دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه ویژگی های روانشناختی دانش آموزان و دانشجویان ,و دانش آموختگان نخبه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401

10.22034/ceciranj.2022.281154.1538

عزت الله نادری؛ غلامعلی افروز؛ مجید ملکشاهی


نقش واسطه ای خودتنظیمی عاطفی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و خودکارآمدی والدین دارای فرزند مبتلا به فنیل کتونوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1402

10.22034/ceciranj.2023.377500.1725

نرگس حبیبی؛ نیلوفر میکائیلی؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه