کلیدواژه‌ها = افسردگی
بررسی نقش توانایی شناختی، افسردگی، اضطراب و استرس در پیش‌بینی خودکارآمدی دانش‌آموزان با آسیب بینایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

10.22034/ceciranj.2023.383068.1741

سیده‌ سمیه جلیل‌آبکنار؛ مائده حسینی


اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر افسردگی، اضطراب و تنیدگی دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 227-236

10.22034/ceciranj.2019.95992

محسن شکوهی یکتا؛ سعید اکبری زردخانه؛ محمد عطاری؛ مجتبی مهدوی


بررسی مقایسه‌ای افسردگی، اضطراب و استرس در افراد نابینا و عادی

دوره 8، شماره 4، دی 1396، صفحه 71-80

10.22034/ceciranj.2017.70925

محمد عاشوری؛ سحر شجاعی؛ فاطمه فتاحیان