کلیدواژه‌ها = سازگاری
طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده‌محور بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 89-102

10.22034/ceciranj.2020.206550.1293

هدی پوررضائیان؛ محمدعلی بشارت؛ لیلی کوچک زاده؛ حجت اله فراهانی


پیش‌بینی امید به زندگی بر اساس خودکارآمدی و سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی در دانش‌آموزان آهسته‌گام دبیرستانی

دوره 8، شماره 4، دی 1396، صفحه 35-46

10.22034/ceciranj.2017.70916

سحر امین اشریعه؛ سنا رضایی؛ سولماز عیسی نژاد بوشهری؛ سمیرا شمس سیحانی؛ ثمینه بهادری جهرمی


مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 52-66

نرگس رحمانی؛ مریم ناظمی؛ مرجان حسنی راد؛ غلامعلی افروز