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 17-33]
 • عسگری، پرویز تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 47-55]
 • علی اکبر زاده، لیلی مقایسۀ افسردگی و اضطراب در دانش‌آموزان ابتدایی آهسته‌گام، نابینا، ناشنوا و کم‌توان جسمی حرکتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 59-69]
 • علیزادگان مقدم، لیلا بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی و عزت نفس نوجوانان فلج مغزی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-49]
 • علی زاده، مرجان پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی رضامندی زوجیت براساس ویژگی‌های شخصیتی و نیازهای بنیادین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان‌شناختی با میانجیگری سلامت‌روان درمادران دختران تیزهوش* [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 81-94]
 • عیسی نژاد بوشهری، سولماز پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]

غ

 • غباری بناب، باقر اثربخشی آموزش حل‌مسألۀ خلّاقانه بر رضایت از زندگی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان پسر تیزهوش [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 105-119]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود مقایسه‌ رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خودمانده و کودک عادی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 16-25]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود تاثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 65-73]
 • غلامی حیدر ابادی، زهرا اثربخشی آموزش تحرک و جهت یابی بر مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان نابینا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-83]

ف

 • فتاحیان، فاطمه بررسی مقایسه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در افراد نابینا و عادی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 71-80]

ق

 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شِر بر سرزندگی و بازیگوشی کودکان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 61-67]
 • قاسم زاده، سوگند وضعیت اجتماعی-اقتصادی و عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری: بررسی نقش واسطه‌ای درگیری والدین [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 6-14]
 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی ارتقای کیفیت زندگی بر رضامندی زوجیت والدین دارای کودک مبتلابه دیابت نوع یک و میزان هموگلوبین گلیکوزیله کودک [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 6-16]
 • قاسم زاده، سوگند پیش‌بینی اختلالات رفتاری برونی‌سازی براساس سبک دلبستگی و رابطۀ مادر- فرزند در کودکان تیزهوش [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 47-58]
 • قاسمی، مسعود اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 25-38]
 • قدم پور، سمانه مقایسه گرایش به مصرف مواد و مشکلات روانشناختی در نوجوانان عادی و آهسته گام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 35-43]
 • قمرانی، امیر تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 47-55]
 • قمرانی، امیر اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر خودنظارتی بر مشکلات تغذیه‌ای کودکان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 75-84]

ک

 • کاکابرایی، کیوان مقایسه‌ رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خودمانده و کودک عادی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 16-25]
 • کراسکیان، ادیس مقایسه سلامت عمومی و پرخاشگری در مادران کودکان مبتلابه آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 70-78]
 • کریمی، مسعود بررسی رابطه رشد اجتماعی با هوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 85-93]
 • کلانتری، معصومه اثربخشی آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران و مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته‎گام [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 95-103]

م

 • محسن زاده، فرشاد اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهن [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 96-107]
 • محمدزاده، عادل اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر خودنظارتی بر مشکلات تغذیه‌ای کودکان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 75-84]
 • محمدی خرسندی، فرنگیس اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری والدین کودکان بیشفعال بر اختلالات رفتاری فرزندان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 50-60]
 • محمودی، فریده بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی و عزت نفس نوجوانان فلج مغزی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-49]
 • محمودی، فریده مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، اضطراب و استرس مادران کودکان کاشت حلزونی، دارای سمعک و شنوایی عادی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 15-25]
 • محمودی، فریده تأثیر آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 55-65]
 • مرادی شکیب، آمنه مقایسه گرایش به مصرف مواد و مشکلات روانشناختی در نوجوانان عادی و آهسته گام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 35-43]
 • ملک زاده، اکرم اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 61-69]
 • مهدوی، سیده عاطفه پیش‌بینی اختلالات رفتاری برونی‌سازی براساس سبک دلبستگی و رابطۀ مادر- فرزند در کودکان تیزهوش [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 47-58]
 • مهدی پور پیله رود، زهرا تأثیر آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 55-65]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 47-55]
 • مومنی، خدا مراد اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والد ـ فرزند و تنیدگی والدینی دانشآموزان دارای نارسایی توجه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-93]
 • میرحیدری، سیدجعفر پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان آهسته گام بر اساس ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 16-24]
 • میرزائی، جواد بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی و عزت نفس نوجوانان فلج مغزی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-49]
 • میرهاشمی، مالک پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان آهسته گام بر اساس ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 16-24]

ن

 • نادری، فرح تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 47-55]
 • نعیمی، قادر اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهن [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 96-107]
 • نقدی، نیره اثربخشی بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شِر بر سرزندگی و بازیگوشی کودکان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 61-67]
 • نقش، زهرا وضعیت اجتماعی-اقتصادی و عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری: بررسی نقش واسطه‌ای درگیری والدین [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 6-14]
 • نقش، زهرا تحلیل چند سطحی رابطۀ خلّاقیّت، جهت‌گیری هدفی دانش‌آموزان و ساختار کلاس [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 7-15]
 • نیکنام، کریم اثربخشی آموزش حل‌مسألۀ خلّاقانه بر رضایت از زندگی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان پسر تیزهوش [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 105-119]

و

 • وطن خواه، حمیدرضا اثربخشی آموزش تحرک و جهت یابی بر مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان نابینا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-83]
 • وطن خواه، حوریه اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 61-69]