کلیدواژه‌ها = ردیابی حرکات چشم
مقایسۀ حرکات چشم دانش‌آموزان با و بدون نارساخوانی در تکالیف ادراک بینایی

دوره 9، شماره 4، دی 1397، صفحه 29-40

10.22034/ceciranj.2018.91189

گلفام میرطاهری؛ جلیل فتح آبادی؛ مسعود شریفی؛ وحید صادقی فیروزآبادی