دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثربخشی آموزش روش چند حسی فرنالد برافزایش عملکرد مولفه‌های خواندن دانش آموزان نارساخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

10.22034/ceciranj.2021.237273.1408

مریم برارپور؛ سمیرا وکیلی؛ حسین کشاورز


تاثیربسته آموزشی فرزندپروری مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر تنیدگی والدینی و سلامت روان والدین کودکان دارای اختلالات عصب – تحولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22034/ceciranj.2022.293979.1561

سحر گرانمایه؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ مریم اکبری؛ کیوان کاکابرایی؛ امید مرادی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری تنظیم هیجان و توانمندی منش مادران کودکان مبتلا به ADHD شهرستان بوکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22034/ceciranj.2022.296943.1569

پریسا بایزیدی؛ مهناز علی اکبری دهکردی؛ احمد علی پور


تاثیر آموزش مهارت‌های جرات‌ورزی بر خود‌پنداره‌‌تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری با احساس تعلق بالا و پایین به مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22034/ceciranj.2022.295938.1566

ابوالقاسم یعقوبی؛ سحر کولیوند؛ رسول کردنوقابی؛ خسرو رشید


اثربخشی برنامۀ آموزش حل مسئله خانواده محور بر تعاملات ارتباطی دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401

10.22034/ceciranj.2022.342037.1660

مریم صیدی؛ غلامعلی افروز؛ لیلا کاشانی وحید؛ علی اکبر ارجمندنیا؛ کیوان کاکابرایی


اثربخشی آموزش خودشفابخشی بر خودارزشمندی و پریشانی روان‌شناختی خانواده در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401

10.22034/ceciranj.2022.331186.1642

زهره لطیفی؛ نیلوفر باقری؛ فاطمه سلیمانی


مقایسه ویژگی های روانشناختی دانش آموزان و دانشجویان ,و دانش آموختگان نخبه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401

10.22034/ceciranj.2022.281154.1538

عزت الله نادری؛ غلامعلی افروز؛ مجید ملکشاهی


اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افکار خودآیند منفی دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

10.22034/ceciranj.2022.342967.1662

نرگس جوادیان؛ طیبه شریفی؛ شهرام مشهدی زاده؛ رضا احمدی