نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی یامچی، فیروزه اثربخشی استفاده از ابزارهای هوشمند بر بهبود اختلالات خواندن و درک مطلب کودکان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 83-94]
 • آریاپوران، سعید ارتباط تعامل مادر-کودک با نشانه‌های اختلال‌های اضطرابی در کودکان ناشنوا و نیمه‌شنوا [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 51-63]
 • آساره، مینا اثربخشی آموزش حل‌مسئله بین‌فردی بر مهارت‌های اجتماعی و عزت‌نفس نوجوانان آهسته‌ گام [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 75-87]
 • آقاجانی، سیف اله مدل‌یابی علّی نشانه‌های کم‌توجهی/ بیش‌فعالی کودکان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی منش و تکانشگری مادران: نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • آقاعلی طاری، شادی اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی و مشکلات خواب دانش‌آموزان دختر دارای اختلال افسردگی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 1-12]
 • آقا یوسفی، علیرضا اثربخشی برنامه ایمن‌سازی روانی بر سلامت عمومی و پرخاشگری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش‌فعالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 95-103]
 • آقایی، اصغر اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر- درایکورس بر تنظیم هیجان و تعامل والد- فرزندی کودکان مبتلا به اختلال نقص ‌توجه و بیش ‌فعالی* [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 37-49]
 • آقایی، اصغر مقایسه اثربخشی بسته‌ی ارتباطی والد-کودک با درمان تعامل والد-کودک بر اختلالات عاطفی و رفتاری و استواری کودکان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 21-11]
 • آقایی، حکیمه تأثیر اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حمایت اجتماعی ادراک شده، انعطاف-پذیری شناختی و تبادل عاطفی در مادران دارای فرزند اوتیسم [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 78-67]
 • آقایی پور، هاجر اثربخشی آموزش تحرک و جهت یابی بر مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان نابینا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-83]
 • آقایی نژاد، محمد بررسی اثربخشی مداخله بهنگام والدمحور، مبتنی بر الگوی سال‌های باورنکردنی بر مشکلات رفتاری کودکان کمتوان ذهنی* [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-43]

ا

 • ابراهیم پور، مجید بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر کارکردهای اجرایی در بهبود مؤلفه‌های مهارت حل مسئلۀ دانش‌آموزان حساب نارساخوان پایۀ سوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 22-31]
 • ابراهیمی، الناز ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر در افزایش رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 79-87]
 • ابراهیمی، شهربانو تأثیر آموزش ریاضی از طریق برنامه‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری ریاضی و علاقه به ریاضی دانش‌آموزان دیرآموز [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 149-164]
 • ابراهیمی قوام، صغرا طراحی و اعتباریابی بسته‌ی آموزشی مبتنی بر محرک‌های هیجانی مثبت برای آموزش دانش‌آموزان دارای اختلال نارساخوانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ابوالمعالی، خدیجه پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان آهسته گام بر اساس ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 16-24]
 • ابوالمعالی، خدیجه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی رضامندی زوجیت براساس ویژگی‌های شخصیتی و نیازهای بنیادین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان‌شناختی با میانجیگری سلامت‌روان درمادران دختران تیزهوش* [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 81-94]
 • ابوالمعالی، خدیجه طراحی و بررسی اثربخشی برنامۀ آموزشی خانواده‌محور بر رضامندی زوجیت و سلامت روان مادران دختران تیزهوش [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 75-88]
 • ابوالمعالی الحسینی، خدیجه مقایسۀ اثربخشی بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر و یکپارچگی حسی و تلفیق این دو روش بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-121]
 • اجمندنیا، علی اکبر اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 107-118]
 • احتشام زاده، پروین اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکلات رفتاری و تئوری ذهن کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • احدی، حسن مقایسه سلامت عمومی و پرخاشگری در مادران کودکان مبتلابه آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 70-78]
 • احدی، سمیرا مقایسه احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و نوجوانان عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-7]
 • احمدزاده، مریم بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • احمدزاده سامانی، سودابه اثربخشی طرحواره‌درمانی بر اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 56-65]
 • احمدی، احمد اثربخشی بازی‌درمانی با استفاده از شن بر رفتارهای چالشی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • احمدی، رضا اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 63-74]
 • احمدی، رضا اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان با آسیب شنوایی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • احمدی، رضا اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 106-96]
 • احمدی، زهرا بررسی کارکردهای اجرایی در مولتیپل ‌اسکلروزیس دوران کودکی و نوجوانی با تأکید بر توانایی برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت زمان [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 13-23]
 • احمدی، طاهر اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی مادران کودکان با ناتوانی‌های یادگیری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 125-138]
 • احمدیان، زهرا بررسی اثربخشی برنامۀ شناختی سال‌های باور نکردنی بر مشکلات رفتاری کودکان با اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 5-16]
 • احمدی براتی، اکرم مقایسه اثربخشی مداخلات بازی‌های حرکتی، ذهنی و ترکیبی بر بهبود ادراک فضایی دانش‌‌آموزان کم‌بینا [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 38-47]
 • احمدی براتی، سعید مقایسه اثربخشی مداخلات بازی‌های حرکتی، ذهنی و ترکیبی بر بهبود ادراک فضایی دانش‌‌آموزان کم‌بینا [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 38-47]
 • اخوان تفتی، مهناز اثربخشی شناختی-رفتاری گروهی بر عملکرد نوشتن دیکته دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری دیکته [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]
 • اخوان تفتی، مهناز چالش‌های دانش‌آموزان دارای اختلال‌ یادگیری در حل مسائل کلامی بر پایه کارکرد حافظه فعال [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 11-21]
 • ارجمند نیا، علی اکبر تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و بررسی تأثیر آن بر کیفیت زندگی مادران و سازش یافتگی اجتماعی دختران آهستهگام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-33]
 • ارجمندنیا، علی اکبر ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر در افزایش رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 79-87]
 • ارجمندنیا، علی اکبر ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی ریاضیات دانش آموزان آهسته گام پایه ششم دبستان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]
 • ارجمندنیا، علی اکبر بررسی تأثیر مداخله بازیهای زبان شناختی بر عمکلرد حافظه فعال کلامی دانش آموزان با اختلال خواندن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 79-87]
 • ارجمندنیا، علی اکبر امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش مجازی مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان نابینا (با تاکید بر نیروی انسانی) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 30-40]
 • ارجمندنیا، علی اکبر اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی- عاطفی دانش آموزان با اختلال در یادگیری حساب [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 8-16]
 • ارجمندنیا، علی اکبر اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 6-18]
 • ارجمندنیا، علی اکبر مقایسه مهارت‌‌های ادراک دیداری و توجه انتخابی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلال خواندن [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 24-33]
 • ارجمندنیا، علی اکبر تاثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 65-73]
 • ارجمندنیا، علی اکبر طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثر‌بخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 13-23]
 • ارجمندنیا، علی اکبر اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • ارجمندنیا، علی اکبر تدوین و اعتباریابی برنامۀ اوقات فراغت عرش به منظور تقویت حافظۀ فعال، ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 7-20]
 • ارجمندنیا، علی اکبر پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی رضامندی زوجیت براساس ویژگی‌های شخصیتی و نیازهای بنیادین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان‌شناختی با میانجیگری سلامت‌روان درمادران دختران تیزهوش* [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 81-94]
 • ارجمندنیا، علی اکبر طراحی و بررسی اثربخشی برنامۀ آموزشی خانواده‌محور بر رضامندی زوجیت و سلامت روان مادران دختران تیزهوش [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 75-88]
 • ارجمندنیا، علی اکبر اثربخشی برنامۀ توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظۀ آینده‌نگر بر مشکلات رفتاری و حافظۀ فعال کودکان با اختلال کاستی توجه بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 99-110]
 • ارجمندنیا، علی اکبر اثربخشی آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر ارتباط والدین باکودک آهسته گام [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 111-121]
 • ارجمندنیا، علی اکبر طراحی بسته توان‌بخشی شناختی خانواده ‌محور و بررسی تأثیر آن بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 200-215]
 • ارجمندنیا، علی اکبر تأثیر مداخله حافظه فعال دیداری- فضایی بر عملکرد آینه‌نویسی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 46-56]
 • ارجمندنیا، علی اکبر طراحی برنامه توانمندسازی شناختی- رفتاری مادران دارای کودک طیف اتیسم و اثربخشی آن بر بهبود تعامل با کودک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 110-99]
 • ارجمندنیا، علی اکبر تدوین بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی و تأثیر آن بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب –تحولی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 34-22]
 • ارجمندنیا، علی اکبر اثربخشی برنامۀ آموزش حل مسئله خانواده‌محور بر تعاملات ارتباطی دانش‌آموزان آهسته-گام با نشانگان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 10-1]
 • اساسه، مریم اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-66]
 • استکی، مهناز اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر علایم اختلال خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 95-106]
 • استکی، مهناز اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر علایم اختلال خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 27-41]
 • استکی، مهناز اثربخشی صوت‌درمانی به روش توماتیس بر مهارت‌ خواندن و مهارت‌های حرکتی دانش‏آموزان دارای مشکلات خواندن [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 68-85]
 • استکی، مهناز مقایسۀ اثربخشی برنامه‌های توان‌بخشی شناختی آموزش مغز و کاگنی پلاس بر مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 32-45]
 • استکی، مهناز مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر بازی‌های رایانه‌ای و آموزش تمرینات یکپارچگی حسی بر علائم خواندن کلمات و درک متن در دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 67-78]
 • اسدبیگی، سمیه اثربخشی شن‌بازی‌درمانی بر بیش‌فعالی، کم‌توجهی و اضطراب آشکار کودکان با اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 66-75]
 • اسدپور، احمد علی مقایسۀ سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 33-40]
 • اسدی، پروانه اثربخشی بسته توانمندسازی روان‌شناختی بر نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 84-94]
 • اسدی، راضیه رابطۀ رضایت زناشویی والدین با میزان محبوبیت آنان در نزد فرزندان با و بدون آسیب شنوایی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 82-90]
 • اسدی، نادر اثربخشی استفاده از ابزارهای هوشمند بر بهبود اختلالات خواندن و درک مطلب کودکان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 83-94]
 • اسکندری، سجاد اثربخشی آموزش دیویس بر بهبود مهارت‌های خواندن، برنامه‌ریزی و سازماندهی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 45-54]
 • اسماعیلی، سمیه رابطه ساختار هدفی کلاس درس با خلاقیت و با واسطه گری سبکهای تفکر در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان اسلامشهر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 107-116]
 • اسماعیلی، سمیه اثربخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 96-102]
 • اسماعیلی، سمیه اثر‌بخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت نفس دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 42-54]
 • اسماعیلی، سمیه رابطه جهت‌گیری هدفی (با نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی) و درگیری تحصیلی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 216-226]
 • اسماعیلی، سمیه تاب‌آوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و عملکرد دانش‌آموزان با اختلال یادگیری: بررسی نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 51-60]
 • اسماعیلی، محمد طراحی و اثربخشی برنامه پشتیبانی از راه دور بر مشکلات برونی‌سازی شده و توجه کودکان مبتلا به بیش‌فعالی و نقص‌توجه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 51-62]
 • اسمعیل زاده، زهره اثربخشی آموزش فرزندپروری براساس تئوری انتخاب بر رابطه والد- کودک و نشانه‌های بالینی اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 97-108]
 • اسمعیل‌زاده روزبهانی، آزاده تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 98-87]
 • اسمعیلی، نیلوفر اثربخشی شناختی-رفتاری گروهی بر عملکرد نوشتن دیکته دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری دیکته [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]
 • اسمی زاده، ندا تأثیر آموزش مهارت جرأت‌ورزی بر مهارت‌های اجتماعی و حرمت‌خود دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 41-53]
 • اشکان، ساناز بررسی تحلیلی اثربخشی آموزش برنامه محور تاب‌آوری در کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان دانش‌آموز جزیره کیش [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 91-106]
 • اشکان، ساناز مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت والدین و تاب‌آوری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • اصغری نکاح، سید محسن بررسی تأثیر مداخله بازیهای زبان شناختی بر عمکلرد حافظه فعال کلامی دانش آموزان با اختلال خواندن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 79-87]
 • اصلی آزاد، مسلم اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر کارکردهای اجرایی و همجوشی شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 81-92]
 • اصلی آزاد، مسلم اثربخشی درمان خودشفقتی بر نشاط ذهنی و احساس تنهایی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-73]
 • اطهاری، سید شمس الدین مقایسه سلامت عمومی و پرخاشگری در مادران کودکان مبتلابه آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 70-78]
 • اعزازی بجنوردی، المیرا اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 61-69]
 • اعزازی بجنوردی، المیرا تأثیر آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 55-65]
 • اعزازی بجنوردی، المیرا مقایسۀ سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 33-40]
 • افتخار صعادی، زهرا اثربخشی مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 87-98]
 • افتخار صعادی، زهرا مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی انفرادی و گروهی بر تاب‌آوری در دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به نقص‌توجه- بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]
 • افتخار صعادی، زهرا اثربخشی روش‌شناختی رفتاری مارتین بر هیجان‌های تحصیلی و انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش متوسطۀ دوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 55-46]
 • افتخاری، سمیرا طراحی برنامه آموزش مهارت‌های هیجان خوانی مبتنی بر نظریه ذهن و اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های همدلی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 34-41]
 • افروز، ستوده تأثیر استفاده از فعالیتها و بازیهای بدون ساختار پیش از ورود به کلاس درس بر توجه و سازگاری دانش آموزان آهسته گام [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • افروز، ستوده اثربخشی ارتقای کیفیت زندگی بر رضامندی زوجیت والدین دارای کودک مبتلابه دیابت نوع یک و میزان هموگلوبین گلیکوزیله کودک [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 6-16]
 • افروز، غلامعلی تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و بررسی تأثیر آن بر کیفیت زندگی مادران و سازش یافتگی اجتماعی دختران آهستهگام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-33]
 • افروز، غلامعلی ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر در افزایش رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 79-87]
 • افروز، غلامعلی بررسی خودکارآمدی در خواهران و برادرانِ کودکان آهسته گامِ با و بدون نشانگان بالینی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • افروز، غلامعلی طراحی سامانه هوشمند حمایتگر تصمیم بالینی جهت تشخیص کودکان پیش دبستانی مستعد نارساخوانی یا دیسلکسیا [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 88-95]
 • افروز، غلامعلی کاربرد پذیری مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان( ویسک ـ آر) در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دو زبانه عربی ـ فارسی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 68-78]
 • افروز، غلامعلی امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش مجازی مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان نابینا (با تاکید بر نیروی انسانی) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 30-40]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی- عاطفی دانش آموزان با اختلال در یادگیری حساب [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 8-16]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 60-75]
 • افروز، غلامعلی مقایسه‌ رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خودمانده و کودک عادی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 16-25]
 • افروز، غلامعلی تاثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 65-73]
 • افروز، غلامعلی اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان درخودمانده [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 9-15]
 • افروز، غلامعلی نقص ایگو و نابسامدی فکر در دختران نوجوان دچار آسیب در حرکت انتقالی: تبیینی برمبنای نظریه روابط ابژه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 22-28]
 • افروز، غلامعلی طراحی و تهیّۀ برنامۀ آموزش حلّ‌مسألۀ بین‌فردی با رویکرد خلّاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت حل‌مسأله دانش‌آموزان سرآمد [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 55-43]
 • افروز، غلامعلی اثر بخشی برنامه مداخلات روان‌شناختی خانواده محور بر سلامت روان، رضامندی زوجیت و وزن تولد نوزادان مادران باردار شهر قزوین [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 67-74]
 • افروز، غلامعلی سامانه حمایتگر تشخیص بالینی جهت تشخیص دقیق نوع اختلال کودکان با نشانۀ بیش فعالی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • افروز، غلامعلی طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثر‌بخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 13-23]
 • افروز، غلامعلی بررسی مقایسه‌ای وضعیت زیستی، اقتصادی- اجتماعی والدین و هوش کودکان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 24-36]
 • افروز، غلامعلی مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 52-66]
 • افروز، غلامعلی رابطۀ رضایت زناشویی والدین با میزان محبوبیت آنان در نزد فرزندان با و بدون آسیب شنوایی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 82-90]
 • افروز، غلامعلی بررسی تحلیلی اثربخشی آموزش برنامه محور تاب‌آوری در کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان دانش‌آموز جزیره کیش [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 91-106]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 107-118]
 • افروز، غلامعلی بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده بر رضامندی زوجیت مادران و پدران کودکان خودمانده [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 119-132]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی درمان با استفاده از اسب بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودک اتیسم و تأثیر آن بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادر [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-13]
 • افروز، غلامعلی استانداردسازی نسخه سوم نوین آزمون توانایی شناختی وودکاک- جانسون برای کودکان دبستانی با مشکلات یادگیری [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • افروز، غلامعلی طراحی برنامه جامع غنی سازی روابط درون خانوادگی با تأکید بر مشارکت والدین در اصلاح مشکلات رفتاری فرزندان: پیش مطالعه پژوهشی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • افروز، غلامعلی مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت والدین و تاب‌آوری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • افروز، غلامعلی تدوین و اعتباریابی برنامۀ اوقات فراغت عرش به منظور تقویت حافظۀ فعال، ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 7-20]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران و مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته‎گام [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 95-103]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی برنامۀ توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظۀ آینده‌نگر بر مشکلات رفتاری و حافظۀ فعال کودکان با اختلال کاستی توجه بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 99-110]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر ارتباط والدین باکودک آهسته گام [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 111-121]
 • افروز، غلامعلی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری بر خودپندارۀ ریاضی دانش‌آموزان دختر نابینا [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 5-15]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی برنامه آموزشی روابط درون خانوادگی بر رضامندی زوجیت مادران و تاب‌آوری خواهران کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 189-199]
 • افروز، غلامعلی خلاقیت، شکوفایى شخصیت، سرچشمه قدرت [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • افروز، غلامعلی آموزش برنامۀ جامع حل خلاق مسئله و اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 84-95]
 • افروز، غلامعلی تحلیل تصویرسازی ذهنی پسران بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی از ویژگی‌های شخصیتی صوت معلم [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 77-68]
 • افروز، غلامعلی انجمن های علمی و ضرورت هم اندیشی در واژه گزینی های تخصصی و تعاریف علمی [دوره 12، شماره 2، 1400]
 • افروز، غلامعلی اثربخشی برنامۀ آموزش حل مسئله خانواده‌محور بر تعاملات ارتباطی دانش‌آموزان آهسته-گام با نشانگان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 10-1]
 • افروز، غلامعلی مقایسه ویژگی های روانشناختی دانش آموزان و دانشجویان ,و دانش آموختگان نخبه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • افروز، غلامعلی مقایسه فصل تولد و میانگین سن تقویمى و زیستى والدین دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون با والدین دانش‌آموزان عادی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 41-33]
 • افسری، صنم پیش‌بینی سندرم خستگی مزمن مادران کودکان مبتلا به ‌سرطان بر اساس همدلی و احساس گناه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 27-17]
 • افضلی، لیلا وضعیت اجتماعی-اقتصادی و عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری: بررسی نقش واسطه‌ای درگیری والدین [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 6-14]
 • افضلی، لیلا رابطه ساختار هدفی کلاس درس با خلاقیت و با واسطه گری سبکهای تفکر در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان اسلامشهر [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 107-116]
 • افضلی، لیلا اثربخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 96-102]
 • افضلی، لیلا اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 87-94]
 • افضلی، لیلا اثر‌بخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت نفس دانش‌آموزان دختر مقطع ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 42-54]
 • افضلی، لیلا تحلیل چند سطحی رابطۀ خلّاقیّت، جهت‌گیری هدفی دانش‌آموزان و ساختار کلاس [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 7-15]
 • افضلی، لیلا اثربخشی بازی درمانگری با رویکرد کودک‌محور بر کاهش مشکلات برونی‌سازی شدۀ دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 17-25]
 • افضلی، لیلا رابطه جهت‌گیری هدفی (با نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی) و درگیری تحصیلی [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 216-226]
 • افضلی، لیلا تاب‌آوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و عملکرد دانش‌آموزان با اختلال یادگیری: بررسی نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 51-60]
 • اقبالی، علی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود مهارت اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 59-70]
 • اکبری، مریم اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی- عاطفی دانش آموزان با اختلال در یادگیری حساب [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 8-16]
 • اکبری، مریم تدوین بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی و تأثیر آن بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب –تحولی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 34-22]
 • اکبری، هدی اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر خودنظارتی بر مشکلات تغذیه‌ای کودکان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 75-84]
 • اکبری احمدآبادی، اعظم رابطه عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]
 • اکبری پور، روح اله اعتبارسنجی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم در ردۀ سنی دوم شهر تهران [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 121-127]
 • اکبری زردخانه، سعید اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 227-236]
 • الستی، یگانه بررسی تأثیر آموزش برنامه ارتباط بدون خشونت بر افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان با آسیب شنوایی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 10-1]
 • الماسی، مجید اثربخشی تمرینات یکپارچه‌سازی حسی- حرکتی و توان‌بخشی شناختی رایانهای بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ و انعطاف‌پذیری شناختی) کودکان دارای کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 95-79]
 • امامی آل اقا، شیرین اثربخشی آموزش حل مسأله بر مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 51-64]
 • امرایی، کوروش فراتحلیلی بر شیوع اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • امیدوار، بنفشه اثربخشی بازی‌درمانی تعاملی‌محور بر کیفیت روابط دلبستگی کودک با والد: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 102-113]
 • امیدی، حمید اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزّت‌نفس دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 27-37]
 • امیدیان، مرتضی تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 98-87]
 • امیراحمدی، مهدی طراحی و اعتباریابی بسته‌ی آموزشی مبتنی بر محرک‌های هیجانی مثبت برای آموزش دانش‌آموزان دارای اختلال نارساخوانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امیری، حسن اثربخشی آموزش دیویس بر بهبود مهارت‌های خواندن، برنامه‌ریزی و سازماندهی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 45-54]
 • امیری، فاطمه اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر اضطراب و تنظیم هیجانی دانش‌آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 137-148]
 • امیری مجد، مجتبی اثربخشی آموزش ادبیات کودک بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 41-49]
 • امیری مجد، مجتبی تأثیر برنامه آموزش رایانه‌ای در بهبود حافظه کوتاه‌مدت کودکان دارای ناتوانی یادگیری [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 38-43]
 • امیری مجد، مجتبی مقایسه کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، و بهزیستی روانی مادران کودکان آهسته‌گام، درخودمانده و عادی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 37-51]
 • امیری مجد، مجتبی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی دختران نابینا [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • امیری مجد، مجتبی اثربخشی نرم‌افزار شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ فعال دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 5-15]
 • امین اشریعه، سحر پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]
 • امین الشریعه، سحر تأثیر آموزش بخشایش‌گری بر سلامت روانی مادران کودکان با اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 41-50]
 • امین داور، محمدرضا طراحی و اثربخشی برنامه پشتیبانی از راه دور بر مشکلات برونی‌سازی شده و توجه کودکان مبتلا به بیش‌فعالی و نقص‌توجه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 51-62]
 • امینی، داریوش اثربخشی تمرینات یکپارچه‌سازی حسی- حرکتی و توان‌بخشی شناختی رایانهای بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ و انعطاف‌پذیری شناختی) کودکان دارای کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 95-79]
 • امینی، داریوش بررسی میزان آگاهی مهارتآموزان ماده 28 و نومعلمان دانشگاه فرهنگیان از اختلالات دیکته به منظور ارائه الگوی مطلوب [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 56-42]
 • امینی منش، سجاد مقایسه اثربخشی نقاشی‌درمانی، گل‌درمانی و روش تلفیقی خانواده‌محور، کودک‌محور بر تنظیم هیجان کودکان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 67-49]
 • انسانی مهر، لاله بررسی رابطه خوداثرمندی اجتماعی و خودارزشمندی با اختلال تنظیم هیجانی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • انسانی مهر، نرگس بررسی رابطه خوداثرمندی اجتماعی و خودارزشمندی با اختلال تنظیم هیجانی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • انصاری اردلی، لیلا بررسی نقش واسطه‌ای عملکرد خانواده در رابطه بین سبک زندگی و هوش معنوی با بهزیستی روانی در مادران کودکان ناشنوا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • انصاری شهیدی، مجتبی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 6-15]
 • انصاری شهیدی، مجتبی مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، اضطراب و استرس مادران کودکان کاشت حلزونی، دارای سمعک و شنوایی عادی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 15-25]
 • انصاری شهیدی، مجتبی بررسی اثربخشی نمایش درمانی بر مهارت‌های اجتماعی و بازشناسی هیجانی در کودکان اتیسم با عملکرد بالا [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 65-78]
 • اهنگری، الهه اثربخشی آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران و مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته‎گام [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 95-103]
 • اوجانی، مهشید اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای شناختی بر تصمیم‌گیری پرخطر کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 10-1]
 • اوریادی زنجانی، محمد مجید اثربخشی تکالیف آگاهی واج‌شناختی بر ادراک شنوایی و وضوح کلامی کودکان ناشنوای پیش دبستانی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 79-88]
 • ایلانلو، حسین بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری و تعاملات والد- کودک مادران دارای کودک با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • ایل بیگی، رضا اثربخشی الگوی تدریس E5 بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 45-34]

ب

 • بابائی، راضیه بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی و عزت نفس نوجوانان فلج مغزی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-49]
 • باباربیع، مهدیه اثربخشی توانبخشی روانی دوساهو بر بهبود مشکلات خواب کودکان دارای اختلال کم-توجهی بیش فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 14-25]
 • بابایی، انسیه نقش مهارت حل مسئله در پیش‌بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • بابایی، نسرین تدوین برنامه ارتقای کیفیت زندگی و بررسی تأثیر آن بر کیفیت زندگی مادران و سازش یافتگی اجتماعی دختران آهستهگام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 25-33]
 • بابک، ندا ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • بافنده قراملکی، حسن بررسی مقایسه‌ای اثربخشی روش خودآموزی کلامی و بازی‌های ادراکی- حرکتی بر سازماندهی رفتاری- هیجانی و مهارت حل مسأله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کاستی‌توجه – بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 37-49]
 • باقری، فریبرز مقایسه مهارت‌‌های ادراک دیداری و توجه انتخابی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلال خواندن [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 24-33]
 • باقری، نسرین پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبکهای مقابلهای و سخت رویی در مادران کودکان آهسته گام [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 85-94]
 • باقری، نیلوفر اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر خودارزشمندی و پریشانی روان‌شناختی خانواده دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 66-54]
 • بایزیدی، پریسا اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری تنظیم هیجان و توانمندی منش مادران کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 43-35]
 • بختیارپور، سعید مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی انفرادی و گروهی بر تاب‌آوری در دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به نقص‌توجه- بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]
 • بختیارپور، سعید رابطه علّی سبک زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی با سلامت روان مادران کودکان استثنائی با میانجی‌گری کنترل تفکر منفی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 61-73]
 • بختیاروند، مرتضی اثربخشی بازی‌درمانی با استفاده از شن بر رفتارهای چالشی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • بخشی، سمیه اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود مهارت اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 59-70]
 • بخشی، عنایت اله اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزّت‌نفس دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 27-37]
 • بخشی زاده، شهرزاد اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 60-75]
 • بخشی زاده، شهرزاد اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]
 • بدری بگه جان، سحر اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ‌اختلال اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 52-41]
 • براتی، فخرالسادات اثربخشی آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران و مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته‎گام [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 95-103]
 • برارپور، مریم اثربخشی آموزش روش چندحسی فرنالد بر بهبود عملکرد مؤلفه‌های خواندن دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 10-1]
 • برهان، اعظم اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 107-118]
 • برهان، اعظم مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و دانش‌آموزان عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • بشارت، محمدعلی طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده‌محور بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 89-102]
 • بشرپور، سجاد مدل‌یابی علّی نشانه‌های کم‌توجهی/ بیش‌فعالی کودکان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی منش و تکانشگری مادران: نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • بلوطی، علیرضا کاربرد پذیری مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان( ویسک ـ آر) در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دو زبانه عربی ـ فارسی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 68-78]
 • بمانا، سیمین تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 47-55]
 • بنیادی، معصومه تدوین الگوی نارسایی توجه براساس مؤلفه‌های هیجان اندیشه با میانجیگری هوش‌ تحلیلی نوجوانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بنی‌جمالی، شکوه‌السادات طراحی و اعتبار‌یابی مقدماتی برنامۀ کنترل بازداری رفتارهای خود‌آسیب‌رسان عمدی نوجوان* [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 17-25]
 • بنیسی، پریناز اثربخشی برنامۀ آموزشی درمان با استفاده از لگو بر تعامل اجتماعی و رفتارهای قالبی کودکان اتیسم [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 51-60]
 • بنیسی، پریناز اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر تاب‌آوری و سازگاری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 107-115]
 • بنیسی، پریناز تأثیر آموزش هوش هیجانی بر مهارت‌های شناختی، رفتاری، هیجانی و انگیزشی نوجوانان با اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 1-12]
 • بهادری جهرمی، ثمینه اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 61-69]
 • بهادری جهرمی، ثمینه تأثیر آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 55-65]
 • بهادری جهرمی، ثمینه تأثیر آموزش بخشایش‌گری بر سلامت روانی مادران کودکان با اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 41-50]
 • بهادری جهرمی، ثمینه پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]
 • بهادری خسروشاهی، جعفر رابطه خودکارآمدی والدینی و خودبخشایشگری با تعامل مادر- کودک در مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 26-36]
 • به پژوه، احمد اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 60-75]
 • به پژوه، احمد اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]
 • به پژوه، احمد طراحی برنامه جامع غنی سازی روابط درون خانوادگی با تأکید بر مشارکت والدین در اصلاح مشکلات رفتاری فرزندان: پیش مطالعه پژوهشی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • به پژوه، احمد بررسی اثربخشی برنامة تعامل والد-کودک بر میزان تنیدگی مادران کودکان آهسته‌گام با مشکلات رفتاری و کاهش مشکلات رفتاری کودکان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 103-114]
 • بهروز جشمه، سعیده تاثیر آموزش مهارت‌ زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 60-67]
 • بهروز سرچشمه، سعیده تأثیر آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 55-65]
 • بهروزی، ناصر تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 98-87]
 • بهزادی، فرزانه اثربخشی آموزش قدردانی مبتنی بر آموزه‌های فرهنگی بر سلامت روان و امید به زندگی مادران دانش‌آموزان با آسیب بینایی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 64-53]
 • بهشته، نیوشا اثربخشی صوت‌درمانی به روش توماتیس بر مهارت‌ خواندن و مهارت‌های حرکتی دانش‏آموزان دارای مشکلات خواندن [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 68-85]
 • بهلولیان، آیلار مقایسه خودپنداره تحصیلی، اضطراب امتحان و خودنظم‌دهی تحصیلی در کودکان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی و عادی شهر تبریز [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 86-78]
 • بهمنی، مریم تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 115-122]
 • بیات شهبازی، فرزانه تأثیر مداخله حافظه فعال دیداری- فضایی بر عملکرد آینه‌نویسی کودکان پیش‌دبستانی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 46-56]
 • بیاتی، بهارک پیش بینی کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلابه دیابت بر مبنای مؤلفه های راهبردهای مقابلهای [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 88-93]
 • بیاتی، بهارک اثربخشی ارتقای کیفیت زندگی بر رضامندی زوجیت والدین دارای کودک مبتلابه دیابت نوع یک و میزان هموگلوبین گلیکوزیله کودک [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 6-16]
 • بیدکی، محمدرضا مقایسۀ سبک‌های دلبستگی، محبوبیت والدین و اختلال رفتاری- عاطفی در فرزندان جانبازان با و بدون آسیب بینایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 55-67]
 • بیرامی، منصور مقایسه همدلی شناختی و عاطفی در کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده و عادی با در نظر گرفتن نقش جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 95-104]
 • بیرامی، منصور مقایسۀ زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش‌فعالی و ضرب‌آهنگ شناختی کند [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 95-105]

پ

 • پابرزی، عایشه مقایسه ناگویی‌خُلقی در کودکان با و بدون اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 13-22]
 • پادروند، حافظ اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بین‌فردی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]
 • پاشا، رضا مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی انفرادی و گروهی بر تاب‌آوری در دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به نقص‌توجه- بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]
 • پاکدامن، شهلا رابطه ابعاد فرزندپروری ادراک‌شده با سبک‌های مقابله‌ای و مقایسه آن بین دختران نوجوان تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 30-40]
 • پاکدامن، مجید بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر کارکردهای اجرایی در بهبود مؤلفه‌های مهارت حل مسئلۀ دانش‌آموزان حساب نارساخوان پایۀ سوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 22-31]
 • پایان، سهیلا تأثیر آموزش بخشایش‌گری بر سلامت روانی مادران کودکان با اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 41-50]
 • پدرام، پریسا طراحی و اعتبار‌یابی مقدماتی برنامۀ کنترل بازداری رفتارهای خود‌آسیب‌رسان عمدی نوجوان* [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 17-25]
 • پناهنده وانسفلی، خدیجه اثربخشی مداخله نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]
 • پور ابراهیم، تقی اثربخشی آموزش و تمرین توجه بر توانایی املاءنویسی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 39-49]
 • پوررضائیان، مهدی کاربست روان‌درمانی هنری-نمایشی به‌عنوان روشی نوین برای درمان تیک‌های حرکتی حاد: گزارش موردی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 74-83]
 • پوررضائیان، هدی طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده‌محور بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 89-102]
 • پوررضائیان، هدی کاربست روان‌درمانی هنری-نمایشی به‌عنوان روشی نوین برای درمان تیک‌های حرکتی حاد: گزارش موردی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 74-83]
 • پور شهریاری، مه سیما اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 54-60]
 • پورطالب، سکینه اثربخشی برنامه‌ی بخشایشگری در کاهش مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده‌ی نوجوانان مقیم کانون اصلاح و تربیت تهران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 86-96]
 • پیرساقی، فهیمه اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهن [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 96-107]

ت

 • تاجیک، افسانه اثربخشی آموزش و تمرین توجه بر توانایی املاءنویسی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 39-49]
 • تازیکی، طیبه اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والد ـ فرزند و تنیدگی والدینی دانشآموزان دارای نارسایی توجه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-93]
 • تازیکی، طیبه اثربخشی برنامه آموزشی شناختی رفتاری بر رضامندی زوجیت و سلامت روان مادران دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 19-29]
 • تازیکی، طیبه اثربخشی درمان با استفاده از اسب بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودک اتیسم و تأثیر آن بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادر [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-13]
 • تجربه کار، مهشید مقایسه تأثیر آموزش ارتباط مؤثر والد و کودک با توانمندسازی شناختی بر بهبود عملکرد کودکان مبتلا به کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 37-26]
 • تجلی، پریسا پیش‌بینی اشتیاق شغلی، بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و امید به ‌زندگی در معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 72-63]
 • تسیه حسینی، قاسم اثربخشی مشاورۀ کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان پسر [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 76-83]
 • تقوی، اعظم اثربخشی بسته آموزشی تعامل والد- فرزند بر کیفیت دلبستگی کودکان دارای تعامل مادر-کودک ناکارآمد [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 237-249]
 • تقوی‌زاده، محمدرضا اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان درخودمانده [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 9-15]
 • تقی لو، فاطمه اثربخشی برنامۀ آموزش آوازخوانی ریتمیک بر تنظیم هیجان نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 12-21]
 • تکمینی، سمیه بررسی رابطه مشکلات یادگیری و حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه اول [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 68-78]
 • تمجیدتاش، الهام طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ درسی ترمیمی برای دانش‌آموزان با اختلال‌های یادگیری ویژه در دورۀ اول ابتدایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 69-80]
 • توحیدخواه، فرزاد سامانه حمایتگر تشخیص بالینی جهت تشخیص دقیق نوع اختلال کودکان با نشانۀ بیش فعالی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]

ج

 • جباریان، فرزانه اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 42-51]
 • جعفری، اصغر تأثیر برنامه آموزش رایانه‌ای در بهبود حافظه کوتاه‌مدت کودکان دارای ناتوانی یادگیری [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 38-43]
 • جعفری، پروین ادراک شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 19-23]
 • جعفری سرو جهانی، زهرا تأثیر برنامه آموزش رایانه‌ای در بهبود حافظه کوتاه‌مدت کودکان دارای ناتوانی یادگیری [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 38-43]
 • جلیل‌آبکنار، سیده‌ سمیه تدوین و اعتباریابی برنامۀ اوقات فراغت عرش به منظور تقویت حافظۀ فعال، ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 7-20]
 • جلیل‌آبکنار، سیده‌ سمیه بررسی نقش توانایی شناختی، افسردگی، اضطراب و استرس در پیش‌بینی خودکارآمدی دانش‌آموزان با آسیب بینایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جلیل آبکنار، سیده سمیه تاثیر آموزش مهارت‌ زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 60-67]
 • جلیل ابکنار، سیده سمیه رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 52-59]
 • جلیلوند، محمد مقایسه اثربخشی رویکرد تدریس بازی تاکتیکی و روش سنتی بر انگیزه مشارکت ورزشی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 21-30]
 • جلیلی آبکنار، سمیه اثربخشی آموزش برنامۀ اوقات فراغت عرش بر سلامت روانی مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 75-86]
 • جلیلی آبکنار، سیده سمیه رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]
 • جمشیدیان، حسین اثربخشی روش‌شناختی رفتاری مارتین بر هیجان‌های تحصیلی و انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش متوسطۀ دوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 55-46]
 • جهان، فائزه تأثیر هنردرمانی خانواده‌محور بر حساسیت اضطرابی، نگرش‌های ناکارآمد و سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 48-38]
 • جهان، محمدرضا نقش کیفیت زندگی، سازش‌یافتگی و بخشایشگری در پیش‌بینی رضایت زناشویی مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 96-107]
 • جهاندار، سهیلا تأثیر آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 89-98]
 • جوادزاده شهشهانی، فاطمه اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر کم‌توجهی و بیش‌فعالی- تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 25-36]
 • جوادیان، نرگس اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 106-96]
 • جوادی پور، محمدجواد خوش‌بینی تحصیلی، هویت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی به‌عنوان پیش‌بین‌های بهزیستی مدرسه (علاقمندی به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده تحصیلی و رفتارهای مخرب) در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ایذه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 21-11]
 • جیرسرایی بازارگرد، مرجان تأثیر یوگای مغز بر هوش سیال، ادراک بینایی فضایی، پیشرفت تحصیلی و تعادل کودکان آهسته گام [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 25-36]

چ

 • چاجی، شیرین بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر کارکردهای اجرایی در بهبود مؤلفه‌های مهارت حل مسئلۀ دانش‌آموزان حساب نارساخوان پایۀ سوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 22-31]
 • چرامی، مریم بررسی اثربخشی مداخله بهنگام والدمحور، مبتنی بر الگوی سال‌های باورنکردنی بر مشکلات رفتاری کودکان کمتوان ذهنی* [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-43]
 • چرامی، مریم مقایسه اثربخشی مداخله حافظه فعال و یکپارچگی حسی ‌- ‌حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 43-53]

ح

 • حاتمی، محمد اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 53-67]
 • حاتمی، محمد اثربخشی اقدامات موسیقی‌درمانی در افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 79-87]
 • حاتمی، محمد اثربخشی آموزش مهارت‌های‌ ارتباطی در نظم‌جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 51-67]
 • حاتمی، محمد اثربخشی اقدامات موسیقی‌درمانی در افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 78-87]
 • حاتمی ورزنه، ابوالفضل نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودکارآمدی والدگری والدین دارای فرزند مبتلا به فنیل‌کتونوری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 32-21]
 • حاج حسینی، منصوره اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 42-51]
 • حاج حسینی، منصوره اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 15-28]
 • حاجلو، نادر مدل‌یابی علّی نشانه‌های کم‌توجهی/ بیش‌فعالی کودکان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی منش و تکانشگری مادران: نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • حاجی حیدری، فریده مقایسۀ اثربخشی برنامه‌های توان‌بخشی شناختی آموزش مغز و کاگنی پلاس بر مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 32-45]
 • حاجی رحیمی، محبوبه طراحی و اثربخشی برنامه پشتیبانی از راه دور بر مشکلات برونی‌سازی شده و توجه کودکان مبتلا به بیش‌فعالی و نقص‌توجه [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 51-62]
 • حاجی یخچالی، علیرضا طراحی، تدوین و روایی‌یابی برنامۀ آموزشی – روان‌شناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی (مدل مک‌کلوسکی) برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 17-33]
 • حافظی، فریبا اثربخشی روش‌شناختی رفتاری مارتین بر هیجان‌های تحصیلی و انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش متوسطۀ دوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 55-46]
 • حامدی، زهرا اثربخشی بسته آموزش قالی‌بافی با رویکرد مشارکتی بر عز‌‌ت‌نفس نوجوانان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 120-111]
 • حبیبی، نرگس نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودکارآمدی والدگری والدین دارای فرزند مبتلا به فنیل‌کتونوری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 32-21]
 • حبیبی عسگرآباد، مجتبی مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 37-49]
 • حجازی، الهه تحلیل چند سطحی رابطۀ خلّاقیّت، جهت‌گیری هدفی دانش‌آموزان و ساختار کلاس [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 7-15]
 • حسن زاده، رمضان اثربخشی درمان‌ تحولی دیداری با رویکرد پردازش اطلاعات شناختی در درمان نارساخوانی شناختی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 47-58]
 • حسن زاده، سعید بررسی خودکارآمدی در خواهران و برادرانِ کودکان آهسته گامِ با و بدون نشانگان بالینی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • حسن زاده، سعید ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی ریاضیات دانش آموزان آهسته گام پایه ششم دبستان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]
 • حسن زاده، سعید طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثر‌بخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 13-23]
 • حسن زاده، سعید اثربخشی تکالیف آگاهی واج‌شناختی بر ادراک شنوایی و وضوح کلامی کودکان ناشنوای پیش دبستانی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 79-88]
 • حسن زاده، سعید اثربخشی آموزش حل‌مسألۀ خلّاقانه بر رضایت از زندگی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان پسر تیزهوش [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 105-119]
 • حسن زاده، سعید طراحی، ساخت و اثربخشی برنامۀ پویانمایی اجتماعی بر مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 111-122]
 • حسن زاده، سعید فراتحلیلی بر شیوع اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • حسن زاده، سعید دلبستگی والد- کودک در ناشنوایان خردسال: مطالعه‌ای مقایسه‌ای* [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 121-130]
 • حسن زاده، سعید اثربخشی برنامۀ تربیت کودک اندیشمند بر ارتباط مادران با کودک آهسته‌گام [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 35-45]
 • حسن زاده، سعید روش‌های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی: مروری نظامدار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 38-45]
 • حسنی، جعفر اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 53-67]
 • حسنی، جعفر اثربخشی آموزش مهارت‌های‌ ارتباطی در نظم‌جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 51-67]
 • حسنی راد، مرجان مقایسه مهارت‌‌های ادراک دیداری و توجه انتخابی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی با و بدون اختلال خواندن [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 24-33]
 • حسنی راد، مرجان مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 52-66]
 • حسنی راد، مرجان بررسی رابطۀ میان باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دارای مشکلات یادگیری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 116-124]
 • حسین ابادی، صدیقه اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 54-60]
 • حسین پور، معصومه اثربخشی درمان خودشفقتی بر نشاط ذهنی و احساس تنهایی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-73]
 • حسین پور، معصومه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 123-134]
 • حسین خانزاده، عباسعلی تأثیر آموزش ریاضی از طریق برنامه‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری ریاضی و علاقه به ریاضی دانش‌آموزان دیرآموز [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 149-164]
 • حسین زاده اسکوئی، علی مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان مبتلا به‌ اختلالات طیف اُتیسم، کم‌توجهی- بیش‌فعالی و آهسته‌گام [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]
 • حسین زاده اسکوئی، علی مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 37-49]
 • حسینی، جعفر بررسی ارتباط کارکردهای اجرایی با ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 76-86]
 • حسینی، سعیده السادات اثربخشی آموزش دیویس بر بهبود مهارت‌های خواندن، برنامه‌ریزی و سازماندهی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 45-54]
 • حسینی، سیدعلی اثربخشی مداخلات کوئیک‌تیپس بر پردازش حسی و مشارکت اجتماعی کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 51-61]
 • حسینی، شیما تأثیر آموزش ریاضی از طریق برنامه‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری ریاضی و علاقه به ریاضی دانش‌آموزان دیرآموز [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 149-164]
 • حسینی، مائده بررسی نقش توانایی شناختی، افسردگی، اضطراب و استرس در پیش‌بینی خودکارآمدی دانش‌آموزان با آسیب بینایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی المدنی، سید علی اثربخشی آموزش و تمرین توجه بر توانایی املاءنویسی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 39-49]
 • حسینیان، سیمین ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • حسینیان، سیمین اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 95-106]
 • حسینیان، سیمین اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با ناتوانی جسمی‌-‌حرکتی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 29-37]
 • حسینیان، سیمین اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 111-98]
 • حسینیان، سیمین تأثیر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر بر سخت‌رویی و تعادل عاطفۀ مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی– نقص‌توجه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 61-73]
 • حسینیان، سیمین اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سرسختی روان‌شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 71-84]
 • حسینیان، سیمین رابطه عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]
 • حسینیان، سیمین اثربخشی آموزش گروهی مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری معلمان زن دانش‌آموزان استثنایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-13]
 • حسینیان، سیمین بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری و تعاملات والد- کودک مادران دارای کودک با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • حسینی قمی، طاهره پیش بینی سلامت روان و تاب آوری مادران دارای فرزند کم توان ذهنی بر اساس انعطاف پذیری شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 12-20]
 • حسینی نژاد، سیده ناهید اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽرﻓﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﺎب آوری و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران دارای ﮐﻮدک آﻫﺴﺘﻪﮔﺎم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • حقانی، رقیه اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی و مشکلات خواب دانش‌آموزان دختر دارای اختلال افسردگی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 1-12]
 • حقدادی، هانیه مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان مبتلا به‌ اختلالات طیف اُتیسم، کم‌توجهی- بیش‌فعالی و آهسته‌گام [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]
 • حقدادی، هدیه مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان مبتلا به‌ اختلالات طیف اُتیسم، کم‌توجهی- بیش‌فعالی و آهسته‌گام [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]
 • حق طلب، طاهره اثربخشی شن‌بازی‌درمانی بر بیش‌فعالی، کم‌توجهی و اضطراب آشکار کودکان با اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 66-75]
 • حکیمی راد، الهام مقایسه احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و نوجوانان عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-7]
 • حکیمی راد، الهام اثربخشی آموزش حل‌مسئله بین‌فردی بر مهارت‌های اجتماعی و عزت‌نفس نوجوانان آهسته‌ گام [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 75-87]
 • حکیمی راد، الهام اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-66]
 • حمزه نژاد، فهیمه بررسی رابطۀ میان باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دارای مشکلات یادگیری [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 116-124]
 • حمیدزاده، ناهید اثربخشی بازی رایانه‌ای «کهکشان هیجانات» بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال نافرمانی‌ مقابله‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 99-87]
 • حمیدی، فریده اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری والدین کودکان بیشفعال بر اختلالات رفتاری فرزندان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 50-60]
 • حمیدی، فریده اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با ناتوانی جسمی‌-‌حرکتی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 29-37]
 • حمیدی، فریده اثربخشی آموزش حل مسئله بر نگرش اجتماعی دختران بزهکار شهر تهران [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 107-118]
 • حمیدی، فریده تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری بر خودپندارۀ ریاضی دانش‌آموزان دختر نابینا [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 5-15]
 • حمیدی، مصطفی تأثیر روش درمان مبتنی بر پذیرش‌وتعهد (ACT) بر تعارض والد- فرزندی در دختران نوجوان ورزشکار حرفهای دارای آسیب ورزشی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 37-49]
 • حیدری، حسن اثربخشی برنامه فرزندپروری بر اساس مدل بارکلی بر تعامل مادر و کودک با اختلال رفتاری [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 177-188]
 • حیدری، علیرضا بررسی نقش واسطه‌ای عملکرد خانواده در رابطه بین سبک زندگی و هوش معنوی با بهزیستی روانی در مادران کودکان ناشنوا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • حیدری دارانی، زهرا اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر شادکامی و اضطراب اجتماعی کودکان کم‌شنوا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 27-37]

خ

 • خاکسار بلداجی، محمد علی بررسی تأثیر مداخله آموزشی-شناختی مبتنی بر رایانه بر حافظه فعال، توجه، مهار پاسخ و مؤلفه اجرایی مرکزی کودکان با اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 54-63]
 • خانبانی، مهدی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • خانجانی، مهدی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روان درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎدران دارای ﮐﻮدک ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﺗﯿﺴﻢ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-52]
 • خانزاده، عباسعلی حسین تأثیر آموزش مهارت جرأت‌ورزی بر مهارت‌های اجتماعی و حرمت‌خود دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 41-53]
 • خدابخش پیرکلانی، روشنک پیش‌بینی سندرم خستگی مزمن مادران کودکان مبتلا به ‌سرطان بر اساس همدلی و احساس گناه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 27-17]
 • خدابخش پیرکلانی، روشنک بررسی رابطه خوداثرمندی اجتماعی و خودارزشمندی با اختلال تنظیم هیجانی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • خدادادی، نفیسه اثربخشی هنردرمانی با رویکرد نقاشی بر بازشناسی هیجانی چهرۀ کودکان اتیسم با عملکرد بالا [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 89-98]
 • خدادادی، نفیسه ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انعطاف‏ناپذیری رفتاری لکاوالیر در کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 91-101]
 • خداقلی پور، نسیم بررسی تأثیر مداخله آموزشی-شناختی مبتنی بر رایانه بر حافظه فعال، توجه، مهار پاسخ و مؤلفه اجرایی مرکزی کودکان با اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 54-63]
 • خداکرمی، فائزه تأثیر آموزش مهارت جرأت‌ورزی بر مهارت‌های اجتماعی و حرمت‌خود دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 41-53]
 • خداکرمی، فائزه تأثیر آموزش ریاضی از طریق برنامه‌های آموزشی رایانه‌ای بر یادگیری ریاضی و علاقه به ریاضی دانش‌آموزان دیرآموز [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 149-164]
 • خرازی، کمال طراحی و تهیّۀ برنامۀ آموزش حلّ‌مسألۀ بین‌فردی با رویکرد خلّاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت حل‌مسأله دانش‌آموزان سرآمد [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 55-43]
 • خضرایی، فروغ اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با ناتوانی جسمی‌-‌حرکتی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 29-37]
 • خلقی، زهرا اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر- درایکورس بر تنظیم هیجان و تعامل والد- فرزندی کودکان مبتلا به اختلال نقص ‌توجه و بیش ‌فعالی* [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 37-49]
 • خلیلی، زهرا بررسی اثربخشی نمایش درمانی بر مهارت‌های اجتماعی و بازشناسی هیجانی در کودکان اتیسم با عملکرد بالا [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 65-78]
 • خمسه، فاطمه اثربخشی بازی درمانگری با رویکرد کودک‌محور بر کاهش مشکلات برونی‌سازی شدۀ دانش‌آموزان [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 17-25]
 • خواجوی، موسی خوش‌بینی تحصیلی، هویت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی به‌عنوان پیش‌بین‌های بهزیستی مدرسه (علاقمندی به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده تحصیلی و رفتارهای مخرب) در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ایذه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 21-11]
 • خواجوی، یاسر خوش‌بینی تحصیلی، هویت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی به‌عنوان پیش‌بین‌های بهزیستی مدرسه (علاقمندی به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده تحصیلی و رفتارهای مخرب) در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ایذه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 21-11]
 • خیراتی، حمیده اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی مادران کودکان با ناتوانی‌های یادگیری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 125-138]
 • خیراندیش، سارا مقایسه ناگویی‌خُلقی در کودکان با و بدون اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 13-22]
 • خیرخواه، محمدتقی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]

د

 • دادخواه، اصغر اثربخشی مداخلات کوئیک‌تیپس بر پردازش حسی و مشارکت اجتماعی کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 51-61]
 • دانشجو، عبدالرسول تأثیر یوگای مغز بر هوش سیال، ادراک بینایی فضایی، پیشرفت تحصیلی و تعادل کودکان آهسته گام [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 25-36]
 • دانش فر، مریم اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر مهارت‌های اجتماعی‌کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 55-46]
 • دانشفر، افخم اعتبارسنجی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم در ردۀ سنی دوم شهر تهران [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 121-127]
 • دانشمندی، الهام تأثیر هنردرمانی خانواده‌محور بر حساسیت اضطرابی، نگرش‌های ناکارآمد و سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 48-38]
 • داوری آشتیانی، رزیتا بررسی تأثیر مداخله بازیهای زبان شناختی بر عمکلرد حافظه فعال کلامی دانش آموزان با اختلال خواندن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 79-87]
 • داوری آشتیانی، رزیتا اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 6-18]
 • داوری آشتیانی، رزیتا اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • داوری ابنوی، سیما اثربخشی مداخله ذهن‌آگاهی مبتنی بر هنر بر اضطراب دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 65-57]
 • داوودی، حسین اثربخشی برنامه فرزندپروری بر اساس مدل بارکلی بر تعامل مادر و کودک با اختلال رفتاری [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 177-188]
 • درتاج، فریبرز اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 25-38]
 • درتاج، فریبرز الگوی شناسایی استعداد ریاضی بر اساس رویکرد ملاک‌های چندگانه در دانش‌آموزان تیزهوش و با‌استعداد [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-67]
 • درتاج، فریبرز طراحی و اعتباریابی بسته‌ی آموزشی مبتنی بر محرک‌های هیجانی مثبت برای آموزش دانش‌آموزان دارای اختلال نارساخوانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • درویشی، داود نقش مهارت حل مسئله در پیش‌بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • دستجردی کاظمی، مهدی بررسی کارکردهای اجرایی در مولتیپل ‌اسکلروزیس دوران کودکی و نوجوانی با تأکید بر توانایی برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت زمان [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 13-23]
 • دشت بزرگی، زهرا پیش‌بینی رضایتمندی زوجیت بر اساس ناگویی هیجانی، صمیمت زوجین و نشاط ذهنی در مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 113-123]
 • دشت بزرگی، زهرا تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 115-122]
 • دلاور، علی اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 25-38]
 • دلاور، علی طراحی و اعتباریابی بسته‌ی آموزشی مبتنی بر محرک‌های هیجانی مثبت برای آموزش دانش‌آموزان دارای اختلال نارساخوانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلاوریان، مونا طراحی سامانه هوشمند حمایتگر تصمیم بالینی جهت تشخیص کودکان پیش دبستانی مستعد نارساخوانی یا دیسلکسیا [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 88-95]
 • دلاوریان، مونا سامانه حمایتگر تشخیص بالینی جهت تشخیص دقیق نوع اختلال کودکان با نشانۀ بیش فعالی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • دهقانی، اکرم اثربخشی طرحواره‌درمانی بر اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 56-65]
 • دهقانی، اکرم اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 123-134]
 • دهقانی، یوسف اثربخشی تکنیک‌های بازی‌درمانی‌گروهی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی و تاب‌آوری دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 55-69]
 • دهقانی، یوسف مقایسه ناگویی‌خُلقی در کودکان با و بدون اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 13-22]
 • دهناشی لاطان، تاجماه اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر نگرش‌های ناکارآمد دانش‌آموزان دختر دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 63-75]
 • دواتگری اصل، هانیه اثربخشی استفاده از ابزارهای هوشمند بر بهبود اختلالات خواندن و درک مطلب کودکان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 83-94]
 • دوایی، مهدی استانداردسازی نسخه سوم نوین آزمون توانایی شناختی وودکاک- جانسون برای کودکان دبستانی با مشکلات یادگیری [دوره 5، شماره 1، 1393]

ذ

 • ذبیحی حصاری، نرجس خاتون تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر حرمت خود و سلامت روان نوجوانان آهسته گام [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 88-95]
 • ذکایی آشتیانی، الهه اثربخشی بازی‌درمانی تعاملی‌محور بر کیفیت روابط دلبستگی کودک با والد: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 102-113]

ر

 • رئیسی، زهره اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 123-134]
 • رئیسی دستگردی، مهین دخت اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر نگرشهای ناکارآمد و نگرانی دانشآموزان دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 85-95]
 • رادفر، میثم مقایسۀ سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 33-40]
 • ربیعی، زهرا مقایسه فصل تولد و میانگین سن تقویمى و زیستى والدین دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون با والدین دانش‌آموزان عادی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 41-33]
 • رحمانی، نرگس مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 52-66]
 • رحمانی، نرگس اثربخشی صوت‌درمانی به روش توماتیس بر مهارت‌ خواندن و مهارت‌های حرکتی دانش‏آموزان دارای مشکلات خواندن [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 68-85]
 • رحمتی، صمد اثربخشی آموزش اشعار ریتمیک بر رشد فعالیت‌های اجتماعی و مهارت‌های زبانی و نوشتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]
 • رحیمیان، نیما خوش‌بینی تحصیلی، هویت تحصیلی و سرزندگی تحصیلی به‌عنوان پیش‌بین‌های بهزیستی مدرسه (علاقمندی به مدرسه، خودکارآمدی ادراک شده تحصیلی و رفتارهای مخرب) در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان ایذه [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 21-11]
 • رژه، عباس مقایسه اثربخشی رویکرد تدریس بازی تاکتیکی و روش سنتی بر انگیزه مشارکت ورزشی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 21-30]
 • رستمی، رضا اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزّت‌نفس دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 27-37]
 • رسول زاده، وحید اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سرسختی روان‌شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 71-84]
 • رشادت زمان اباد، مختار بررسی عملکرد شناختی مبتلایان به اختلال یادگیری ریاضی و خواندن بر اساس آزمون واکنش سنج زمان و آزمون استروپ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 17-28]
 • رشید، خسرو تأثیر آموزش مهارت‌های جرأت‌ورزی بر خود‌پنداره تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه با احساس‌تعلق بالا و پایین به مدرسه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-44]
 • رشیدی، اعظم اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان ناشنوا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 250-259]
 • رشیدی اصل، حامد بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر تعامل مادر با کودک آهسته‌گام [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 93-102]
 • رشیدی اصل، حامد تاثیر آموزش برنامه توانبخشی شناختی بر نیمرخ حافظه فعال دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 97-106]
 • رضائی، سعید اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روان درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎدران دارای ﮐﻮدک ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﺗﯿﺴﻢ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 37-52]
 • رضاپور میرصالح، یاسر مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده با سکوت خود در مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 33-22]
 • رضایی، رسول اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود مهارت اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 59-70]
 • رضایی، سارا پیش‌بینی رضایتمندی زوجیت بر اساس ناگویی هیجانی، صمیمت زوجین و نشاط ذهنی در مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 113-123]
 • رضایی، سحر اثربخشی آموزش الگوی توانمندسازی مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت‌نفس و حل مسئله اجتماعی در کودکان تحت سرپرستی مراکز نگهداری شبانه‌روزی (محدوده سنی ۶ تا ۱۲ سال) شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 43-34]
 • رضایی، سعید طراحی برنامه آموزش مهارت‌های هیجان خوانی مبتنی بر نظریه ذهن و اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های همدلی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 34-41]
 • رضایی، سعید رضایت زناشویی و اشتیاق جنسی والدین دارای کودک با اختلال اتیسم و فلج مغزی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 16-21]
 • رضایی، سعید اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودپنداره و تعامل مادر- فرزند در مادران کودکان با اختلال‌های طیف اتیسم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 23-11]
 • رضایی، سعید تأثیر توانبخشی حرکتی بر تقویت توجه دانش‌آموزان دیرآموز [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 52-44]
 • رضایی، سنا پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]
 • رضایی، مونا تأثیر بازی‌درمانی بر مهارت‌های حرکتی و یکپارچگی دیداری- حرکتی نوپایان دارای تولد زودرس [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 21-32]
 • رضایی دهنوی، صدیقه اثربخشی طرحواره‌درمانی بر اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 56-65]
 • رضایی میرقائد، ملیحه مقایسه نیرومندی من و استقامت ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس تیزهوشان با دانش‌آموزان دختر مدارس عادی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 54-59]
 • رفیع خواه، محسن مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و دانش‌آموزان عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • رنجبران، رضا اثربخشی برنامه ایمن‌سازی روانی بر سلامت عمومی و پرخاشگری مادران کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش‌فعالی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 95-103]
 • رویت‌وند غیاثوند، نسترن اثربخشی نرم‌افزار شناختی کاپیتان لاگ بر حافظۀ فعال دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 5-15]

ز

 • زادخوت، لیلی اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر علایم اختلال خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 95-106]
 • زادخوت، لیلی اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر علایم اختلال خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 27-41]
 • زاده محمدی، علی بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده بر رضامندی زوجیت مادران و پدران کودکان خودمانده [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 119-132]
 • زارع زاده، مهشید اثربخشی فعالیت‌های حرکتی با و بدون موسیقی بر چالاکی دست‌های کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-53]
 • زارعی گونیانی، اکرم اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر نارسایی هیجانی و خودتنظیمی هیجانی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 63-77]
 • زربخش بحری، محمدرضا بررسی رابطه مشکلات یادگیری و حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه اول [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 68-78]
 • زرگر، یدالله اثربخشی مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 87-98]
 • زرندی، علیرضا بررسی ارتباط کارکردهای اجرایی با ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 76-86]
 • زمانی زارچی، محمد صادق مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 37-49]
 • زندی‌پور، طیبه اثربخشی آموزش گروهی مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری معلمان زن دانش‌آموزان استثنایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-13]
 • زندی پور، طیبه اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 54-60]
 • زهرا کار، کیانوش اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهن [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 96-107]
 • زهرایی، شقایق طراحی و اعتبار‌یابی مقدماتی برنامۀ کنترل بازداری رفتارهای خود‌آسیب‌رسان عمدی نوجوان* [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 17-25]
 • زهرایی، شقایق پیش‌بینی سندرم خستگی مزمن مادران کودکان مبتلا به ‌سرطان بر اساس همدلی و احساس گناه [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 27-17]
 • زینالی، علی مقایسۀ افسردگی و اضطراب در دانش‌آموزان ابتدایی آهسته‌گام، نابینا، ناشنوا و کم‌توان جسمی حرکتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 59-69]
 • زینعلی، نرگس بررسی مقایسه‌ای وضعیت زیستی، اقتصادی- اجتماعی والدین و هوش کودکان [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 24-36]

س

 • ساجدی، فیروزه اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزّت‌نفس دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 27-37]
 • ساداتی فیروزآبادی، سمیه سادات اثربخشی مداخله ذهن‌آگاهی مبتنی بر هنر بر اضطراب دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 65-57]
 • ساعدی، عاطفه اثربخشی آموزش اشعار ریتمیک بر رشد فعالیت‌های اجتماعی و مهارت‌های زبانی و نوشتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]
 • سالمی خامنه، علیرضا بررسی رابطه رشد اجتماعی با هوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 85-93]
 • سالمی خامنه، علیرضا مقایسۀ سبک‌های هویّتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی در نوجوانان عادی و نوجوانان با اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 99-109]
 • سامانی، سیامک مقایسه اثربخشی نقاشی‌درمانی، گل‌درمانی و روش تلفیقی خانواده‌محور، کودک‌محور بر تنظیم هیجان کودکان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 67-49]
 • سامانی، سیامک اثربخشی بازی‌درمانی تعاملی‌محور بر کیفیت روابط دلبستگی کودک با والد: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 102-113]
 • سامری، مریم تأثیر آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه در کاهش ناتوانی یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 116-101]
 • سبزیان، سعیده مدل علّی تصور از خدا و رشد اخلاقی با میانجی‌گری خردمندی در دانشآموزان دختر تیزهوش دوره دوم دبیرستان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 65-56]
 • سپهری نسب، زهرا مدل‌یابی علّی نشانه‌های کم‌توجهی/ بیش‌فعالی کودکان بر مبنای ویژگی‌های شخصیتی منش و تکانشگری مادران: نقش واسطه‌ای سبک‌های فرزندپروری [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 1-15]
 • سپهوندی، محمد علی اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر اضطراب و تنظیم هیجانی دانش‌آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 137-148]
 • ستاری، مریم اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر نگرش‌های ناکارآمد دانش‌آموزان دختر دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 63-75]
 • سجادی اناری، سیدسعید آموزش برنامۀ جامع حل خلاق مسئله و اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 84-95]
 • سخا، سالومه مقایسه اثربخشی نقاشی‌درمانی، گل‌درمانی و روش تلفیقی خانواده‌محور، کودک‌محور بر تنظیم هیجان کودکان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 67-49]
 • سرابی، صدیقه اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 25-38]
 • سرخی، زهره اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودپنداره و تعامل مادر- فرزند در مادران کودکان با اختلال‌های طیف اتیسم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 23-11]
 • سردبیر، سخن خلاقیت، شکوفایى شخصیت، سرچشمه قدرت [دوره 10، شماره 4، 1398]
 • سعدی پور، اسماعیل اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 25-38]
 • سقایی پورسیفی، مهدیه مقایسه گرایش به مصرف مواد و مشکلات روانشناختی در نوجوانان عادی و آهسته گام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 35-43]
 • سلطانی، زینب اثربخشی آموزش اشعار ریتمیک بر رشد فعالیت‌های اجتماعی و مهارت‌های زبانی و نوشتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]
 • سلطانی نژاد، سلمان اثربخشی فعالیت‌های حرکتی با و بدون موسیقی بر چالاکی دست‌های کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-53]
 • سلطانی نژاد، سلمان اثربخشی تمرینات چشم ساکن بر مؤلفه‌های حرکتی تکلیف دریافت‌‌کردن کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 20-11]
 • سلیمانی، اسماعیل بررسی عملکرد شناختی مبتلایان به اختلال یادگیری ریاضی و خواندن بر اساس آزمون واکنش سنج زمان و آزمون استروپ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 17-28]
 • سلیمانی، اسماعیل بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری و تعاملات والد- کودک مادران دارای کودک با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • سلیمانی، فاطمه اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر خودارزشمندی و پریشانی روان‌شناختی خانواده دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 66-54]
 • سلیمی، شهلا مقایسه اثربخشی مداخلات بازی‌های حرکتی، ذهنی و ترکیبی بر بهبود ادراک فضایی دانش‌‌آموزان کم‌بینا [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 38-47]
 • سمیعی، مونا مقایسه نیرومندی من و استقامت ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس تیزهوشان با دانش‌آموزان دختر مدارس عادی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 54-59]
 • سهرابی، نادره اثربخشی بازی‌درمانی تعاملی‌محور بر کیفیت روابط دلبستگی کودک با والد: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 102-113]
 • سیف نراقی، مریم طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ درسی ترمیمی برای دانش‌آموزان با اختلال‌های یادگیری ویژه در دورۀ اول ابتدایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 69-80]
 • سیف نراقی، مریم مقایسه ویژگی های روانشناختی دانش آموزان و دانشجویان ,و دانش آموختگان نخبه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیفی، رقیه اثربخشی مداخله نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]

ش

 • شادبافی، محمد مقایسۀ زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش‌فعالی و ضرب‌آهنگ شناختی کند [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 95-105]
 • شاکر، علی مقایسه خودپنداره تحصیلی، اضطراب امتحان و خودنظم‌دهی تحصیلی در کودکان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی و عادی شهر تبریز [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 86-78]
 • شاه حسینی تازیک، سعیده مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 50-59]
 • شاه حسینی تازیک، سعیده مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 88-97]
 • شاهمرادی، سمیه تأثیر روش درمان مبتنی بر پذیرش‌وتعهد (ACT) بر تعارض والد- فرزندی در دختران نوجوان ورزشکار حرفهای دارای آسیب ورزشی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 37-49]
 • شاهنده، آمنه اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 61-69]
 • شب افروز، ژیلا تأثیر توانبخشی حرکتی بر تقویت توجه دانش‌آموزان دیرآموز [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 52-44]
 • شجاعی، سحر بررسی مقایسه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در افراد نابینا و عادی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 71-80]
 • شجاعی، معصومه اعتبارسنجی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان- ویرایش دوم در ردۀ سنی دوم شهر تهران [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 121-127]
 • شجاعی، معصومه اثربخشی بازی‌های حرکتی بر شدت نشانه های بالینی در کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]
 • شریفی، طیبه اثربخشی بسته آموزشی تعامل والد- فرزند بر کیفیت دلبستگی کودکان دارای تعامل مادر-کودک ناکارآمد [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 237-249]
 • شریفی، طیبه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 63-74]
 • شریفی، طیبه مقایسه اثربخشی مداخله حافظه فعال و یکپارچگی حسی ‌- ‌حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 43-53]
 • شریفی، طیبه اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان با آسیب شنوایی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • شریفی، طیبه ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انعطاف‏ناپذیری رفتاری لکاوالیر در کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 91-101]
 • شریفی، طیبه اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 106-96]
 • شریفی، علی مقایسۀ سبک‌های دلبستگی، محبوبیت والدین و اختلال رفتاری- عاطفی در فرزندان جانبازان با و بدون آسیب بینایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 55-67]
 • شریفی، علی مقایسه نیمرخ کارکردهای اجرایی کودکان با نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان عادی: با تأکید بر عدم همبودی بین دو اختلال [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 28-44]
 • شریفی، فاطمه مقایسۀ سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 33-40]
 • شریفی، گلایل ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی ریاضیات دانش آموزان آهسته گام پایه ششم دبستان [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]
 • شریفی، مسعود مقایسۀ حرکات چشم دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی در تکالیف ادراک بینایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 29-40]
 • شریفی در آمدی، پرویز تحلیل تصویرسازی ذهنی پسران بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی از ویژگی‌های شخصیتی صوت معلم [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 77-68]
 • شریفی درآمدی، پرویز اثر بخشی تمرینات یکپارچگی حسی بر کاهش رفتارهای کلیشه‌ای کودکان درخودمانده [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 9-15]
 • شریفی درآمدی، پرویز اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ‌اختلال اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 52-41]
 • شریفی درآمدی، پرویز اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودپنداره و تعامل مادر- فرزند در مادران کودکان با اختلال‌های طیف اتیسم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 23-11]
 • شریفی درامدی، پرویز بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده بر رضامندی زوجیت مادران و پدران کودکان خودمانده [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 119-132]
 • شریفی درامدی، پرویز اثربخشی بازی‌درمانی با استفاده از شن بر رفتارهای چالشی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • شریقی، طیبه بررسی اثربخشی مداخله بهنگام والدمحور، مبتنی بر الگوی سال‌های باورنکردنی بر مشکلات رفتاری کودکان کمتوان ذهنی* [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-43]
 • شعبانی، زهرا تدوین الگوی نارسایی توجه براساس مؤلفه‌های هیجان اندیشه با میانجیگری هوش‌ تحلیلی نوجوانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شفیعی، الهام اثربخشی برنامه آموزشی روابط درون خانوادگی بر رضامندی زوجیت مادران و تاب‌آوری خواهران کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 189-199]
 • شقاقی، پروانه بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی و عزت نفس نوجوانان فلج مغزی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-49]
 • شکرخدایی، نیلوفرسادات اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر کارکردهای اجرایی و همجوشی شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 81-92]
 • شکرزاده، شهره استانداردسازی نسخه سوم نوین آزمون توانایی شناختی وودکاک- جانسون برای کودکان دبستانی با مشکلات یادگیری [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • شکری، لیلا اثربخشی آموزش شایستگی اجتماعی- هیجانی بر مهارت‌های اجتماعی و سرمایه‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 27-17]
 • شکری، لیلا اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر نظم‌جویی شناختی هیجان و همدلی شناختی دانش‌آموزان با اختلال رفتار برونی‌سازی شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-136]
 • شکری جوان، فائزه اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر مهارت‌های اجتماعی‌کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 55-46]
 • شکری میرحسینی، هانیه اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گربه مقابله‌گر بر میزان جرأت‌ورزی در کودکان با اختلال اضطراب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-85]
 • شکوهی، محسن اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]
 • شکوهی یکتا، محسن اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 6-18]
 • شکوهی یکتا، محسن اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 60-75]
 • شکوهی یکتا، محسن طراحی و تهیّۀ برنامۀ آموزش حلّ‌مسألۀ بین‌فردی با رویکرد خلّاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت حل‌مسأله دانش‌آموزان سرآمد [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 55-43]
 • شکوهی یکتا، محسن اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • شکوهی یکتا، محسن طراحی برنامه جامع غنی سازی روابط درون خانوادگی با تأکید بر مشارکت والدین در اصلاح مشکلات رفتاری فرزندان: پیش مطالعه پژوهشی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • شکوهی یکتا، محسن اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 227-236]
 • شکوهی یکتا، محسن آموزش برنامۀ جامع حل خلاق مسئله و اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان تیزهوش [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 84-95]
 • شمس سیحانی، سمیرا پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]
 • شمسی، عبدالحسین بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • شمسی، عبدالحسین اثربخشی والدگری مبتنی بر مهارت‌های سازمان‌دهی بر مهارت‌های سازمان‌دهی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 23-35]
 • شه پناه، میترا اثربخشی اقدامات موسیقی‌درمانی در افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 79-87]
 • شه پناه، میترا اثربخشی اقدامات موسیقی‌درمانی در افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 78-87]
 • شهریاری احمدی، منصوره پیش‌بینی اشتیاق شغلی، بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و امید به ‌زندگی در معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 72-63]
 • شهریاری احمدی، منصوره مقایسۀ اثربخشی برنامه‌های توان‌بخشی شناختی آموزش مغز و کاگنی پلاس بر مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 32-45]
 • شهنی ییلاق، منیجه طراحی، تدوین و روایی‌یابی برنامۀ آموزشی – روان‌شناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی (مدل مک‌کلوسکی) برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 17-33]
 • شهیدی انصاری، مجتبی تاثیر آموزش مهارت‌ زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 60-67]
 • شیخ محمدی، عباس مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و دانش‌آموزان عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • شیخی ولاشانی، زهرا اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت بر کم‌توجهی و بیش‌فعالی- تکانشگری کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 25-36]
 • شیرانی، شهلا اثربخشی درمان خودشفقتی بر نشاط ذهنی و احساس تنهایی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 85-73]
 • شیوندی چلیچه، کامران طراحی و اعتباریابی بسته‌ی آموزشی مبتنی بر محرک‌های هیجانی مثبت برای آموزش دانش‌آموزان دارای اختلال نارساخوانی [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صابری، سهیلا تأثیر اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حمایت اجتماعی ادراک شده، انعطاف-پذیری شناختی و تبادل عاطفی در مادران دارای فرزند اوتیسم [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 78-67]
 • صابری، هایده پیش بینی اختلالات رفتاری هیجانی کودکان مبتلابه صرع بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و خوش بینی والدین [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 63-72]
 • صابری راد، احمد اثربخشی برنامه فرزندپروری بر اساس مدل بارکلی بر تعامل مادر و کودک با اختلال رفتاری [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 177-188]
 • صادقی، نرگس پیش بینی اختلالات رفتاری هیجانی کودکان مبتلابه صرع بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و خوش بینی والدین [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 63-72]
 • صادقی راد، سعیده اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در نظم جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 53-67]
 • صادقی راد، سعیده اثربخشی آموزش مهارت‌های‌ ارتباطی در نظم‌جویی شناختی هیجان نوجوانان دختر دارای اختلال سلوک [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 51-67]
 • صادقی سیاح، علی تاثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 65-73]
 • صادقی فیروزآبادی، وحید مقایسۀ حرکات چشم دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی در تکالیف ادراک بینایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 29-40]
 • صافی، محمدهادی مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده با سکوت خود در مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 33-22]
 • صالح، جبار مقایسه‌ رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خودمانده و کودک عادی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 16-25]
 • صالحی عمران، ابراهیم اثربخشی مداخله نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]
 • صدوقی، مجید طراحی برنامه آموزش مهارت‌های هیجان خوانی مبتنی بر نظریه ذهن و اثربخشی آن بر بهبود مهارت‌های همدلی کودکان اتیستیک با عملکرد بالا [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 34-41]
 • صدیقی، زهرا اثربخشی تمرینات چشم ساکن بر مؤلفه‌های حرکتی تکلیف دریافت‌‌کردن کودکان با اختلال هماهنگی رشدی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 20-11]
 • صفارحمیدی، الناز تأثیر آموزش مهارت جرأت‌ورزی بر مهارت‌های اجتماعی و حرمت‌خود دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 41-53]
 • صفرپور، فاطمه مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 37-49]
 • صمدزاده، صبا فراتحلیلی بر شیوع اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی در ایران [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • صمدی، حدیث اثربخشی آموزش رفتاری والد بر تعامل والد-کودک و تنیدگی فرزندپروری مادران کودکان با اختلال کاستی توجه - بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 27-36]
 • صمدی، سحر اثربخشی مشاورۀ کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان پسر [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 76-83]
 • صمدی، فاطمه اثربخشی آموزش رفتاری والد بر تعامل والد-کودک و تنیدگی فرزندپروری مادران کودکان با اختلال کاستی توجه - بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 27-36]
 • صمدی، مریم بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • صمدی کاشان، سحر مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان مبتلا به‌ اختلالات طیف اُتیسم، کم‌توجهی- بیش‌فعالی و آهسته‌گام [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]
 • صیادی، معصومه رابطه عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]
 • صیدی، مریم اثربخشی برنامۀ آموزش حل مسئله خانواده‌محور بر تعاملات ارتباطی دانش‌آموزان آهسته-گام با نشانگان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 10-1]

ض

 • ضرغامی، الهام مقایسه سلامت عمومی و پرخاشگری در مادران کودکان مبتلابه آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 70-78]
 • ضرغامی، الهام مقایسۀ سبک‌های هویّتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی در نوجوانان عادی و نوجوانان با اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 99-109]

ط

 • طالبی، هوشنگ بررسی تحلیلی اثربخشی آموزش برنامه محور تاب‌آوری در کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان دانش‌آموز جزیره کیش [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 91-106]
 • طالبی، هوشنگ مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت والدین و تاب‌آوری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • طالع پسند، سیاوش مقایسۀ اثربخشی بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر و یکپارچگی حسی و تلفیق این دو روش بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-121]
 • طاهایی، علی اکبر ادراک شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 19-23]
 • طاهر، محبوبه تدوین الگوی نارسایی توجه براساس مؤلفه‌های هیجان اندیشه با میانجیگری هوش‌ تحلیلی نوجوانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • طاهری، حمید بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر کارکردهای اجرایی در بهبود مؤلفه‌های مهارت حل مسئلۀ دانش‌آموزان حساب نارساخوان پایۀ سوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 22-31]
 • طاهری، فاطمه اثربخشی آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر ارتباط والدین باکودک آهسته گام [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 111-121]
 • طاهری، نجمه مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 88-97]
 • طباطبایی، سید موسی تأثیر اثربخشی مداخله مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حمایت اجتماعی ادراک شده، انعطاف-پذیری شناختی و تبادل عاطفی در مادران دارای فرزند اوتیسم [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 78-67]
 • طباطبایی، سید موسی تدوین الگوی نارسایی توجه براساس مؤلفه‌های هیجان اندیشه با میانجیگری هوش‌ تحلیلی نوجوانان [(مقالات آماده انتشار)]
 • طحان، محمد اثربخشی آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران و مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته‎گام [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 95-103]
 • طریفی حسینی، حمید طراحی، تدوین و روایی‌یابی برنامۀ آموزشی – روان‌شناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی (مدل مک‌کلوسکی) برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 17-33]

ظ

 • ظاهری، نجمه مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 50-59]

ع

 • عابدی، احمد الگوی شناسایی استعداد ریاضی بر اساس رویکرد ملاک‌های چندگانه در دانش‌آموزان تیزهوش و با‌استعداد [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-67]
 • عابدی، احمد اثربخشی روش‌شناختی رفتاری مارتین بر هیجان‌های تحصیلی و انگیزش تحصیلی در دانش‌آموزان تیزهوش متوسطۀ دوم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 55-46]
 • عابدی، احمد تأثیر برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس بر عملکرد بیان نوشتاری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-82]
 • عابدی، محمدرضا اثربخشی بسته آموزشی تعامل والد- فرزند بر کیفیت دلبستگی کودکان دارای تعامل مادر-کودک ناکارآمد [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 237-249]
 • عابدی، نفیسه اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-66]
 • عارفی، مژگان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر مدل داگاس بر نگرشهای ناکارآمد و نگرانی دانشآموزان دارای اختلال اضطراب فراگیر [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 85-95]
 • عاشوری، محمد مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، اضطراب و استرس مادران کودکان کاشت حلزونی، دارای سمعک و شنوایی عادی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 15-25]
 • عاشوری، محمد رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 52-59]
 • عاشوری، محمد بررسی ارتباط کارکردهای اجرایی با ویژگی‌های شخصیتی و خودپنداره در دانش‌آموزان دوره اول دبیرستان [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 76-86]
 • عاشوری، محمد بررسی رابطه رشد اجتماعی با هوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 85-93]
 • عاشوری، محمد رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]
 • عاشوری، محمد بررسی مقایسه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در افراد نابینا و عادی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 71-80]
 • عاشوری، محمد بررسی اثربخشی برنامۀ شناختی سال‌های باور نکردنی بر مشکلات رفتاری کودکان با اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 5-16]
 • عاشوری، محمد اثربخشی آموزش برنامۀ اوقات فراغت عرش بر سلامت روانی مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 75-86]
 • عاشوری، محمد تاثیر آموزش برنامه توانبخشی شناختی بر نیمرخ حافظه فعال دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 97-106]
 • عاشوری، محمد اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان ناشنوا [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 250-259]
 • عاشوری، محمد بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس ارزش‌های اجتماعی- هیجانی و تاب‌آوری در کودکان عادی و ناشنوای پیش‌دبستانی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 109-124]
 • عاشوری، محمد متناسب‌سازی و اعتباریابی برنامه مداخله زودهنگام شنیداری کلامی برتر (آوای برتر) به‌منظور بهبود مهارت‌های گفتاری کودکان کم‌شنوا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 16-1]
 • عاشوری، محمد اثربخشی آموزش قدردانی مبتنی بر آموزه‌های فرهنگی بر سلامت روان و امید به زندگی مادران دانش‌آموزان با آسیب بینایی [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 64-53]
 • عاشوری، محمد بررسی تأثیر آموزش برنامه ارتباط بدون خشونت بر افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان با آسیب شنوایی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 10-1]
 • عاشوری، ﻣﺤﻤﺪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻌﺎل ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 6-15]
 • عاشوری*، محمد بررسی اثربخشی برنامۀ آموزشی جهت‌یابی و حرکت بر بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان نابینا [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 23-34]
 • عالی پور بیرگانی، سیروس طراحی، تدوین و روایی‌یابی برنامۀ آموزشی – روان‌شناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی (مدل مک‌کلوسکی) برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 17-33]
 • عامری، فریده تأثیر آموزش شناخت احساس‌ها و هیجان‌های چهره‌ای بر تنظیم شناختی هیجان، مهارت‌های اجتماعی و نشانه‌های مرضی در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 49-61]
 • عباس زاده، نجمه اثربخشی تکنیک‌های بازی‌درمانی‌گروهی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی و تاب‌آوری دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 55-69]
 • عباسی، حسین بررسی میزان آگاهی مهارتآموزان ماده 28 و نومعلمان دانشگاه فرهنگیان از اختلالات دیکته به منظور ارائه الگوی مطلوب [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 56-42]
 • عبدالرحیم پور، رقیه مقایسه همدلی شناختی و عاطفی در کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده و عادی با در نظر گرفتن نقش جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 95-104]
 • عبدالرحیم پور، رقیه مقایسۀ زمان واکنش دیداری و شنیداری ساده و انتخابی در کودکان مبتلا به نقص توجه/بیش‌فعالی و ضرب‌آهنگ شناختی کند [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 95-105]
 • عبداللهی، عباس بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری و تعاملات والد- کودک مادران دارای کودک با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • عبدالهی مقدم، مریم مدل علّی تصور از خدا و رشد اخلاقی با میانجی‌گری خردمندی در دانشآموزان دختر تیزهوش دوره دوم دبیرستان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 65-56]
 • عثمانی، هلاله اثربخشی آموزش شایستگی اجتماعی- هیجانی بر مهارت‌های اجتماعی و سرمایه‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 27-17]
 • عثمانی، هلاله اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر نظم‌جویی شناختی هیجان و همدلی شناختی دانش‌آموزان با اختلال رفتار برونی‌سازی شده [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 125-136]
 • عدلخواه، شیوا مقایسه اثربخشی بسته‌ی ارتباطی والد-کودک با درمان تعامل والد-کودک بر اختلالات عاطفی و رفتاری و استواری کودکان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 21-11]
 • عزیزی، محمدپارسا طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثر‌بخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 13-23]
 • عزیزی، مهدیه مقایسه نیرومندی من و استقامت ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس تیزهوشان با دانش‌آموزان دختر مدارس عادی [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 54-59]
 • عزیزی پور، شقایق مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده با سکوت خود در مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 33-22]
 • عسگری، پرویز تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 47-55]
 • عسگری، پرویز بررسی نقش واسطه‌ای عملکرد خانواده در رابطه بین سبک زندگی و هوش معنوی با بهزیستی روانی در مادران کودکان ناشنوا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • عسگری نارکی، طاهره بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر تعامل مادر با کودک آهسته‌گام [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 93-102]
 • عشایری، حسن مقایسۀ اثربخشی برنامه‌های توان‌بخشی شناختی آموزش مغز و کاگنی پلاس بر مهارت‌های شناختی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 32-45]
 • عضد الملکی، سودابه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودیاری بر تعاملات اجتماعی و ارتباط کودکان اختلالات طیف اتیسم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 9-18]
 • عطاری، محمد اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 227-236]
 • علوی هراتی، فاطمه تأثیر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر بر سخت‌رویی و تعادل عاطفۀ مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی– نقص‌توجه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 61-73]
 • علی اکبر زاده، لیلی مقایسۀ افسردگی و اضطراب در دانش‌آموزان ابتدایی آهسته‌گام، نابینا، ناشنوا و کم‌توان جسمی حرکتی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 59-69]
 • علی اکبری دهکردی، مهناز اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری تنظیم هیجان و توانمندی منش مادران کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 43-35]
 • علی پور، احمد اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری تنظیم هیجان و توانمندی منش مادران کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 43-35]
 • علی پور، احمد مقایسه فصل تولد و میانگین سن تقویمى و زیستى والدین دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون با والدین دانش‌آموزان عادی [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 41-33]
 • علی پور، صدرا تأثیر آموزش بخشایش‌گری بر سلامت روانی مادران کودکان با اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 41-50]
 • علیزادگان مقدم، لیلا بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی و عزت نفس نوجوانان فلج مغزی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-49]
 • علی زاده، مرجان پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی رضامندی زوجیت براساس ویژگی‌های شخصیتی و نیازهای بنیادین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روان‌شناختی با میانجیگری سلامت‌روان درمادران دختران تیزهوش* [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 81-94]
 • علی زاده، مرجان طراحی و بررسی اثربخشی برنامۀ آموزشی خانواده‌محور بر رضامندی زوجیت و سلامت روان مادران دختران تیزهوش [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 75-88]
 • علیزاده، حمید مقایسه احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و نوجوانان عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-7]
 • علیزاده، حمید مقایسه نیمرخ کارکردهای اجرایی کودکان با نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان عادی: با تأکید بر عدم همبودی بین دو اختلال [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 28-44]
 • علیزاده، حمید اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گربه مقابله‌گر بر میزان جرأت‌ورزی در کودکان با اختلال اضطراب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-85]
 • علی قنواتی، سارا اثربخشی بسته آموزشی تعامل والد- فرزند بر کیفیت دلبستگی کودکان دارای تعامل مادر-کودک ناکارآمد [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 237-249]
 • علی مددی، کامران اثربخشی آموزش الگوی توانمندسازی مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت‌نفس و حل مسئله اجتماعی در کودکان تحت سرپرستی مراکز نگهداری شبانه‌روزی (محدوده سنی ۶ تا ۱۲ سال) شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 43-34]
 • عیسی زاده، مریم اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر مهارت‌های اجتماعی‌کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 55-46]
 • عیسی نژاد بوشهری، سولماز پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]

غ

 • غباری بناب، باقر اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 60-75]
 • غباری بناب، باقر طراحی برنامه آموزش مهارت‌های پیش‌کلامی و بررسی اثر‌بخشی آن بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان خودمانده با عملکرد بالا [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 13-23]
 • غباری بناب، باقر رابطۀ رضایت زناشویی والدین با میزان محبوبیت آنان در نزد فرزندان با و بدون آسیب شنوایی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 82-90]
 • غباری بناب، باقر اثربخشی آموزش مهارت‌های تاب‌آوری مبتنی بر معنویت اسلامی بر میزان رضامندی زوجیت و مؤلفه‌های تاب‌آوری معنوی در مادران با کودکان آهسته‌گام [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 68-77]
 • غباری بناب، باقر تدوین و اعتباریابی برنامۀ اوقات فراغت عرش به منظور تقویت حافظۀ فعال، ظرفیت شناختی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 7-20]
 • غباری بناب، باقر اثربخشی آموزش حل‌مسألۀ خلّاقانه بر رضایت از زندگی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان پسر تیزهوش [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 105-119]
 • غباری بناب، باقر اثربخشی مداخلات گروهی مبتنی بر رابطۀ والد-کودک بر کاهش نشانه‌های کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه 6-11 سال [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 65-74]
 • غباری بناب، باقر اثربخشی برنامۀ توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظۀ آینده‌نگر بر مشکلات رفتاری و حافظۀ فعال کودکان با اختلال کاستی توجه بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 99-110]
 • غباری بناب، باقر مقایسۀ سبک‌های دلبستگی، محبوبیت والدین و اختلال رفتاری- عاطفی در فرزندان جانبازان با و بدون آسیب بینایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 55-67]
 • غباری بناب، باقر مقایسه نیمرخ کارکردهای اجرایی کودکان با نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان عادی: با تأکید بر عدم همبودی بین دو اختلال [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 28-44]
 • غباری بناب، باقر اثربخشی برنامه‌ی بخشایشگری در کاهش مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده‌ی نوجوانان مقیم کانون اصلاح و تربیت تهران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 86-96]
 • غباری بناب، باقر اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تنظیم شناختی هیجان و انعطاف‌پذیری شناختی مادران کودکان با ناتوانی‌های یادگیری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 125-138]
 • غباری بناب، باقر اثربخشی آموزش راهبرد خودنظارتی توجه بر افزایش درک عددی دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی پایه اول دبستان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-117]
 • غضنفری، احمد اثربخشی بسته آموزشی تعامل والد- فرزند بر کیفیت دلبستگی کودکان دارای تعامل مادر-کودک ناکارآمد [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 237-249]
 • غضنفری، احمد بررسی اثربخشی مداخله بهنگام والدمحور، مبتنی بر الگوی سال‌های باورنکردنی بر مشکلات رفتاری کودکان کمتوان ذهنی* [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 29-43]
 • غضنفری، احمد اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 63-74]
 • غضنفری، احمد مقایسه اثربخشی مداخله حافظه فعال و یکپارچگی حسی ‌- ‌حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 43-53]
 • غضنفری، احمد اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان با آسیب شنوایی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • غضنفری، احمد ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انعطاف‏ناپذیری رفتاری لکاوالیر در کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 91-101]
 • غفوری، سحر رابطه عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 42-51]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود مقایسه‌ رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خودمانده و کودک عادی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 16-25]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود تاثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 65-73]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود طراحی، ساخت و اثربخشی برنامۀ پویانمایی اجتماعی بر مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 111-122]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود طراحی بسته توان‌بخشی شناختی خانواده ‌محور و بررسی تأثیر آن بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 200-215]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود تدوین برنامه‌ آموزشی حل‌مسئله گروهی با رویکرد هنر و ارزیابی اثربخشی آن بر نگرش اجتماعی و نشاط معنوی در نوجوانان تیزهوش [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 103-119]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود اثربخشی مداخلات کوئیک‌تیپس بر پردازش حسی و مشارکت اجتماعی کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 51-61]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود تحلیل تصویرسازی ذهنی پسران بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی از ویژگی‌های شخصیتی صوت معلم [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 77-68]
 • غلامعلی لواسانی، مسعود روش‌های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی: مروری نظامدار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 38-45]
 • غلامی حیدر ابادی، زهرا اثربخشی آموزش تحرک و جهت یابی بر مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان نابینا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-83]

ف

 • فتاحیان، فاطمه بررسی مقایسه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در افراد نابینا و عادی [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 71-80]
 • فتح آبادی، جلیل اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 6-18]
 • فتح آبادی، جلیل اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • فتح آبادی، جلیل مقایسۀ حرکات چشم دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی در تکالیف ادراک بینایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 29-40]
 • فتح آبادی، روح الله اثربخشی بازی‌درمانی با استفاده از شن بر رفتارهای چالشی و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • فتح آبادی، روح الله اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ‌اختلال اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 52-41]
 • فتحی، داود اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽرﻓﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﺎب آوری و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران دارای ﮐﻮدک آﻫﺴﺘﻪﮔﺎم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • فتحی، داوود اثربخشی مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 87-98]
 • فرامرزی، سالار اثربخشی مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 87-98]
 • فرامرزی، سالار تأثیر برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس بر عملکرد بیان نوشتاری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-82]
 • فرامرزی، سالار مقایسه اثربخشی بسته‌ی ارتباطی والد-کودک با درمان تعامل والد-کودک بر اختلالات عاطفی و رفتاری و استواری کودکان با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی: مطالعه موردی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 21-11]
 • فرامرزی، هدی اثربخشی روش درمانی عصبی- حرکتی آنت‌بنیل بر مهارت‌های حرکتی و مهارت‌های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 99-112]
 • فراهانی، حجت اله طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده‌محور بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 89-102]
 • فرخی، نورعلی مقایسه نیمرخ کارکردهای اجرایی کودکان با نارسایی‌توجه/ بیش‌فعالی و کودکان با اختلال یادگیری ویژه در مقایسه با کودکان عادی: با تأکید بر عدم همبودی بین دو اختلال [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 28-44]
 • فرخی، نورعلی الگوی شناسایی استعداد ریاضی بر اساس رویکرد ملاک‌های چندگانه در دانش‌آموزان تیزهوش و با‌استعداد [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-67]
 • فرخی، نورعلی اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گربه مقابله‌گر بر میزان جرأت‌ورزی در کودکان با اختلال اضطراب [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 75-85]
 • فردافشاری، سلماز اثربخشی تکالیف آگاهی واج‌شناختی بر ادراک شنوایی و وضوح کلامی کودکان ناشنوای پیش دبستانی [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 79-88]
 • فرهاد توسکی، لیلا بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر تعامل مادر با کودک آهسته‌گام [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 93-102]
 • فرهادی، طاهره اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر کارکردهای اجرایی و همجوشی شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 81-92]
 • فرهادی، هادی اثربخشی آموزش والدین با رویکرد آدلر- درایکورس بر تنظیم هیجان و تعامل والد- فرزندی کودکان مبتلا به اختلال نقص ‌توجه و بیش ‌فعالی* [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 37-49]
 • فرهادی، هادی اثربخشی بسته توانمندسازی روان‌شناختی بر نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 84-94]
 • فروزانفر، آزاده مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 50-59]
 • فروزانفر، آزاده مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 88-97]
 • فروغی، احمد بررسی تحلیلی اثربخشی آموزش برنامه محور تاب‌آوری در کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان دانش‌آموز جزیره کیش [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 91-106]
 • فروغی ابری، احمد مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت والدین و تاب‌آوری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • فکری، مریم طراحی برنامه توانمندسازی شناختی- رفتاری مادران دارای کودک طیف اتیسم و اثربخشی آن بر بهبود تعامل با کودک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 110-99]
 • فولادی، خدیجه اثربخشی روایت‌درمانی گروهی بر بهزیستی روان‌شناختی و تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان با آسیب شنوایی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 1-11]
 • فیروزی، ستاره مقایسۀ اثربخشی بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر و یکپارچگی حسی و تلفیق این دو روش بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-121]

ق

 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شِر بر سرزندگی و بازیگوشی کودکان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 61-67]
 • قاسم زاده، سوگند وضعیت اجتماعی-اقتصادی و عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری: بررسی نقش واسطه‌ای درگیری والدین [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 6-14]
 • قاسم زاده، سوگند بررسی خودکارآمدی در خواهران و برادرانِ کودکان آهسته گامِ با و بدون نشانگان بالینی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • قاسم زاده، سوگند تأثیر استفاده از فعالیتها و بازیهای بدون ساختار پیش از ورود به کلاس درس بر توجه و سازگاری دانش آموزان آهسته گام [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • قاسم زاده، سوگند پیش بینی کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلابه دیابت بر مبنای مؤلفه های راهبردهای مقابلهای [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 88-93]
 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 87-94]
 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی ارتقای کیفیت زندگی بر رضامندی زوجیت والدین دارای کودک مبتلابه دیابت نوع یک و میزان هموگلوبین گلیکوزیله کودک [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 6-16]
 • قاسم زاده، سوگند رابطۀ رضایت زناشویی والدین با میزان محبوبیت آنان در نزد فرزندان با و بدون آسیب شنوایی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 82-90]
 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 111-98]
 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی درمان با استفاده از اسب بر بهبود مهارت‌های اجتماعی کودک اتیسم و تأثیر آن بر کیفیت زندگی و سلامت روان مادر [دوره 5، شماره 1، 1393، صفحه 1-13]
 • قاسم زاده، سوگند طراحی برنامه جامع غنی سازی روابط درون خانوادگی با تأکید بر مشارکت والدین در اصلاح مشکلات رفتاری فرزندان: پیش مطالعه پژوهشی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • قاسم زاده، سوگند پیش‌بینی اختلالات رفتاری برونی‌سازی براساس سبک دلبستگی و رابطۀ مادر- فرزند در کودکان تیزهوش [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 47-58]
 • قاسم زاده، سوگند طراحی، ساخت و اثربخشی برنامۀ پویانمایی اجتماعی بر مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 111-122]
 • قاسم زاده، سوگند بررسی اثربخشی برنامة تعامل والد-کودک بر میزان تنیدگی مادران کودکان آهسته‌گام با مشکلات رفتاری و کاهش مشکلات رفتاری کودکان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 103-114]
 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی برنامه‌ی بخشایشگری در کاهش مشکلات رفتاری برونی‌سازی شده‌ی نوجوانان مقیم کانون اصلاح و تربیت تهران [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 86-96]
 • قاسم زاده، سوگند اثربخشی برنامه آموزشی روابط درون خانوادگی بر رضامندی زوجیت مادران و تاب‌آوری خواهران کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 189-199]
 • قاسمی، سولماز طراحی بسته توان‌بخشی شناختی خانواده ‌محور و بررسی تأثیر آن بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 200-215]
 • قاسمی، عبداله تأثیر بازی‌درمانی بر مهارت‌های حرکتی و یکپارچگی دیداری- حرکتی نوپایان دارای تولد زودرس [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 21-32]
 • قاسمی، عبداله اثربخشی فعالیت‌های حرکتی با و بدون موسیقی بر چالاکی دست‌های کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-53]
 • قاسمی، عبداله اثربخشی بازی‌های حرکتی بر شدت نشانه های بالینی در کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]
 • قاسمی، مسعود اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 25-38]
 • قاسمی، معصومه ادراک شنیداری دانش‌آموزان با اختلال خواندن و مقایسه آن با همکلاسان عادی [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 19-23]
 • قاسمی حسین آبادی، مریم اثربخشی آموزش گروهی مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری معلمان زن دانش‌آموزان استثنایی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 1-13]
 • قبادیان، مسلم بررسی میزان آگاهی مهارتآموزان ماده 28 و نومعلمان دانشگاه فرهنگیان از اختلالات دیکته به منظور ارائه الگوی مطلوب [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 56-42]
 • قدم پور، سمانه مقایسه گرایش به مصرف مواد و مشکلات روانشناختی در نوجوانان عادی و آهسته گام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 35-43]
 • قدم پور، عزت اله اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بین‌فردی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]
 • قدمی، مجید نقش کیفیت زندگی، سازش‌یافتگی و بخشایشگری در پیش‌بینی رضایت زناشویی مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 96-107]
 • قدیری، محسن اثربخشی آموزش راهبرد خودنظارتی توجه بر افزایش درک عددی دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی پایه اول دبستان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-117]
 • قرائی، نفیسه اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 6-18]
 • قرائی، نفیسه اثربخشی برنامۀ آموزشی پویش بر عزت‌نفس کودکان با مشکلات یادگیری [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 1-14]
 • قربانی، مریم اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بین‌فردی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]
 • قربانی، نیما نقص ایگو و نابسامدی فکر در دختران نوجوان دچار آسیب در حرکت انتقالی: تبیینی برمبنای نظریه روابط ابژه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 22-28]
 • قزاقی، طاهره مقایسۀ سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 33-40]
 • قصابی، صمد بررسی مقایسه‌ای اثربخشی روش خودآموزی کلامی و بازی‌های ادراکی- حرکتی بر سازماندهی رفتاری- هیجانی و مهارت حل مسأله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کاستی‌توجه – بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 37-49]
 • قلی‌نیا عدالتی، معصومه اثربخشی الگوی تدریس E5 بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 45-34]
 • قمرانی، امیر تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 47-55]
 • قمرانی، امیر اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر خودنظارتی بر مشکلات تغذیه‌ای کودکان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 75-84]
 • قمرانی، امیر بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • قمرانی، امیر بررسی اثربخشی برنامۀ شناختی سال‌های باور نکردنی بر مشکلات رفتاری کودکان با اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 5-16]
 • قمرانی، امیر میزان اثربخشی آموزش والدینی بارکلی بر خودکنترلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 15-27]
 • قمرانی، امیر اثربخشی والدگری مبتنی بر مهارت‌های سازمان‌دهی بر مهارت‌های سازمان‌دهی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 23-35]
 • قمرانی، امیر اثربخشی آموزش کوشش‌های مجزا بر تقلید حرکتی در کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 33-24]
 • قمری، محمد اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی دختران نابینا [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • قیصری گودرزی، سارا اثربخشی آموزش مثبت‌اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بین‌فردی دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 37-47]

ک

 • کاشانی وحید، لیلا طراحی و تهیّۀ برنامۀ آموزش حلّ‌مسألۀ بین‌فردی با رویکرد خلّاقانه و بررسی اثربخشی آن بر بهبود مهارت حل‌مسأله دانش‌آموزان سرآمد [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 55-43]
 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی آموزش حل‌مسئله بین‌فردی بر مهارت‌های اجتماعی و عزت‌نفس نوجوانان آهسته‌ گام [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 75-87]
 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی بازی رایانه‌ای «کهکشان هیجانات» بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال نافرمانی‌ مقابله‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 99-87]
 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی برنامۀ آموزش آوازخوانی ریتمیک بر تنظیم هیجان نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 12-21]
 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی بسته آموزش قالی‌بافی با رویکرد مشارکتی بر عز‌‌ت‌نفس نوجوانان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 120-111]
 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 57-66]
 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی برنامۀ آموزش حل مسئله خانواده‌محور بر تعاملات ارتباطی دانش‌آموزان آهسته-گام با نشانگان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 10-1]
 • کاشانی وحید، لیلا اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای شناختی بر تصمیم‌گیری پرخطر کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 10-1]
 • کاشی، علی تأثیر بازی‌درمانی بر مهارت‌های حرکتی و یکپارچگی دیداری- حرکتی نوپایان دارای تولد زودرس [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 21-32]
 • کاشی، علی اثربخشی فعالیت‌های حرکتی با و بدون موسیقی بر چالاکی دست‌های کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 61-53]
 • کاظمی، نواب اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی بر سرسختی روان‌شناختی و نشخوار فکری در مادران دارای دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 71-84]
 • کاکابرایی، کیوان مقایسه‌ رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خودمانده و کودک عادی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 16-25]
 • کاکابرایی، کیوان اثربخشی آموزش حل مسأله بر مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی دارای اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 51-64]
 • کاکابرایی، کیوان تأثیر آموزش تحلیل رفتار کاربردی بر رشد مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال طیف اتیسم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 89-98]
 • کاکابرایی، کیوان اثربخشی آموزش دیویس بر بهبود مهارت‌های خواندن، برنامه‌ریزی و سازماندهی دانش‌آموزان با ناتوانی‌های یادگیری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 45-54]
 • کاکابرایی، کیوان تأثیر مداخله حل مسئله‌محور، بر تعامل مادران با کودکان مشکل ارتباطی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 39-29]
 • کاکابرایی، کیوان تدوین بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی و تأثیر آن بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب –تحولی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 34-22]
 • کاکابرایی، کیوان اثربخشی برنامۀ آموزش حل مسئله خانواده‌محور بر تعاملات ارتباطی دانش‌آموزان آهسته-گام با نشانگان [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 10-1]
 • کاکاوندی، خلیل اثربخشی آموزش کوشش‌های مجزا بر تقلید حرکتی در کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 33-24]
 • کامکاری، کامبیز اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی- عاطفی دانش آموزان با اختلال در یادگیری حساب [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 8-16]
 • کامکاری، کامبیز نیمرخ هوشی دانش‌آموزان تحت پوشش سازمان استثنایی در مراکز کم‌توان ذهنی شهر و شهرستان‌های تهران [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 67-81]
 • کامکاری، کامبیز استانداردسازی نسخه سوم نوین آزمون توانایی شناختی وودکاک- جانسون برای کودکان دبستانی با مشکلات یادگیری [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • کاوه، عطیه اثربخشی درمان‌ تحولی دیداری با رویکرد پردازش اطلاعات شناختی در درمان نارساخوانی شناختی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 47-58]
 • کراسکیان، ادیس مقایسه سلامت عمومی و پرخاشگری در مادران کودکان مبتلابه آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 70-78]
 • کربلایی، محبوبه اثربخشی بازی‌های حرکتی بر شدت نشانه های بالینی در کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 1-11]
 • کردنوقابی، رسول تأثیر آموزش مهارت‌های جرأت‌ورزی بر خود‌پنداره تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه با احساس‌تعلق بالا و پایین به مدرسه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-44]
 • کرمی، جهانگیر اثربخشی برنامه آموزشی شناختی رفتاری بر رضامندی زوجیت و سلامت روان مادران دانش‌آموزان با آسیب شنوایی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 19-29]
 • کریمی، علیرضا بررسی خودکارآمدی در خواهران و برادرانِ کودکان آهسته گامِ با و بدون نشانگان بالینی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 13-22]
 • کریمی، مسعود تاثیر آموزش مهارت‌ زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 60-67]
 • کریمی، مسعود بررسی رابطه رشد اجتماعی با هوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 85-93]
 • کریمی، مهری اثربخشی آموزش ادبیات کودک بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 41-49]
 • کریمی بحرآسمانی، ارسلان مقایسه اثربخشی مداخله حافظه فعال و یکپارچگی حسی ‌- ‌حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 43-53]
 • کسایی، عبدالرحیم اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش علائم اختلال سلوک [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • کشاورز افشار، حسین اثربخشی آموزش روش چندحسی فرنالد بر بهبود عملکرد مؤلفه‌های خواندن دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 10-1]
 • کشاورز ولیان، نرگس اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر نارسایی هیجانی و خودتنظیمی هیجانی کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 63-77]
 • کشمیرشکن، مهدیه تأثیر برنامۀ راهنمای جملۀ فلپس بر عملکرد بیان نوشتاری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 71-82]
 • کلانتری، معصومه اثربخشی آموزش مهارت‎های ارتباطی در اشتیاق به برقراری ارتباط با دیگران و مقابله با کمرویی نوجوانان آهسته‎گام [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 95-103]
 • کلانتری، مهرداد اثربخشی طرحواره‌درمانی بر اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای طرحواره‌های ناسازگار اولیه [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 56-65]
 • کلب خانی، المیرا تأثیر آموزش محاسبات ذهنی با استفاده از چرتکه در کاهش ناتوانی یادگیری درس ریاضی دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 116-101]
 • کمالی، نوشین بررسی اثربخشی برنامۀ آموزشی جهت‌یابی و حرکت بر بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان نابینا [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 23-34]
 • کمندلو، زهرا مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب مادران کودکان مبتلا به‌ اختلالات طیف اُتیسم، کم‌توجهی- بیش‌فعالی و آهسته‌گام [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 13-22]
 • کمندلو، زهرا مقایسه استرس والدگری و مشکلات برونی‌سازی و درونی‌سازی کودکان در مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 37-49]
 • کهریزی، الهه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی دختران نابینا [دوره 5، شماره 1، 1393]
 • کوچک انتظار، رویا اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر علایم اختلال خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 95-106]
 • کوچک انتظار، رویا اثربخشی تلفیق روش آموزش چند حسی و یکپارچگی حسی بر علایم اختلال خواندن و نوشتن دانش آموزان دوره ابتدایی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 27-41]
 • کوچک زاده، لیلی طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده‌محور بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 89-102]
 • کولیوند، سحر تأثیر آموزش مهارت‌های جرأت‌ورزی بر خود‌پنداره تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه با احساس‌تعلق بالا و پایین به مدرسه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-44]
 • کوهی مفتخری اصفهانی، منصوره راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و ﺳﺒﮏﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 23-36]
 • کیوانی، سمیرا اثربخشی مداخلات کوئیک‌تیپس بر پردازش حسی و مشارکت اجتماعی کودکان با اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 51-61]

گ

 • گرانمایه، سحر تدوین بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی و تأثیر آن بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب –تحولی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 34-22]
 • گراوند، هوشنگ مدل علّی تصور از خدا و رشد اخلاقی با میانجی‌گری خردمندی در دانشآموزان دختر تیزهوش دوره دوم دبیرستان [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 65-56]
 • گرجی، یوسف اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر خودکنترلی کودکان مبتلا به اختلال کم‌توجهی و بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 123-134]
 • گلپرور، محسن اثربخشی بسته توانمندسازی روان‌شناختی بر نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 84-94]
 • گلستان، علیرضا مقایسۀ سبک‌های هویّتی، خودکارآمدی و هوش هیجانی در نوجوانان عادی و نوجوانان با اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 99-109]
 • گلستانه، سید موسی اثربخشی تکنیک‌های بازی‌درمانی‌گروهی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی و تاب‌آوری دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 55-69]
 • گلستانی بخت، طاهره نقش مهارت حل مسئله در پیش‌بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • گلشنی، فاطمه راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و ﺳﺒﮏﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 23-36]
 • گودرزی، محمود اثربخشی آموزش الگوی توانمندسازی مهارت‌های زندگی بر افزایش عزت‌نفس و حل مسئله اجتماعی در کودکان تحت سرپرستی مراکز نگهداری شبانه‌روزی (محدوده سنی ۶ تا ۱۲ سال) شهر کرمانشاه [دوره 13، شماره 3، 1401، صفحه 43-34]

ل

 • لطفعلی، هاجر اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 15-28]
 • لطیفی، زهره اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر خودارزشمندی و پریشانی روان‌شناختی خانواده دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 66-54]

م

 • محسن پور، مریم چالش‌های دانش‌آموزان دارای اختلال‌ یادگیری در حل مسائل کلامی بر پایه کارکرد حافظه فعال [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 11-21]
 • محسن زاده، فرشاد اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهن [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 96-107]
 • محسنی نژاد، سعیده نقص ایگو و نابسامدی فکر در دختران نوجوان دچار آسیب در حرکت انتقالی: تبیینی برمبنای نظریه روابط ابژه [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 22-28]
 • محمدزاده، عادل اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر خودنظارتی بر مشکلات تغذیه‌ای کودکان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 75-84]
 • محمد طهرانی، حسن مقایسه تأثیر آموزش ارتباط مؤثر والد و کودک با توانمندسازی شناختی بر بهبود عملکرد کودکان مبتلا به کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 37-26]
 • محمدی، اکبر نقش کیفیت زندگی، سازش‌یافتگی و بخشایشگری در پیش‌بینی رضایت زناشویی مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 96-107]
 • محمدی، محمدرضا ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 53-62]
 • محمدی آریا، علیرضا بررسی مقایسه‌ای اثربخشی روش خودآموزی کلامی و بازی‌های ادراکی- حرکتی بر سازماندهی رفتاری- هیجانی و مهارت حل مسأله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کاستی‌توجه – بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 37-49]
 • محمدی خرسندی، فرنگیس اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری والدین کودکان بیشفعال بر اختلالات رفتاری فرزندان [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 50-60]
 • محمدی فر، زهرا رابطه ابعاد فرزندپروری ادراک‌شده با سبک‌های مقابله‌ای و مقایسه آن بین دختران نوجوان تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 30-40]
 • محمدی فیض آبادی، عاطفه اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به ‌اختلال اُتیسم با عملکرد بالا [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 52-41]
 • محمودی، غلامرضا راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و ﺳﺒﮏﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮ [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 23-36]
 • محمودی، فریده بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی و عزت نفس نوجوانان فلج مغزی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-49]
 • محمودی، فریده مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، اضطراب و استرس مادران کودکان کاشت حلزونی، دارای سمعک و شنوایی عادی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 15-25]
 • محمودی، فریده تاثیر آموزش مهارت‌ زندگی بر کفایت اجتماعی دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 60-67]
 • محمودی، فریده تأثیر آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 55-65]
 • محمودی، نسرین اثربخشی مداخلات گروهی مبتنی بر رابطۀ والد-کودک بر کاهش نشانه‌های کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه 6-11 سال [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 65-74]
 • مختاری، سمیه امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش مجازی مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان نابینا (با تاکید بر نیروی انسانی) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 30-40]
 • مدنی، یاسر اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽرﻓﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﺎب آوری و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران دارای ﮐﻮدک آﻫﺴﺘﻪﮔﺎم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • مدنی، یاسر اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر هنر بر اضطراب و حرمت خود دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 15-28]
 • مدنی، یاسر اثربخشی مشاورۀ کوتاه‌مدت راه‌حل‌محور بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان پسر [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 76-83]
 • مرادی، امید تدوین بسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی و تأثیر آن بر تنیدگی والدینی و سلامت روان مادران کودکان دارای اختلالات عصب –تحولی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 34-22]
 • مرادی، نزهت الزمان مقایسه ناگویی‌خُلقی در کودکان با و بدون اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 13-22]
 • مرادی، هادی اثربخشی بازی رایانه‌ای «کهکشان هیجانات» بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال نافرمانی‌ مقابله‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 99-87]
 • مرادی، هادی اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای شناختی بر تصمیم‌گیری پرخطر کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 10-1]
 • مرادی امین، فرزانه مقایسه احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و نوجوانان عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 1-7]
 • مرادی شکیب، آمنه مقایسه گرایش به مصرف مواد و مشکلات روانشناختی در نوجوانان عادی و آهسته گام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 35-43]
 • مردانی گرم دره، معصومه اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و اجتناب شناختی دانش‌آموزان دختر دارای اضطراب امتحان [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 63-74]
 • مساح بوانی، علی اثربخشی برنامۀ تربیت کودک اندیشمند بر ارتباط مادران با کودک آهسته‌گام [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 35-45]
 • مشجری صنعتی، محدثه تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری بر خودپندارۀ ریاضی دانش‌آموزان دختر نابینا [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 5-15]
 • مشهدی زاده، شهرام ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس انعطاف‏ناپذیری رفتاری لکاوالیر در کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 91-101]
 • مشهدی زاده، شهرام اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 106-96]
 • مصباحی، مریم رابطه عملکرد انعکاسی، همدلی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان دختر شهر تهران [دوره 11، شماره 4، 1399، صفحه 13-24]
 • مظفری، محمد مقایسه اثربخشی نقاشی‌درمانی، گل‌درمانی و روش تلفیقی خانواده‌محور، کودک‌محور بر تنظیم هیجان کودکان با اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 67-49]
 • معنمد یگانه، نگین تأثیر جهت‌گیری مذهبی (درونی – بیرونی) و مکانیسم‌های دفاعی بر میزان تاب‌آوری مادران دارای کودکان آهسته گام [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 67-75]
 • مقدم، کاوه بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده بر رضامندی زوجیت مادران و پدران کودکان خودمانده [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 119-132]
 • مقصودلو، نیکتا بررسی اثربخشی برنامة تعامل والد-کودک بر میزان تنیدگی مادران کودکان آهسته‌گام با مشکلات رفتاری و کاهش مشکلات رفتاری کودکان [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 103-114]
 • مکتبی، غلامحسین تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر کارکردهای اجرایی و حل مسأله در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 98-87]
 • مکوندی، بهنام رابطه علّی سبک زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی با سلامت روان مادران کودکان استثنائی با میانجی‌گری کنترل تفکر منفی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 61-73]
 • مکوندی، بهنام بررسی نقش واسطه‌ای عملکرد خانواده در رابطه بین سبک زندگی و هوش معنوی با بهزیستی روانی در مادران کودکان ناشنوا [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 1-12]
 • ملک پور، مختار میزان اثربخشی آموزش والدینی بارکلی بر خودکنترلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 15-27]
 • ملک زاده، اکرم اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 61-69]
 • ملکشاهی، مجید مقایسه ویژگی های روانشناختی دانش آموزان و دانشجویان ,و دانش آموختگان نخبه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملکی، سمانه بررسی تأثیر مداخله بازیهای زبان شناختی بر عمکلرد حافظه فعال کلامی دانش آموزان با اختلال خواندن [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 79-87]
 • منانی، رومینا الگوی شناسایی استعداد ریاضی بر اساس رویکرد ملاک‌های چندگانه در دانش‌آموزان تیزهوش و با‌استعداد [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 45-67]
 • منشئی، غلامرضا بررسی تحلیلی اثربخشی آموزش برنامه محور تاب‌آوری در کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان دانش‌آموز جزیره کیش [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 91-106]
 • منشئی، غلامرضا مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت والدین و تاب‌آوری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • منشئی، غلامرضا اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر شادکامی و اضطراب اجتماعی کودکان کم‌شنوا [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 27-37]
 • مهاجرانی، محمد مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و دانش‌آموزان عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • مهدوی، سیده عاطفه پیش‌بینی اختلالات رفتاری برونی‌سازی براساس سبک دلبستگی و رابطۀ مادر- فرزند در کودکان تیزهوش [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 47-58]
 • مهدوی، مجتبی اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 227-236]
 • مهدیان، زهره تدوین برنامه‌ آموزشی حل‌مسئله گروهی با رویکرد هنر و ارزیابی اثربخشی آن بر نگرش اجتماعی و نشاط معنوی در نوجوانان تیزهوش [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 103-119]
 • مهدی پور پیله رود، زهرا تأثیر آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 55-65]
 • مهدی پور پیله ورد، زهرا تأثیر آموزش بخشایش‌گری بر سلامت روانی مادران کودکان با اختلال رفتاری [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 41-50]
 • مهدی زاده هنجنی، هانیه اثربخشی شناختی-رفتاری گروهی بر عملکرد نوشتن دیکته دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری دیکته [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 73-84]
 • مهرابی زاده هنرمند، مهناز تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 47-55]
 • موسوی، رقیه اثربخشی مداخلات گروهی مبتنی بر رابطۀ والد-کودک بر کاهش نشانه‌های کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه 6-11 سال [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 65-74]
 • موسوی، سید محمد موسی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽرﻓﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﺎب آوری و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران دارای ﮐﻮدک آﻫﺴﺘﻪﮔﺎم [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 1-12]
 • موسوی ساداتی، سیدکاظم تأثیر یوگای مغز بر هوش سیال، ادراک بینایی فضایی، پیشرفت تحصیلی و تعادل کودکان آهسته گام [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 25-36]
 • موسی‌زاده مقدم، حدیث اثربخشی برنامۀ توانبخشی شناختی مبتنی بر حافظۀ آینده‌نگر بر مشکلات رفتاری و حافظۀ فعال کودکان با اختلال کاستی توجه بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 99-110]
 • موللی، گیتا بررسی مقایسه‌ای اثربخشی روش خودآموزی کلامی و بازی‌های ادراکی- حرکتی بر سازماندهی رفتاری- هیجانی و مهارت حل مسأله در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کاستی‌توجه – بیش‌فعالی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 37-49]
 • مومنی، خدا مراد اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والد ـ فرزند و تنیدگی والدینی دانشآموزان دارای نارسایی توجه [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 83-93]
 • میرحیدری، سیدجعفر پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان آهسته گام بر اساس ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 16-24]
 • میردامادی، مرضیه روش‌های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی: مروری نظامدار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 38-45]
 • میرزائی، جواد بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی و عزت نفس نوجوانان فلج مغزی [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 37-49]
 • میرزاخانی، نوید مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر بازی‌های رایانه‌ای و آموزش تمرینات یکپارچگی حسی بر علائم خواندن کلمات و درک متن در دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 67-78]
 • میرزاییان، بهرام اثربخشی درمان‌ تحولی دیداری با رویکرد پردازش اطلاعات شناختی در درمان نارساخوانی شناختی [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 47-58]
 • میرطاهری، گلفام مقایسۀ حرکات چشم دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی در تکالیف ادراک بینایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 29-40]
 • میرهاشمی، مالک پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان آهسته گام بر اساس ویژگیهای شخصیتی، منبع کنترل و انگیزش پیشرفت [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 16-24]
 • میکائیلی، نیلوفر نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودکارآمدی والدگری والدین دارای فرزند مبتلا به فنیل‌کتونوری [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 32-21]
 • مینو، فاطمه سادات اثر بخشی برنامه مداخلات روان‌شناختی خانواده محور بر سلامت روان، رضامندی زوجیت و وزن تولد نوزادان مادران باردار شهر قزوین [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 67-74]

ن

 • نادری، عزت الله طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامۀ درسی ترمیمی برای دانش‌آموزان با اختلال‌های یادگیری ویژه در دورۀ اول ابتدایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 69-80]
 • نادری، عزت الله مقایسه ویژگی های روانشناختی دانش آموزان و دانشجویان ,و دانش آموختگان نخبه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نادری، فرح تدوین برنامه تقویت ریاضی بر اساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص ریاضی [دوره 8، شماره 3، 1396، صفحه 47-55]
 • نادری، فرح اثربخشی مداخلۀ هدفمند خواندن مبتنی بر پاسخ به مداخله بر عملکرد خواندن و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان پایۀ سوم ابتدایی [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 87-98]
 • نادری، فرح رابطه علّی سبک زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی با سلامت روان مادران کودکان استثنائی با میانجی‌گری کنترل تفکر منفی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 61-73]
 • نادری، فرح اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکلات رفتاری و تئوری ذهن کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • ناظمی، مریم مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 52-66]
 • نایبی، الهه سامانه حمایتگر تشخیص بالینی جهت تشخیص دقیق نوع اختلال کودکان با نشانۀ بیش فعالی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • نایبی، الهه مقایسه اثربخشی بازی‌درمانی انفرادی و گروهی بر تاب‌آوری در دانش‌آموزان دبستانی مبتلا به نقص‌توجه- بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 1-13]
 • نبی زاده، رضا بررسی رابطه خوداثرمندی اجتماعی و خودارزشمندی با اختلال تنظیم هیجانی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 1-12]
 • نجاتی، وحید اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکلات رفتاری و تئوری ذهن کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • نجاتی فر، سارا اثربخشی توانبخشی روانی دوساهو بر بهبود مشکلات خواب کودکان دارای اختلال کم-توجهی بیش فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 14-25]
 • نجفی، فاطمه مقایسه تأثیر آموزش ارتباط مؤثر والد و کودک با توانمندسازی شناختی بر بهبود عملکرد کودکان مبتلا به کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 37-26]
 • نسیم سبحان، فاطمه پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبکهای مقابلهای و سخت رویی در مادران کودکان آهسته گام [دوره 7، شماره 1، 1395، صفحه 85-94]
 • نصرتی، فاطمه مقایسۀ سبک‌های دلبستگی، محبوبیت والدین و اختلال رفتاری- عاطفی در فرزندان جانبازان با و بدون آسیب بینایی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 55-67]
 • نصرتی، فاطمه اثربخشی آموزش راهبرد خودنظارتی توجه بر افزایش درک عددی دانش‌آموزان با مشکلات ریاضی پایه اول دبستان [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 129-117]
 • نظری، سمیه کاربرد پذیری مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان( ویسک ـ آر) در تشخیص اختلال یادگیری کودکان دو زبانه عربی ـ فارسی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 68-78]
 • نظری صارم، حمزه بررسی میزان آگاهی مهارتآموزان ماده 28 و نومعلمان دانشگاه فرهنگیان از اختلالات دیکته به منظور ارائه الگوی مطلوب [دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 56-42]
 • نعیمی، قادر اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهن [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 96-107]
 • نقدی، نیره اثربخشی بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شِر بر سرزندگی و بازیگوشی کودکان آهسته‌گام [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 61-67]
 • نقدی، نیره تأثیر استفاده از فعالیتها و بازیهای بدون ساختار پیش از ورود به کلاس درس بر توجه و سازگاری دانش آموزان آهسته گام [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • نقش، زهرا وضعیت اجتماعی-اقتصادی و عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری: بررسی نقش واسطه‌ای درگیری والدین [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 6-14]
 • نقش، زهرا تحلیل چند سطحی رابطۀ خلّاقیّت، جهت‌گیری هدفی دانش‌آموزان و ساختار کلاس [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 7-15]
 • نقش، زهرا تاب‌آوری تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و عملکرد دانش‌آموزان با اختلال یادگیری: بررسی نقش واسطه‌ای اهمال‌کاری تحصیلی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 51-60]
 • نوروزی همایون، محمدرضا اثربخشی تمرینات یکپارچه‌سازی حسی- حرکتی و توان‌بخشی شناختی رایانهای بر کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ و انعطاف‌پذیری شناختی) کودکان دارای کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 95-79]
 • نوری، ربابه اثربخشی اقدامات موسیقی‌درمانی در افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 79-87]
 • نوری، ربابه اثربخشی اقدامات موسیقی‌درمانی در افزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 78-87]
 • نوری پور، راضیه اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 111-98]
 • نوری پور، رقیه بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری و تعاملات والد- کودک مادران دارای کودک با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 79-90]
 • نوری پور لیاولی، رقیه بررسی عملکرد شناختی مبتلایان به اختلال یادگیری ریاضی و خواندن بر اساس آزمون واکنش سنج زمان و آزمون استروپ [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 17-28]
 • نوری پور لیاولی، رقیه اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان کودکان ناسازگار [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 95-106]
 • نوکنی، مصطفی مقایسۀ اثربخشی بازتوانی شناختی با استفاده از کامپیوتر و یکپارچگی حسی و تلفیق این دو روش بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 107-121]
 • نیک افشار، ناصر اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر مهارت‌های اجتماعی‌کودکان اوتیسم [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 55-46]
 • نیک خو، فاطمه بررسی کارکردهای اجرایی در مولتیپل ‌اسکلروزیس دوران کودکی و نوجوانی با تأکید بر توانایی برنامه‌ریزی راهبردی و مدیریت زمان [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 13-23]
 • نیک خو، فاطمه دلبستگی والد- کودک در ناشنوایان خردسال: مطالعه‌ای مقایسه‌ای* [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 121-130]
 • نیک خو، فاطمه پیش بینی سلامت روان و تاب آوری مادران دارای فرزند کم توان ذهنی بر اساس انعطاف پذیری شناختی [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 12-20]
 • نیکخواه، بهنوش اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی و مشکلات خواب دانش‌آموزان دختر دارای اختلال افسردگی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 1-12]
 • نیکنام، کریم اثربخشی آموزش حل‌مسألۀ خلّاقانه بر رضایت از زندگی و سازگاری اجتماعی دانش‏آموزان پسر تیزهوش [دوره 8، شماره 4، 1396، صفحه 105-119]
 • نیکنام، ماندانا تأثیر آموزش مبتنی بر روان‌شناسی مثبت‌نگر بر سخت‌رویی و تعادل عاطفۀ مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی– نقص‌توجه [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 61-73]

و

 • واحدی کوجنق، حسین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود مهارت اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 59-70]
 • واحدی مطلق، معصومه اثربخشی آموزش مهارت‌های خودیاری بر تعاملات اجتماعی و ارتباط کودکان اختلالات طیف اتیسم [دوره 7، شماره 2، 1395، صفحه 9-18]
 • واعظ موسوی، سید محمد کاظم تأثیر بازی‌درمانی بر مهارت‌های حرکتی و یکپارچگی دیداری- حرکتی نوپایان دارای تولد زودرس [دوره 9، شماره 1، 1397، صفحه 21-32]
 • ودودی، ساجده طراحی برنامه توانمندسازی شناختی- رفتاری مادران دارای کودک طیف اتیسم و اثربخشی آن بر بهبود تعامل با کودک [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 110-99]
 • وطن خواه، حمیدرضا اثربخشی آموزش تحرک و جهت یابی بر مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان نابینا [دوره 8، شماره 1، 1396، صفحه 75-83]
 • وطن خواه، حوریه اثربخشی آموزش مهارت بخشش بر تعارض زناشویی و پرخاشگری در والدین کودکان ناشنوا [دوره 8، شماره 2، 1396، صفحه 61-69]
 • وطن خواه امجد، فرزانه تأثیر آموزش شناخت احساس‌ها و هیجان‌های چهره‌ای بر تنظیم شناختی هیجان، مهارت‌های اجتماعی و نشانه‌های مرضی در کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای [دوره 11، شماره 2، 1399، صفحه 49-61]
 • وکیلی، سمیرا تدوین برنامه‌ آموزشی حل‌مسئله گروهی با رویکرد هنر و ارزیابی اثربخشی آن بر نگرش اجتماعی و نشاط معنوی در نوجوانان تیزهوش [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 103-119]
 • وکیلی، سمیرا اثربخشی بازی رایانه‌ای «کهکشان هیجانات» بر مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال نافرمانی‌ مقابله‌ای [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 99-87]
 • وکیلی، سمیرا اثربخشی برنامۀ آموزش آوازخوانی ریتمیک بر تنظیم هیجان نوجوانان با اختلال طیف اوتیسم [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 12-21]
 • وکیلی، سمیرا روش‌های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی: مروری نظامدار [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 38-45]
 • وکیلی، سمیرا اثربخشی آموزش روش چندحسی فرنالد بر بهبود عملکرد مؤلفه‌های خواندن دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 10-1]
 • وکیلی، سمیرا اثربخشی بسته آموزش قالی‌بافی با رویکرد مشارکتی بر عز‌‌ت‌نفس نوجوانان آهسته‌گام [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 120-111]
 • ویسکرمی، حسن علی اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر اضطراب و تنظیم هیجانی دانش‌آموزان تیزهوش دوره اول متوسطه [دوره 10، شماره 2، 1398، صفحه 137-148]
 • ویسمه، مریم مقایسه اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بر بازی‌های رایانه‌ای و آموزش تمرینات یکپارچگی حسی بر علائم خواندن کلمات و درک متن در دانش‌آموزان نارساخوان [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 67-78]
 • ویسی، نصرالله تأثیر جهت‌گیری مذهبی (درونی – بیرونی) و مکانیسم‌های دفاعی بر میزان تاب‌آوری مادران دارای کودکان آهسته گام [دوره 6، شماره 2، 1394، صفحه 67-75]

ه

 • هاشم زاده، امیر مقایسه کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، و بهزیستی روانی مادران کودکان آهسته‌گام، درخودمانده و عادی [دوره 6، شماره 3، 1394، صفحه 37-51]
 • هاشمی، محمود رضا اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای شناختی بر تصمیم‌گیری پرخطر کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده [دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 10-1]
 • هاشمی بخشی، مریم امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های آموزش مجازی مهارت‌های زندگی برای دانش‌آموزان نابینا (با تاکید بر نیروی انسانی) [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 30-40]
 • هاشمی بخشی، مریم اثربخشی مداخلات خانواده محور بر نشانه‌های بالینی کودکان با اختلال نافرمانی مقابله‌ای (ODD) [دوره 7، شماره 4، 1395، صفحه 87-94]
 • هاشمی بخشی، مریم تحلیل تصویرسازی ذهنی پسران بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی از ویژگی‌های شخصیتی صوت معلم [دوره 12، شماره 4، 1400، صفحه 77-68]
 • هاشمی گلپایگانی، فاطمه مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 7، شماره 3، 1395، صفحه 50-59]
 • هاشمی گلپایگانی، فاطمه مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی [دوره 6، شماره 4، 1394، صفحه 88-97]
 • هاشمی نصرت آباد، تورج مقایسه همدلی شناختی و عاطفی در کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده و عادی با در نظر گرفتن نقش جنسیت [دوره 12، شماره 1، 1400، صفحه 95-104]
 • هداوند، مجید پیش‌بینی اشتیاق شغلی، بر اساس بهزیستی روان‌شناختی و امید به ‌زندگی در معلمان دانش‌آموزان آهسته‌گام [دوره 11، شماره 1، 1399، صفحه 72-63]

ی

 • یاراحمدی، معصومه نقش مهارت حل مسئله در پیش‌بینی انگیزش ریاضی و خودکارآمدی ریاضی در کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع ریاضی [دوره 13، شماره 1، 1401، صفحه 16-26]
 • یار محمدیان، احمد بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی [دوره 5، شماره 2، 1393]
 • یاقوتی، فرشته طراحی، ساخت و اثربخشی برنامۀ پویانمایی اجتماعی بر مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم [دوره 9، شماره 2، 1397، صفحه 111-122]
 • یزدانی‌پور، معصومه بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس ارزش‌های اجتماعی- هیجانی و تاب‌آوری در کودکان عادی و ناشنوای پیش‌دبستانی [دوره 10، شماره 3، 1398، صفحه 109-124]
 • یزدی، حمیده چالش‌های دانش‌آموزان دارای اختلال‌ یادگیری در حل مسائل کلامی بر پایه کارکرد حافظه فعال [دوره 12، شماره 3، 1400، صفحه 11-21]
 • یزدی، سیده منور طراحی و اعتبار‌یابی مقدماتی برنامۀ کنترل بازداری رفتارهای خود‌آسیب‌رسان عمدی نوجوان* [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 17-25]
 • یعقوبی، ابوالقاسم اثربخشی شن‌بازی‌درمانی بر بیش‌فعالی، کم‌توجهی و اضطراب آشکار کودکان با اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی [دوره 12، شماره 2، 1400، صفحه 66-75]
 • یعقوبی، ابوالقاسم تأثیر آموزش مهارت‌های جرأت‌ورزی بر خود‌پنداره تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال‌های یادگیری ویژه با احساس‌تعلق بالا و پایین به مدرسه [دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 53-44]
 • یغمایی، ساناز میزان اثربخشی آموزش والدینی بارکلی بر خودکنترلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی [دوره 10، شماره 1، 1398، صفحه 15-27]
 • یقینی، مریم اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر بازشناسی هیجانی بر مشکلات رفتاری و تئوری ذهن کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم [دوره 11، شماره 3، 1399، صفحه 23-36]
 • یوسف زاده، آتنا اثربخشی آموزش برنامۀ اوقات فراغت عرش بر سلامت روانی مادران کودکان آهسته‌گام [دوره 9، شماره 3، 1397، صفحه 75-86]
 • یوسف زاده، آتنا بررسی اثربخشی آموزش برنامۀ فرزندپروری مثبت بر تعامل مادر با کودک آهسته‌گام [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 93-102]
 • یوسفی، فیروزه رابطه علّی سبک زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی با سلامت روان مادران کودکان استثنائی با میانجی‌گری کنترل تفکر منفی [دوره 10، شماره 4، 1398، صفحه 61-73]