دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. اثربخشی مشاوره‌ کوتاه مدت راه حل محور بر اعتیاد به اینترنت نوجوانان پسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1399

یاسر مدنی؛ قاسم تسیه حسینی؛ سحر صمدی


2. بررسی ارتباط خوداثرمندی اجتماعی و خودارزشمندی با اختلال تنظیم هیجانی در نوجوانان: نقش تعدیل گر جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

روشنک خدابخش پیرکلانی؛ نرگس انسانی مهر؛ لاله انسانی مهر؛ رضا نبی زاده


3. پیش بینی سلامت روان و تاب آوری مادران دارای فرزند کم توان ذهنی بر اساس انعطاف پذیری شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

فاطمه نیک خو؛ طاهره حسینی قمی


4. مقایسه اثربخشی رویکرد تدریس تاکتیکی و روش سنتی بر انگیزه مشارکت ورزشی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

محمد جلیلوند؛ عباس رژه


5. اثربخشی آموزش اشعار ریتمیک بر رشد فعالیت‌های اجتماعی و مهارت‌های زبانی و نوشتاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اُتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

عاطفه ساعدی؛ صمد رحمتی؛ زینب سلطانی


6. مقایسه اثربخشی مداخله حافظه فعال و یکپارچگی حسی ‌- ‌حرکتی بر عملکرد ریاضی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

ارسلان کریمی بحرآسمانی؛ مریم چرامی؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری


7. بررسی تأثیر مداخله آموزشی-شناختی مبتنی بر رایانه بر حافظه فعال، توجه، مهار پاسخ و مؤلفه اجرایی مرکزی کودکان با اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

محمد علی خاکسار بلداجی؛ نسیم خداقلی پور


8. اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گربه مقابله‌گر بر میزان جرات‌ورزی در کودکان با اختلال اضطراب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

هانیه شکری میرحسینی؛ حمید علیزاده؛ نورعلی فرخی


9. کاربست روان‌درمانی هنری-نمایشی به عنوان روشی نوین برای درمان تیک‌های حرکتی حاد: گزارش مورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

هدی پوررضائیان؛ مهدی پوررضائیان


10. اثربخشی بسته توانمندسازی روان‌شناختی بر نشخوار فکری والدین دارای فرزند مبتلا به سرطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

پروانه اسدی؛ هادی فرهادی؛ محسن گلپرور


11. مقایسه همدلی شناختی و عاطفی در کودکان با اختلال رفتاری برونی‌سازی شده و عادی با در نظر گرفتن نقش جنسیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1400

رقیه عبدالرحیم پور؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت آباد