کلیدواژه‌ها = هوش هیجانی
مقایسۀ سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی در دانش‌آموزان با و بدون اختلال رفتاری

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 33-40

10.22034/ceciranj.2018.68955

المیرا اعزازی بجنوردی؛ طاهره قزاقی؛ میثم رادفر؛ فاطمه شریفی؛ احمد علی اسدپور


بررسی رابطه رشد اجتماعی با هوش هیجانی و سلامت روان در دانش‌آموزان آهسته‌گام

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 85-93

مسعود کریمی؛ محمد عاشوری؛ علیرضا سالمی خامنه


بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت عمومی و عزت نفس نوجوانان فلج مغزی

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 37-49

جواد میرزائی؛ راضیه بابائی؛ لیلا علیزادگان مقدم؛ فریده محمودی؛ پروانه شقاقی


رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان

دوره 7، شماره 4، دی 1395، صفحه 52-59

سیده سمیه جلیل ابکنار؛ محمد عاشوری


رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ششم دبستان

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 68-77

سیده سمیه جلیلی آبکنار؛ محمد عاشوری