دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه ویژگی های روانشناختی دانش آموزان و دانشجویان ,و دانش آموختگان نخبه تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مرداد 1401

10.22034/ceciranj.2022.281154.1538

مجید ملکشاهی؛ عزت الله نادری؛ غلامعلی افروز؛ مریم سیف نراقی


بررسی نقش توانایی شناختی، افسردگی، اضطراب و استرس در پیش‌بینی خودکارآمدی دانش‌آموزان با آسیب بینایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ceciranj.2023.383068.1741

سیده‌ سمیه جلیل‌آبکنار؛ مائده حسینی


تدوین الگوی نارسایی توجه براساس مؤلفه‌های هیجان اندیشه با میانجیگری هوش‌ تحلیلی نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1402

10.22034/ceciranj.2023.401863.1777

معصومه بنیادی؛ زهرا شعبانی؛ سید موسی طباطبایی؛ محبوبه طاهر