کلیدواژه‌ها = فرزندپروری
روش‌های فرزندپروری مادران کودکان دارای اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی: مروری نظامدار

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 38-45

10.22034/ceciranj.2021.257055.1488

مرضیه میردامادی؛ سعید حسن زاده؛ مسعود غلامعلی لواسانی؛ سمیرا وکیلی