کلیدواژه‌ها = دانش‌آموزان تیزهوش
آموزش برنامۀ جامع حل خلاق مسئله و اثربخشی آن بر کاهش مشکلات رفتاری دانش‌آموزان تیزهوش

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 84-95

10.22034/ceciranj.2021.255396.1484

سیدسعید سجادی اناری؛ غلامعلی افروز؛ محسن شکوهی یکتا


مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی در دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی

دوره 7، شماره 3، مهر 1395، صفحه 50-59

سعیده شاه حسینی تازیک؛ فاطمه هاشمی گلپایگانی؛ آزاده فروزانفر؛ نجمه ظاهری