کلیدواژه‌ها = اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی
بررسی اثربخشی ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری و تعاملات والد- کودک مادران دارای کودک با اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 79-90

10.22034/ceciranj.2022.297703.1571

سیمین حسینیان؛ رقیه نوری پور؛ اسماعیل سلیمانی؛ عباس عبداللهی؛ حسین ایلانلو