کلیدواژه‌ها = والدین کودکان خودمانده و والدین کودکان عادی
مقایسه‌ رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خودمانده و کودک عادی

دوره 8، شماره 3، مهر 1396، صفحه 16-25

جبار صالح؛ کیوان کاکابرایی؛ غلامعلی افروز؛ مسعود غلامعلی لواسانی