نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی یامچی، فیروزه اثربخشی استفاده از ابزارهای هوشمند بر بهبود اختلالات خواندن و درک مطلب کودکان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 83-94]

ا

 • ابراهیم پور، مجید بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر کارکردهای اجرایی در بهبود مؤلفه‌های مهارت حل مسئلۀ دانش‌آموزان حساب نارساخوان پایۀ سوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 22-31]
 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه مقایسۀ اثربخشی بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر و یکپارچگی حسی و تلفیق این دو روش بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-121]
 • احمدزاده سامانی، سودابه اثربخشی طرحواره‌درمانی بر اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 56-65]
 • احمدی، رضا اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان با آسیب شنوایی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • اخوان تفتی، مهناز چالش‌های دانش‌آموزان دارای اختلال‌ یادگیری در حل مسائل کلامی بر پایه کارکرد حافظه فعال [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 11-21]
 • ارجمندنیا، علی اکبر طراحی برنامه توانمندسازی شناختی- رفتاری مادران دارای کودک طیف اتیسم و اثربخشی آن بر بهبود تعامل با کودک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 110-99]
 • استکی، مهناز مقایسۀ اثربخشی برنامه‌های توان‌بخشی شناختی آموزش مغز و کاگنی پلاس بر مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 32-45]
 • اسدبیگی، سمیه اثربخشی شن‌بازی‌درمانی بر بیش‌فعالی، کم‌توجهی و اضطراب آشکار کودکان با اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 66-75]
 • اسدی، پروانه اثربخشی بسته توانمندسازی روان‌شناختی بر نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 84-94]
 • اسدی، نادر اثربخشی استفاده از ابزارهای هوشمند بر بهبود اختلالات خواندن و درک مطلب کودکان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 83-94]
 • اسمعیل‌زاده روزبهانی، آزاده تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 98-87]
 • افتخار صعادی، زهرا اثربخشی روش‌شناختی رفتاری مارتین بر هیجان‌های تحصیلی و انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش متوسطۀ دوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 55-46]
 • افروز، غلامعلی آموزش برنامۀ جامع حل خلاق مسئله و اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 84-95]
 • افروز، غلامعلی تحلیل تصویرسازی ذهنی پسران بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی از ویژگی‌های شخصیتی صوت معلم [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 77-68]
 • افروز، غلامعلی انجمن های علمی و ضرورت هم اندیشی در واژه گزینی های تخصصی و تعاریف علمی [دوره 12، شماره 2، 1400]
 • اقبالی، علی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود مهارت اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 59-70]
 • امیدیان، مرتضی تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 98-87]
 • امینی منش، سجاد مقایسه اثربخشی نقاشی‌درمانی، گل‌درمانی و روش تلفیقی خانواده‌محور، کودک‌محور بر تنظیم هیجان کودکان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 67-49]
 • انسانی مهر، لاله بررسی رابطه خوداثرمندی اجتماعی و خودارزشمندی با اختلال تنظیم هیجانی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • انسانی مهر، نرگس بررسی رابطه خوداثرمندی اجتماعی و خودارزشمندی با اختلال تنظیم هیجانی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]

ب

 • باباربیع، مهدیه اثربخشی توانبخشی روانی دوساهو بر بهبود مشکلات خواب کودکان دارای اختلال کم-توجهی بیش فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 14-25]
 • بخشی، سمیه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود مهارت اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 59-70]
 • بهروزی، ناصر تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 98-87]
 • بهلولیان، آیلار مقایسه خودپنداره تحصیلی، اضطراب امتحان و خودنظم‌دهی تحصیلی در کودکان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی و عادی شهر تبریز [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 86-78]
 • بیرامی، منصور مقایسه همدلی شناختی و عاطفی در کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده و عادی با در نظر گرفتن نقش جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 95-104]
 • بیرامی، منصور مقایسۀ زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش‌فعالی و ضرب‌آهنگ شناختی کند [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 95-105]

پ

 • پاکدامن، مجید بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر کارکردهای اجرایی در بهبود مؤلفه‌های مهارت حل مسئلۀ دانش‌آموزان حساب نارساخوان پایۀ سوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 22-31]
 • پوررضائیان، مهدی کاربست روان‌درمانی هنری-نمایشی به‌عنوان روشی نوین برای درمان تیک‌های حرکتی حاد: گزارش موردی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 74-83]
 • پوررضائیان، هدی کاربست روان‌درمانی هنری-نمایشی به‌عنوان روشی نوین برای درمان تیک‌های حرکتی حاد: گزارش موردی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 74-83]

ت

 • تجربه کار، مهشید مقایسه تأثیر آموزش ارتباط مؤثر والد و کودک با توانمندسازی شناختی بر بهبود عملکرد کودکان مبتلا به کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 37-26]
 • تسیه حسینی، قاسم اثربخشی مشاورۀ کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان پسر [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 76-83]
 • تقی لو، فاطمه اثربخشی برنامۀ آموزش آوازخوانی ریتمیک بر تنظیم هیجان نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 12-21]

ج

 • جلیلوند، محمد مقایسه اثربخشی رویکرد تدریس بازی تاکتیکی و روش سنتی بر انگیزه مشارکت ورزشی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 21-30]
 • جمشیدیان، حسین اثربخشی روش‌شناختی رفتاری مارتین بر هیجان‌های تحصیلی و انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش متوسطۀ دوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 55-46]
 • جهان، فائزه تأثیر هنردرمانی خانواده‌محور بر حساسیت اضطرابی، نگرش‌های ناکارآمد و سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 48-38]
 • جهان، محمدرضا نقش کیفیت زندگی، سازش‌یافتگی و بخشایشگری در پیش‌بینی رضایت زناشویی مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 96-107]

چ

 • چاجی، شیرین بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر کارکردهای اجرایی در بهبود مؤلفه‌های مهارت حل مسئلۀ دانش‌آموزان حساب نارساخوان پایۀ سوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 22-31]
 • چرامی، مریم مقایسه اثربخشی مداخله حافظه فعال و یکپارچگی حسی ‌- ‌حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 43-53]

ح

 • حاجی حیدری، فریده مقایسۀ اثربخشی برنامه‌های توان‌بخشی شناختی آموزش مغز و کاگنی پلاس بر مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 32-45]
 • حافظی، فریبا اثربخشی روش‌شناختی رفتاری مارتین بر هیجان‌های تحصیلی و انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش متوسطۀ دوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 55-46]
 • حامدی، زهرا اثربخشی بسته آموزش قالی‌بافی با رویکرد مشارکتی بر عز‌‌ت‌نفس نوجوانان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 120-111]
 • حسن زاده، رمضان اثربخشی درمان‌ تحولی دیداری با رویکرد پردازش اطلاعات شناختی در درمان نارساخوانی شناختی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 47-58]
 • حسن زاده، سعید اثربخشی برنامۀ تربیت کودک اندیشمند بر ارتباط مادران با کودک آهسته‌گام [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 35-45]
 • حسین پور، معصومه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 123-134]
 • حسینیان، سیمین اثربخشی آموزش گروهی مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری معلمان زن دانش‌آموزان استثنایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-13]
 • حسینی قمی، طاهره پیش بینی سلامت روان و تاب آوری مادران دارای فرزند کم توان ذهنی بر اساس انعطاف پذیری شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 12-20]
 • حق طلب، طاهره اثربخشی شن‌بازی‌درمانی بر بیش‌فعالی، کم‌توجهی و اضطراب آشکار کودکان با اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 66-75]

خ

 • خاکسار بلداجی، محمد علی بررسی تأثیر مداخله آموزشی-شناختی مبتنی بر رایانه بر حافظه فعال، توجه، مهار پاسخ و مؤلفه اجرایی مرکزی کودکان با اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 54-63]
 • خدابخش پیرکلانی، روشنک بررسی رابطه خوداثرمندی اجتماعی و خودارزشمندی با اختلال تنظیم هیجانی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • خداقلی پور، نسیم بررسی تأثیر مداخله آموزشی-شناختی مبتنی بر رایانه بر حافظه فعال، توجه، مهار پاسخ و مؤلفه اجرایی مرکزی کودکان با اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 54-63]

د

 • دانشمندی، الهام تأثیر هنردرمانی خانواده‌محور بر حساسیت اضطرابی، نگرش‌های ناکارآمد و سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 48-38]
 • دهقانی، اکرم اثربخشی طرحواره‌درمانی بر اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 56-65]
 • دهقانی، اکرم اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 123-134]
 • دواتگری اصل، هانیه اثربخشی استفاده از ابزارهای هوشمند بر بهبود اختلالات خواندن و درک مطلب کودکان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 83-94]

ر

 • رئیسی، زهره اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 123-134]
 • رحمتی، صمد اثربخشی آموزش اشعار ریتمیک بر رشد فعالیت‌های اجتماعی و مهارت‌های زبانی و نوشتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]
 • رژه، عباس مقایسه اثربخشی رویکرد تدریس بازی تاکتیکی و روش سنتی بر انگیزه مشارکت ورزشی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 21-30]
 • رضایی، رسول اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود مهارت اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 59-70]
 • رضایی دهنوی، صدیقه اثربخشی طرحواره‌درمانی بر اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 56-65]

ز

 • زندی‌پور، طیبه اثربخشی آموزش گروهی مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری معلمان زن دانش‌آموزان استثنایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-13]

س

 • ساعدی، عاطفه اثربخشی آموزش اشعار ریتمیک بر رشد فعالیت‌های اجتماعی و مهارت‌های زبانی و نوشتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]
 • سامانی، سیامک مقایسه اثربخشی نقاشی‌درمانی، گل‌درمانی و روش تلفیقی خانواده‌محور، کودک‌محور بر تنظیم هیجان کودکان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 67-49]
 • سجادی اناری، سیدسعید آموزش برنامۀ جامع حل خلاق مسئله و اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 84-95]
 • سخا، سالومه مقایسه اثربخشی نقاشی‌درمانی، گل‌درمانی و روش تلفیقی خانواده‌محور، کودک‌محور بر تنظیم هیجان کودکان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 67-49]
 • سلطانی، زینب اثربخشی آموزش اشعار ریتمیک بر رشد فعالیت‌های اجتماعی و مهارت‌های زبانی و نوشتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]

ش

 • شادبافی، محمد مقایسۀ زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش‌فعالی و ضرب‌آهنگ شناختی کند [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 95-105]
 • شاکر، علی مقایسه خودپنداره تحصیلی، اضطراب امتحان و خودنظم‌دهی تحصیلی در کودکان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی و عادی شهر تبریز [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 86-78]
 • شریفی، طیبه مقایسه اثربخشی مداخله حافظه فعال و یکپارچگی حسی ‌- ‌حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 43-53]
 • شریفی، طیبه اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان با آسیب شنوایی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • شریفی در آمدی، پرویز تحلیل تصویرسازی ذهنی پسران بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی از ویژگی‌های شخصیتی صوت معلم [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 77-68]
 • شکری میرحسینی، هانیه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گربه مقابله‌گر بر میزان جرأت‌ورزی در کودکان با اختلال اضطراب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-85]
 • شکوهی یکتا، محسن آموزش برنامۀ جامع حل خلاق مسئله و اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 84-95]
 • شهریاری احمدی، منصوره مقایسۀ اثربخشی برنامه‌های توان‌بخشی شناختی آموزش مغز و کاگنی پلاس بر مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 32-45]

ص

 • صمدی، سحر اثربخشی مشاورۀ کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان پسر [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 76-83]

ط

 • طالع پسند، سیاوش مقایسۀ اثربخشی بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر و یکپارچگی حسی و تلفیق این دو روش بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-121]
 • طاهری، حمید بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر کارکردهای اجرایی در بهبود مؤلفه‌های مهارت حل مسئلۀ دانش‌آموزان حساب نارساخوان پایۀ سوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 22-31]

ع

 • عابدی، احمد اثربخشی روش‌شناختی رفتاری مارتین بر هیجان‌های تحصیلی و انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش متوسطۀ دوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 55-46]
 • عابدی، احمد تأثیر برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس بر عملکرد بیان نوشتاری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-82]
 • عاشوری*، محمد بررسی اثربخشی برنامۀ آموزشی جهت‌یابی و حرکت بر بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان نابینا [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 23-34]
 • عبدالرحیم پور، رقیه مقایسه همدلی شناختی و عاطفی در کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده و عادی با در نظر گرفتن نقش جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 95-104]
 • عبدالرحیم پور، رقیه مقایسۀ زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش‌فعالی و ضرب‌آهنگ شناختی کند [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 95-105]
 • عشایری، حسن مقایسۀ اثربخشی برنامه‌های توان‌بخشی شناختی آموزش مغز و کاگنی پلاس بر مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 32-45]
 • علیزاده، حمید اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گربه مقابله‌گر بر میزان جرأت‌ورزی در کودکان با اختلال اضطراب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-85]

غ

 • غضنفری، احمد مقایسه اثربخشی مداخله حافظه فعال و یکپارچگی حسی ‌- ‌حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 43-53]
 • غضنفری، احمد اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان با آسیب شنوایی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود تحلیل تصویرسازی ذهنی پسران بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی از ویژگی‌های شخصیتی صوت معلم [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 77-68]

ف

 • فرامرزی، سالار تأثیر برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس بر عملکرد بیان نوشتاری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-82]
 • فرخی، نورعلی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گربه مقابله‌گر بر میزان جرأت‌ورزی در کودکان با اختلال اضطراب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-85]
 • فرهادی، هادی اثربخشی بسته توانمندسازی روان‌شناختی بر نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 84-94]
 • فکری، مریم طراحی برنامه توانمندسازی شناختی- رفتاری مادران دارای کودک طیف اتیسم و اثربخشی آن بر بهبود تعامل با کودک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 110-99]
 • فولادی، خدیجه اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان با آسیب شنوایی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • فیروزی، ستاره مقایسۀ اثربخشی بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر و یکپارچگی حسی و تلفیق این دو روش بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-121]

ق

 • قاسمی حسین آبادی، مریم اثربخشی آموزش گروهی مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری معلمان زن دانش‌آموزان استثنایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-13]
 • قدمی، مجید نقش کیفیت زندگی، سازش‌یافتگی و بخشایشگری در پیش‌بینی رضایت زناشویی مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 96-107]

ک

 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی برنامۀ آموزش آوازخوانی ریتمیک بر تنظیم هیجان نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 12-21]
 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی بسته آموزش قالی‌بافی با رویکرد مشارکتی بر عز‌‌ت‌نفس نوجوانان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 120-111]
 • کاوه، عطیه اثربخشی درمان‌ تحولی دیداری با رویکرد پردازش اطلاعات شناختی در درمان نارساخوانی شناختی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 47-58]
 • کریمی بحرآسمانی، ارسلان مقایسه اثربخشی مداخله حافظه فعال و یکپارچگی حسی ‌- ‌حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 43-53]
 • کشمیرشکن، مهدیه تأثیر برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس بر عملکرد بیان نوشتاری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-82]
 • کلانتری، مهرداد اثربخشی طرحواره‌درمانی بر اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 56-65]
 • کمالی، نوشین بررسی اثربخشی برنامۀ آموزشی جهت‌یابی و حرکت بر بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان نابینا [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 23-34]

گ

 • گرجی، یوسف اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 123-134]
 • گلپرور، محسن اثربخشی بسته توانمندسازی روان‌شناختی بر نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 84-94]

م

 • محسن پور، مریم چالش‌های دانش‌آموزان دارای اختلال‌ یادگیری در حل مسائل کلامی بر پایه کارکرد حافظه فعال [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 11-21]
 • محمد طهرانی، حسن مقایسه تأثیر آموزش ارتباط مؤثر والد و کودک با توانمندسازی شناختی بر بهبود عملکرد کودکان مبتلا به کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 37-26]
 • محمدی، اکبر نقش کیفیت زندگی، سازش‌یافتگی و بخشایشگری در پیش‌بینی رضایت زناشویی مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 96-107]
 • مدنی، یاسر اثربخشی مشاورۀ کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان پسر [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 76-83]
 • مساح بوانی، علی اثربخشی برنامۀ تربیت کودک اندیشمند بر ارتباط مادران با کودک آهسته‌گام [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 35-45]
 • مظفری، محمد مقایسه اثربخشی نقاشی‌درمانی، گل‌درمانی و روش تلفیقی خانواده‌محور، کودک‌محور بر تنظیم هیجان کودکان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 67-49]
 • مکتبی، غلامحسین تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 98-87]
 • میرزاییان، بهرام اثربخشی درمان‌ تحولی دیداری با رویکرد پردازش اطلاعات شناختی در درمان نارساخوانی شناختی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 47-58]

ن

 • نبی زاده، رضا بررسی رابطه خوداثرمندی اجتماعی و خودارزشمندی با اختلال تنظیم هیجانی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • نجاتی فر، سارا اثربخشی توانبخشی روانی دوساهو بر بهبود مشکلات خواب کودکان دارای اختلال کم-توجهی بیش فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 14-25]
 • نجفی، فاطمه مقایسه تأثیر آموزش ارتباط مؤثر والد و کودک با توانمندسازی شناختی بر بهبود عملکرد کودکان مبتلا به کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 37-26]
 • نوکنی، مصطفی مقایسۀ اثربخشی بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر و یکپارچگی حسی و تلفیق این دو روش بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-121]
 • نیک خو، فاطمه پیش بینی سلامت روان و تاب آوری مادران دارای فرزند کم توان ذهنی بر اساس انعطاف پذیری شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 12-20]

و

 • واحدی کوجنق، حسین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود مهارت اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 59-70]
 • ودودی، ساجده طراحی برنامه توانمندسازی شناختی- رفتاری مادران دارای کودک طیف اتیسم و اثربخشی آن بر بهبود تعامل با کودک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 110-99]
 • وکیلی، سمیرا اثربخشی برنامۀ آموزش آوازخوانی ریتمیک بر تنظیم هیجان نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 12-21]
 • وکیلی، سمیرا اثربخشی بسته آموزش قالی‌بافی با رویکرد مشارکتی بر عز‌‌ت‌نفس نوجوانان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 120-111]

ه

 • هاشمی بخشی، مریم تحلیل تصویرسازی ذهنی پسران بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی از ویژگی‌های شخصیتی صوت معلم [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 77-68]
 • هاشمی نصرت آباد، تورج مقایسه همدلی شناختی و عاطفی در کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده و عادی با در نظر گرفتن نقش جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 95-104]

ی

 • یزدی، حمیده چالش‌های دانش‌آموزان دارای اختلال‌ یادگیری در حل مسائل کلامی بر پایه کارکرد حافظه فعال [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 11-21]
 • یعقوبی، ابوالقاسم اثربخشی شن‌بازی‌درمانی بر بیش‌فعالی، کم‌توجهی و اضطراب آشکار کودکان با اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 66-75]