کلیدواژه‌ها = اختلال طیف اُتیسم
اثربخشی فعالیت‌های حرکتی با و بدون موسیقی بر چالاکی دست‌های کودکان با اختلال طیف اُتیسم

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 61-53

10.22034/ceciranj.2020.221029.1342

سلمان سلطانی نژاد؛ علی کاشی؛ مهشید زارع زاده؛ عبداله قاسمی