کلیدواژه‌ها = مهارت‌های اجتماعی
اثربخشی آموزش تئوری ذهن بر تنظیم هیجان و مهارت‌های اجتماعی در کودکان با اختلال طیف اتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/ceciranj.2023.389783.1756

لیلا آذین فر؛ مهران سلیمانی؛ عزت الله احمدی


اثربخشی بازی‌درمانی گروهی بر مهارت‌های اجتماعی‌کودکان اوتیسم

دوره 13، شماره 4، دی 1401، صفحه 55-46

10.22034/ceciranj.2023.321536.1627

مریم عیسی زاده؛ فائزه شکری جوان؛ مریم دانش فر؛ ناصر نیک افشار


اثربخشی بسته آموزش هوش‌های چندگانه بر مهارت‌های اجتماعی پسران آهسته‌گام

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 57-66

10.22034/ceciranj.2021.247378.1448

نفیسه عابدی؛ لیلا کاشانی وحید؛ الهام حکیمی راد؛ مریم اساسه


تأثیر آموزش مهارت جرأت‌ورزی بر مهارت‌های اجتماعی و حرمت‌خود دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

دوره 9، شماره 4، دی 1397، صفحه 41-53

10.22034/ceciranj.2018.91190

عباسعلی حسین خانزاده؛ ندا اسمی زاده؛ فائزه خداکرمی؛ الناز صفارحمیدی


تأثیر آموزش رفتارهای اجتماعی بر بهبود عزت‌نفس و مهارت‌های اجتماعی نوجوانان آهسته‌گام

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 55-65

ثمینه بهادری جهرمی؛ زهرا مهدی پور پیله رود؛ سعیده بهروز سرچشمه؛ فریده محمودی؛ المیرا اعزازی بجنوردی


اثربخشی آموزش تحرک و جهت یابی بر مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان نابینا

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 75-83

هاجر آقایی پور؛ حمیدرضا وطن خواه؛ زهرا غلامی حیدر ابادی