نمایه نویسندگان

آ

 • آقاجانی، سیف اله مدل‌یابی علّی نشانه‌های کم‌توجهی/ بیش‌فعالی کودکان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی منش و تکانشگری مادران: نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • آقایی، اصغر مقایسه اثربخشی بسته‌ی ارتباطی والد-کودک با درمان تعامل والد-کودک بر اختلالات عاطفی و رفتاری و استواری کودکان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 21-11]
 • آقایی، حکیمه تأثیر اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حمایت اجتماعی ادراک شده، انعطاف-پذیری شناختی و تبادل عاطفی در مادران دارای فرزند اوتیسم [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 78-67]

ا

 • احمدی، رضا اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 106-96]
 • ارجمندنیا، علی اکبر تأثیر مداخله حافظه فعال دیداری- فضایی بر عملکرد آینه‌نویسی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 46-56]
 • ارجمندنیا، علی اکبر تدوین بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی و تأثیر آن بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب –تحولی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 34-22]
 • ارجمندنیا، علی اکبر اثربخشی برنامۀ آموزش حل مسئله خانواده‌محور بر تعاملات ارتباطی دانش‌آموزان آهسته-گام با نشانگان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 10-1]
 • اساسه، مریم اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-66]
 • استکی، مهناز مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر بازی‌های رایانه‌ای و آموزش تمرینات یکپارچگی حسی بر علائم خواندن کلمات و درک متن در دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 67-78]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی برنامۀ آموزش حل مسئله خانواده‌محور بر تعاملات ارتباطی دانش‌آموزان آهسته-گام با نشانگان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 10-1]
 • اکبری، مریم تدوین بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی و تأثیر آن بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب –تحولی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 34-22]
 • الماسی، مجید اثربخشی تمرینات یکپارچه‌سازی حسی- حرکتی و توان‌بخشی شناختی رایانهای بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ و انعطاف‌پذیری شناختی) کودکان دارای کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 95-79]
 • امیدوار، بنفشه اثربخشی بازی‌درمانی تعاملی‌محور بر کیفیت روابط دلبستگی کودک با والد: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 102-113]
 • امینی، داریوش اثربخشی تمرینات یکپارچه‌سازی حسی- حرکتی و توان‌بخشی شناختی رایانهای بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ و انعطاف‌پذیری شناختی) کودکان دارای کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 95-79]
 • اوجانی، مهشید اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای شناختی بر تصمیم‌گیری پرخطر کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 10-1]
 • ایلانلو، حسین بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری و تعاملات والد- کودک مادران دارای کودک با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • ایل بیگی، رضا اثربخشی الگوی تدریس E5 بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 45-34]

ب

 • بابایی، انسیه نقش مهارت حل مسئله در پیش‌بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • باقری، نیلوفر اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر خودارزشمندی و پریشانی روان‌شناختی خانواده دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 66-54]
 • بایزیدی، پریسا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری تنظیم هیجان و توانمندی منش مادران کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 43-35]
 • برارپور، مریم اثربخشی آموزش روش چندحسی فرنالد بر بهبود عملکرد مؤلفه‌های خواندن دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 10-1]
 • بشرپور، سجاد مدل‌یابی علّی نشانه‌های کم‌توجهی/ بیش‌فعالی کودکان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی منش و تکانشگری مادران: نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • بهزادی، فرزانه اثربخشی آموزش قدردانی مبتنی بر آموزه‌های فرهنگی بر سلامت روان و امید به زندگی مادران دانش‌آموزان با آسیب بینایی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 64-53]
 • بیات شهبازی، فرزانه تأثیر مداخله حافظه فعال دیداری- فضایی بر عملکرد آینه‌نویسی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 46-56]

ج

 • جوادیان، نرگس اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 106-96]
 • جوادی پور، محمدجواد خوش‌بینی تحصیلی، هویت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی به‌عنوان پیش‌بین‌های بهزیستی مدرسه (علاقمندی به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده تحصیلی و رفتارهای مخرب) در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ایذه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 21-11]

ح

 • حاجلو، نادر مدل‌یابی علّی نشانه‌های کم‌توجهی/ بیش‌فعالی کودکان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی منش و تکانشگری مادران: نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • حسن زاده، سعید روش‌های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی: مروری نظامدار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 38-45]
 • حسینیان، سیمین بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری و تعاملات والد- کودک مادران دارای کودک با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • حکیمی راد، الهام اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-66]
 • حیدری دارانی، زهرا اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر شادکامی و اضطراب اجتماعی کودکان کم‌شنوا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 27-37]

خ

 • خدادادی، نفیسه ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انعطاف‏ناپذیری رفتاری لکاوالیر در کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 91-101]
 • خواجوی، موسی خوش‌بینی تحصیلی، هویت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی به‌عنوان پیش‌بین‌های بهزیستی مدرسه (علاقمندی به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده تحصیلی و رفتارهای مخرب) در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ایذه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 21-11]
 • خواجوی، یاسر خوش‌بینی تحصیلی، هویت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی به‌عنوان پیش‌بین‌های بهزیستی مدرسه (علاقمندی به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده تحصیلی و رفتارهای مخرب) در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ایذه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 21-11]

د

 • دانش فر، مریم اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر مهارت‌های اجتماعی‌کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 55-46]
 • درویشی، داود نقش مهارت حل مسئله در پیش‌بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]

ذ

 • ذکایی آشتیانی، الهه اثربخشی بازی‌درمانی تعاملی‌محور بر کیفیت روابط دلبستگی کودک با والد: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 102-113]

ر

 • رحیمیان، نیما خوش‌بینی تحصیلی، هویت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی به‌عنوان پیش‌بین‌های بهزیستی مدرسه (علاقمندی به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده تحصیلی و رفتارهای مخرب) در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ایذه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 21-11]
 • رشید، خسرو تأثیر آموزش مهارت‌های جرأت‌ورزی بر خود‌پنداره تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه با احساس‌تعلق بالا و پایین به مدرسه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-44]
 • رضاپور میرصالح، یاسر مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده با سکوت خود در مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 33-22]
 • رضایی، سحر اثربخشی آموزش الگوی توانمندسازی مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت‌نفس و حل مسئله اجتماعی در کودکان تحت سرپرستی مراکز نگهداری شبانه‌روزی (محدوده سنی ۶ تا ۱۲ سال) شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 43-34]
 • رضایی، سعید اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودپنداره و تعامل مادر- فرزند در مادران کودکان با اختلال‌های طیف اتیسم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 23-11]
 • رضایی، سعید تأثیر توانبخشی حرکتی بر تقویت توجه دانش‌آموزان دیرآموز [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 52-44]

س

 • سامانی، سیامک اثربخشی بازی‌درمانی تعاملی‌محور بر کیفیت روابط دلبستگی کودک با والد: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 102-113]
 • سبزیان، سعیده مدل علّی تصور از خدا و رشد اخلاقی با میانجی‌گری خردمندی در دانشآموزان دختر تیزهوش دوره دوم دبیرستان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 65-56]
 • سپهری نسب، زهرا مدل‌یابی علّی نشانه‌های کم‌توجهی/ بیش‌فعالی کودکان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی منش و تکانشگری مادران: نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • سرخی، زهره اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودپنداره و تعامل مادر- فرزند در مادران کودکان با اختلال‌های طیف اتیسم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 23-11]
 • سلیمانی، اسماعیل بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری و تعاملات والد- کودک مادران دارای کودک با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • سلیمانی، فاطمه اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر خودارزشمندی و پریشانی روان‌شناختی خانواده دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 66-54]
 • سهرابی، نادره اثربخشی بازی‌درمانی تعاملی‌محور بر کیفیت روابط دلبستگی کودک با والد: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 102-113]

ش

 • شب افروز، ژیلا تأثیر توانبخشی حرکتی بر تقویت توجه دانش‌آموزان دیرآموز [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 52-44]
 • شریفی، طیبه ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انعطاف‏ناپذیری رفتاری لکاوالیر در کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 91-101]
 • شریفی، طیبه اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 106-96]
 • شریفی درآمدی، پرویز اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودپنداره و تعامل مادر- فرزند در مادران کودکان با اختلال‌های طیف اتیسم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 23-11]
 • شکری جوان، فائزه اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر مهارت‌های اجتماعی‌کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 55-46]

ص

 • صابری، سهیلا تأثیر اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حمایت اجتماعی ادراک شده، انعطاف-پذیری شناختی و تبادل عاطفی در مادران دارای فرزند اوتیسم [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 78-67]
 • صافی، محمدهادی مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده با سکوت خود در مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 33-22]
 • صیدی، مریم اثربخشی برنامۀ آموزش حل مسئله خانواده‌محور بر تعاملات ارتباطی دانش‌آموزان آهسته-گام با نشانگان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 10-1]

ط

 • طباطبایی، سید موسی تأثیر اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حمایت اجتماعی ادراک شده، انعطاف-پذیری شناختی و تبادل عاطفی در مادران دارای فرزند اوتیسم [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 78-67]

ع

 • عابدی، نفیسه اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-66]
 • عاشوری، محمد اثربخشی آموزش قدردانی مبتنی بر آموزه‌های فرهنگی بر سلامت روان و امید به زندگی مادران دانش‌آموزان با آسیب بینایی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 64-53]
 • عبداللهی، عباس بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری و تعاملات والد- کودک مادران دارای کودک با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • عبدالهی مقدم، مریم مدل علّی تصور از خدا و رشد اخلاقی با میانجی‌گری خردمندی در دانشآموزان دختر تیزهوش دوره دوم دبیرستان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 65-56]
 • عدلخواه، شیوا مقایسه اثربخشی بسته‌ی ارتباطی والد-کودک با درمان تعامل والد-کودک بر اختلالات عاطفی و رفتاری و استواری کودکان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 21-11]
 • عزیزی پور، شقایق مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده با سکوت خود در مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 33-22]
 • علی اکبری دهکردی، مهناز اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری تنظیم هیجان و توانمندی منش مادران کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 43-35]
 • علی پور، احمد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری تنظیم هیجان و توانمندی منش مادران کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 43-35]
 • علی مددی، کامران اثربخشی آموزش الگوی توانمندسازی مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت‌نفس و حل مسئله اجتماعی در کودکان تحت سرپرستی مراکز نگهداری شبانه‌روزی (محدوده سنی ۶ تا ۱۲ سال) شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 43-34]
 • عیسی زاده، مریم اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر مهارت‌های اجتماعی‌کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 55-46]

غ

 • غضنفری، احمد ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انعطاف‏ناپذیری رفتاری لکاوالیر در کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 91-101]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود روش‌های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی: مروری نظامدار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 38-45]

ف

 • فرامرزی، سالار مقایسه اثربخشی بسته‌ی ارتباطی والد-کودک با درمان تعامل والد-کودک بر اختلالات عاطفی و رفتاری و استواری کودکان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 21-11]

ق

 • قلی‌نیا عدالتی، معصومه اثربخشی الگوی تدریس E5 بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 45-34]
 • قمرانی، امیر اثربخشی آموزش کوشش‌های مجزا بر تقلید حرکتی در کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 33-24]

ک

 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-66]
 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی برنامۀ آموزش حل مسئله خانواده‌محور بر تعاملات ارتباطی دانش‌آموزان آهسته-گام با نشانگان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 10-1]
 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای شناختی بر تصمیم‌گیری پرخطر کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 10-1]
 • کاکابرایی، کیوان تدوین بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی و تأثیر آن بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب –تحولی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 34-22]
 • کاکابرایی، کیوان اثربخشی برنامۀ آموزش حل مسئله خانواده‌محور بر تعاملات ارتباطی دانش‌آموزان آهسته-گام با نشانگان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 10-1]
 • کاکاوندی، خلیل اثربخشی آموزش کوشش‌های مجزا بر تقلید حرکتی در کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 33-24]
 • کردنوقابی، رسول تأثیر آموزش مهارت‌های جرأت‌ورزی بر خود‌پنداره تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه با احساس‌تعلق بالا و پایین به مدرسه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-44]
 • کشاورز افشار، حسین اثربخشی آموزش روش چندحسی فرنالد بر بهبود عملکرد مؤلفه‌های خواندن دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 10-1]
 • کولیوند، سحر تأثیر آموزش مهارت‌های جرأت‌ورزی بر خود‌پنداره تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه با احساس‌تعلق بالا و پایین به مدرسه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-44]

گ

 • گرانمایه، سحر تدوین بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی و تأثیر آن بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب –تحولی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 34-22]
 • گراوند، هوشنگ مدل علّی تصور از خدا و رشد اخلاقی با میانجی‌گری خردمندی در دانشآموزان دختر تیزهوش دوره دوم دبیرستان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 65-56]
 • گلستانی بخت، طاهره نقش مهارت حل مسئله در پیش‌بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • گودرزی، محمود اثربخشی آموزش الگوی توانمندسازی مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت‌نفس و حل مسئله اجتماعی در کودکان تحت سرپرستی مراکز نگهداری شبانه‌روزی (محدوده سنی ۶ تا ۱۲ سال) شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 43-34]

ل

 • لطیفی، زهره اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر خودارزشمندی و پریشانی روان‌شناختی خانواده دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 66-54]

م

 • مرادی، امید تدوین بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی و تأثیر آن بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب –تحولی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 34-22]
 • مرادی، هادی اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای شناختی بر تصمیم‌گیری پرخطر کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 10-1]
 • مشهدی زاده، شهرام ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انعطاف‏ناپذیری رفتاری لکاوالیر در کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 91-101]
 • مشهدی زاده، شهرام اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 106-96]
 • منشئی، غلامرضا اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر شادکامی و اضطراب اجتماعی کودکان کم‌شنوا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 27-37]
 • میردامادی، مرضیه روش‌های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی: مروری نظامدار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 38-45]
 • میرزاخانی، نوید مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر بازی‌های رایانه‌ای و آموزش تمرینات یکپارچگی حسی بر علائم خواندن کلمات و درک متن در دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 67-78]

ن

 • نوروزی همایون، محمدرضا اثربخشی تمرینات یکپارچه‌سازی حسی- حرکتی و توان‌بخشی شناختی رایانهای بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ و انعطاف‌پذیری شناختی) کودکان دارای کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 95-79]
 • نوری پور، رقیه بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری و تعاملات والد- کودک مادران دارای کودک با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • نیک افشار، ناصر اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر مهارت‌های اجتماعی‌کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 55-46]

و

 • وکیلی، سمیرا روش‌های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی: مروری نظامدار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 38-45]
 • وکیلی، سمیرا اثربخشی آموزش روش چندحسی فرنالد بر بهبود عملکرد مؤلفه‌های خواندن دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 10-1]
 • ویسمه، مریم مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر بازی‌های رایانه‌ای و آموزش تمرینات یکپارچگی حسی بر علائم خواندن کلمات و درک متن در دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 67-78]

ه

 • هاشمی، محمود رضا اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای شناختی بر تصمیم‌گیری پرخطر کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 10-1]

ی

 • یاراحمدی، معصومه نقش مهارت حل مسئله در پیش‌بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • یعقوبی، ابوالقاسم تأثیر آموزش مهارت‌های جرأت‌ورزی بر خود‌پنداره تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه با احساس‌تعلق بالا و پایین به مدرسه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-44]