کلیدواژه‌ها = آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد
اثربخشی آموزش راهبردهای شمارش و بازشناسی عدد در بهبود مهارت‌های عدد بنیادی کودکان درخطر مشکلات ریاضی در سنین پیش از دبستان

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 25-38

مسعود قاسمی؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ صدیقه سرابی