کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تأثیر یوگای مغز بر هوش سیال، ادراک بینایی فضایی، پیشرفت تحصیلی و تعادل کودکان آهسته گام

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 25-36

10.22034/ceciranj.2020.198293.1249

سیدکاظم موسوی ساداتی؛ عبدالرسول دانشجو؛ مرجان جیرسرایی بازارگرد


اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم برخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نابینا در درس فیزیک

دوره 7، شماره 4، دی 1395، صفحه 42-51

فرزانه جباریان؛ منصوره حاج حسینی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان

دوره 7، شماره 4، دی 1395، صفحه 52-59

سیده سمیه جلیل ابکنار؛ محمد عاشوری


رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 68-77

سیده سمیه جلیلی آبکنار؛ محمد عاشوری


مقایسه خلاقیت، سازگاری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متولد نیمه اول سال و متولد نیمه دوم سال

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 52-66

نرگس رحمانی؛ مریم ناظمی؛ مرجان حسنی راد؛ غلامعلی افروز